Naast de maandelijkse alimentatie die gewone dagdagelijkse kosten dekt, zijn er ook nog buitengewone kosten te verdelen. Kosten waarvan men niet bij voorbaat weet of ze zich zullen voordoen en de omvang niet vooraf is gekend.

Voor het afrekenen van deze kosten worden in een bemiddeling bij Neo concrete afspraken gemaakt. Een duidelijke opsomming die ook rekening houdt met sociale en andere terugbetalingen en tussenkomsten.
Maar er is meer dan het louter omschrijven van de kosten en het afspreken van het tijdstip van afrekening; de kosten dienen ook bewezen met de nodige bewijskrachtige documenten. Zeker als deze door een ouder fiscaal in mindering worden gebracht. Immers ook buitengewone kosten zijn onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar. Verder gaat het dus onder meer over:

  • het aandeel van elke ouder in de kosten
  • welke kosten maken al of niet het voorwerp uit van voorafgaand gezamenlijk overleg
  • wat gebeurt er als er geen voorafgaandelijk akkoord is; kunnen de kosten dan alsnog worden verhaald
  • wat met kosten die niet zijn opgesomd

In welke verhouding draagt elke ouder bij?

Het gaat om de toepassing van de wet van 19 maart 2010; wet die onder meer bepaalt dat elke ouder bijdraagt in de globaliteit van de kosten in verhouding en in evenredigheid met het globale inkomen.

Het anders dan 50-50 verdelen is vaak stof tot discussie; enkele voorbeelden van uitspraken die we sporadisch horen:

  • “Het zijn toch onze kinderen, dus we delen de kosten 50-50”
  • “Er is een gelijkmatig verdeelde huisvesting; dus ik hoef niets te betalen”
  • “Als je al het kindergeld ontvangt dan moet je het er maar mee doen”
  • “Jij wou de kinderen meer bij jou, dan moet je daar maar de financiële gevolgen van dragen”

Fiscale impact

Niet vergeten dat er ook op fiscaal vlak gevolgen zijn als de inkomsten van vader en moeder verschillen en er een andere verdeelverhouding in de kosten wordt toegepast. Wij infomeren de ouders dan ook over de mogelijke gevolgen van hun keuze van % verhouding die niet strookt met hun inkomensverhouding. In deze kan een ouder raar staan kijken als de in de personenbelastingaangifte ingebrachte betaalde onderhoudsbijdrage voor de kinderen niet integraal door de fiscus wordt aanvaard. Niet vergeten de fiscus kan tot drie aanslagjaren terug gaan...
Goed geïnformeerd zijn is dan ook belangrijk. Bij Neo Bemiddeling krijgen jullie alle nodige informatie, op maat, zodat de best mogelijke beslissingen worden genomen en neergeschreven in een heldere overeenkomst.

Blijf niet met vragen zitten, maar maak dus nu een afspraak.

Keuze uit 3 mogelijkheden, nu enkel nog de stap zetten: 

Bronvermelding foto: JPstock / Shutterstock.com

Neo Bemiddeling ontzorgt jullie

Echtscheiding
Tags: 
Kinderen, Alimentatie, Onderhoudsgeld, Fiscaliteit, echtscheiding, scheiden, scheiding
Categorie: 
Bel of mail voor een afspraak om te zien wat wij voor u kunnen betekenen

Getuigenissen