Eén op drie gescheiden ouders ruziet na de scheiding over de kinderen. Bij zo'n zes procent gebeurt dat minstens een keer per maand. "Ouders kunnen nog veel doen om hun kinderen na de scheiding een goed gevoel te geven", concludeert het onderzoeksconsortium Scheiding in Vlaanderen.

De meerderheid van de ouders doet wel een inspanning om betrokken te blijven bij de kinderen, wat die zelf als belangrijk ervaren. 75 procent praat nog samen over de kinderen, maar opvallend: slechts 57 procent neemt samen beslissingen over hun kroost.

Het wettelijk kader kan daarvoor deels verantwoordelijk zijn: echtscheidingswetten focussen op het contact tussen ouder en kind, maar niet op gezamenlijke betrokkenheid van de ouders.

Nochtans is dat net wat kinderen belangrijk vinden: dat hun ouders samen beslissen over hen. Weinig verrassend zijn de kinderen meer tevreden als de ouders niet veel ruziemaken en een 'democratisch klimaat' scheppen.

"Om dat democratische klimaat te scheppen zijn veel steun en controle nodig", zegt onderzoekster Kim Bastaits. "Dan kan je denken aan affectie geven of het stellen van grenzen bij kinderen."

Het onderzoek werd uitgevoerd door vier Nederlandstalige universiteiten en de studiedienst van de Vlaamse Regering. Er werden tot 390 kind-ouderduo's geïnterviewd.

Echtscheiding
Tags: 
Ruzie
Categorie: 
Bel of mail voor een afspraak om u te begeleiden om tot een oplossing te komen

Getuigenissen