Home > Tags > scheiden

“Ik kreeg als kind te maken met ouderverstoting”

Mijn bedoeling is informeren en mogelijkheden aanreiken voor het maken van goede scheidingsovereenkomsten. Koppels die scheiden helpen om hen maximaal wegen te wijzen zodat ze samen tot hun oplossingen komen. Het verhaal over ouderstoting in dit (luister-)artikel is dus niet bedoeld als een horrorverhaal of als een vingerwijzing te verstaan; wel als een warme oproep om zorgzaam om te gaan met kinderen; hetgeen veel scheidende ouders gelukkig ook doen.

Kinderen, Ouderschap, Verblijfsregeling, echtscheiding, Vechtscheiding, scheiden, ouderverstoting

Waardevolle tips in bemiddelingen bij echtscheiding

Graag deel ik uit mijn ervaring als bemiddelaar. In dit artikel waardevolle tips die verrijkend zijn voor koppels in scheiding. Ook om in ’t achterhoofd te houden als je samen aan tafel zit om samen te streven naar een duurzaam akkoord.

scheiden, Overlegtips, Communicatie, Reflecties

Pagina's

Bel of mail voor een afspraak om u te begeleiden om tot een oplossing te komen