Koppels voor wie een scheiding onvermijdelijk is kunnen op 8 september met hun vragen omtrent scheiding, gratis terecht bij NEO Bemiddeling voor een 50’ durend info-gesprek.

Aanleiding voor dit initiatief is enerzijds de jaarlijkse Dag van de Scheiding in Nederland. Anderzijds het feit dat de erkende bemiddelaars Cindy Capelleman en Eric De Corte van NEO Bemiddeling merken dat koppels al kort na de scheiding bij hen komen met vragen om de scheidingsovereenkomst, ouderschapsovereenkomst, notariële akte  of vonnis te wijzigen. Voorkomen is dus beter dan genezen.

Vaak merken zij als bemiddelaars dat bemiddeling nog steeds onvoldoende gekend is, en jammer genoeg ook dat koppels met overeenkomsten opgezadeld zitten die niet alles dekkend zijn en lacunes vertonen. Zij horen dan ook regelmatig:
"Als we bij het opstellen van onze overeenkomst, de juiste informatie zouden ontvangen hebben, als we zouden getipt zijn over creatieve alternatieve oplossingen, dan waren ons achteraf veel discussies en onenigheid bespaard gebleven. Nu pas horen we van jullie hoe wat anders kon geregeld worden”.

Voorbeelden van vragen en thema’s

Koppels kunnen zich op 8 september gratis informeren.  Zij maken dan kennis met wat bemiddeling is en wat dit voor hun als koppel kan betekenen.
Zij kunnen ook hun vragen stellen over een EOT -Echtscheiding Onderlinge Toestemming-  voor gehuwde koppels, de verschillen met een EOO –Echtscheiding Onherstelbare Ontwrichting-  of over een scheiding van feitelijk of wettelijk samenwonende koppels.

Enkele voorbeelden van vragen en thema’s:  de scheidingsprocedure onderlinge toestemming, de bestemming en de financiële regeling van de woning, verdeling van inboedel, erfenis, financiële gevolgen van onder meer  groeps- en andere verzekeringen, belastingen, schulden en pensioenen. Maar ook over de ouderschapsovereenkomst voor de kinderen (ouderlijk gezag, verblijfsregeling, kostenregeling, ouderschapsplan), regelingen ivm vennootschappen of eenmanszaken, eventueel persoonlijk onderhoudsgeld voor een partner, of een andere vraag die zij zouden hebben.

Vooraf aanmelden

Geïnteresseerde koppels zenden een e-mail naar info@neobemiddeling.be of
nemen telefonisch  contact met 03 5353001.
Elke afspraak wordt via mail bevestigd met de exacte locatie in Kapellen.
Eerst komt eerst maalt…; er zijn op 8 september 16 slots voorzien.

Pas goed geïnformeerd zijn goede beslissingen mogelijk

Echtscheiding
Tags: 
echtscheiding, scheiden, scheiding, Regeling, Verblijfsregeling, Wijzigen verblijfsregeling
Categorie: 
Bel of mail voor een afspraak om u te begeleiden om tot een oplossing te komen