Ruim een derde (36%) van de jongeren met gescheiden ouders geeft aan de breuk te hebben ervaren als een vechtscheiding. Veel kinderen zijn getuige geweest van heftige ruzies en in sommige gevallen van fysiek geweld tussen de ouders. Dit blijkt uit onderzoek van het NL TV programma EénVandaag samen met stichting Villa Pinedo onder 660 jongeren waarvan de ouders gescheiden zijn. De uitslagen werden op 31 augustus gepresenteerd in EénVandaag, waarvan de hele uitzending in het thema stond van vechtscheidingen.

Fysiek geweld

Ruim een derde van alle jongeren met gescheiden ouders (35%) zegt vaak betrokken te zijn geweest bij ruzies tussen hun ouders. Ook maakten de ouders elkaar zwart bij de kinderen (48%), gebruikten ze het kind als doorgeefluik van (voornamelijk negatieve) informatie (43%) en waren ze aanwezig bij heftige scheldpartijen (30%). Eén op de tien geeft aan getuige te zijn geweest van fysiek geweld; ze waren erbij toen hun ouders elkaar sloegen. Zoals een deelnemer aangeeft: ‘Mijn ouders waren vaak aan het vechten, mijn zusje en ik zijn vaak door de voordeur naar buiten gevlucht.'

EénVandaag ondervroeg ook 4.445 gescheiden ouders, waarvan 1.500 ouders het zelf ervaren hebben als een vechtscheiding. Ook deze resultaten werden gepresenteerd in de uitzending van EénVandaag. Uit beide onderzoeken blijkt duidelijk dat kinderen veel meer zien en horen tijdens een scheiding, dan de ouders denken of opmerken.

Impact is heftig

De scheiding is vaak niet zonder gevolgen: zo melden jongeren dat ze een lager zelfbeeld hebben (33%), slechter presteerden op school (24%) of depressief zijn geworden (23%).
Ruim 34 procent van de kinderen is verstrikt geraakt in een loyaliteitsconflict; ze hadden het gevoel te moeten kiezen tussen hun vader en moeder. Zes op de tien (59%) deelnemers geven daarnaast aan zich veel 'grotemensenzorgen' te hebben gemaakt om hun ouders: bang dat ze eenzaam zijn, zorgen over de financiën of dat hun vader of moeder depressief zou worden noemen de deelnemers het meest.

Niet alle jongeren hebben de breuk tussen hun ouders goed kunnen verwerken; vier op de tien stellen dat ze gedurende de scheiding onvoldoende hebben kunnen praten met iemand over hun eigen emoties en gedachten. Vaak wilden ze hun ouders hiermee niet belasten. Een derde van de deelnemers voelde zich dan ook erg eenzaam in die periode.

Over dit onderzoek

Het Jongerenpanel, onderdeel van EénVandaag, bestond uit ruim 8.500 jongeren van 12 tot en met 24 jaar. Aan dit online onderzoek, gehouden van 30 juli tot 30 augustus, deden 664 jongeren mee waarvan de ouders gescheiden zijn. De samenvatting en het rapport van het onderzoek onder gescheiden ouders levert heel wat informatie op.

Ouderschapsbemiddeling
Tags: 
Kinderen, Ouderschap, Co-ouderschap, Verblijfsregeling, Communicatie, Ruzie, Vechtscheiding
Categorie: 
Bel of mail voor een afspraak om u te begeleiden om tot een oplossing te komen

Getuigenissen