Ondernemers gaan vaak de mist in als het gaat over het als enige, eigenaar zijn van de aandelen bij echtscheiding. Vraag is dus wanneer zijn aandelen van de vennootschap gemeenschappelijk of niet? Een bondig artikel waarmee u meteen op de hoogte bent.

Wat staat er in het aandelenregister?

Het is dus niet omdat in het aandelenregister alle aandelen op naam van de ondernemer staan, dat deze aandelen ook eigen zijn als het tot een echtscheiding komt. Hoe kan dat?
De keuze die werd gemaakt voor het huwelijksstelsel zal of kan mede bepalend zijn. Ook als er geen huwelijkscontract werd aangegaan, zijn er regels te volgen. Op voorwaarde dat het scheidend koppel dit wil want scheiden via bemiddeling laat ruimte om samen tot overeenstemming te komen. Op de rechtbank gaat het er immers helemaal anders aan toe dan tijdens een bemiddeling…

Regeling bij wettelijk stelsel: dus er is geen huwelijkscontract

Voor alle duidelijkheid, het wettelijk stelsel houdt in: scheiding van goederen met gemeenschap van aanwinsten.
Aandelen die een partner al in bezit had vóór het huwelijk, zijn en blijven in principe eigen. Dat is in principe ook zo in geval van erfenis of schenking of als er een vennootschap werd opgericht nà het huwelijk, met gelden die men bezat vóór het huwelijk. Ik schrijf ‘in principe’ omdat dit duidelijk moet kunnen aangetoond worden met bewijskrachtige bescheiden.

Als het voor het scheidend koppel geen optie meer is om verder samen te werken binnen de vennootschap, dan zal één echtgenoot de aandelen van de andere moeten overnemen. Maw de ene partner zal de andere partner moeten vergoeden (uitkopen) als de aandelen een gemeenschappelijk karakter hebben. In dat geval komen de partners ofwel samen tot een akkoord of dient er een waardering te gebeuren van de onderneming. Wanneer zij samen niet tot een akkoord komen, dan wenkt de rechtbank. Immers het gaat dan niet alleen meer over het vergoeden van de andere partner, maar het zou kunnen dat hierdoor het voortbestaan van de vennootschap  in gevaar komt.

Regeling bij scheiding van goederen

De partner op wiens naam geen aandelen zijn vermeld in het aandelenregister kan in principe geen aanspraak maken op enigerlei vergoeding voor de aandelen op naam van de andere partner. Het spreekt voor zich dat er gedurende de ganse periode van het huwelijk een strikte scheiding van goederen moet zijn geweest. Maw dat die ene partner dus niet bij machte is om aan te tonen dat er gelden in de vennootschap werden geïnvesteerd die uit de gemeenschap kwamen. Dat zou kunnen als de partners binnen hun huwelijksstelsel scheiding van goederen ook een beperkte gemeenschap van goederen hebben gehad.

Duidelijkheid voorop. Wees goed geïnformeerd. Neem contact op

Nuttig artikel over de gevolgen voor een onderneming bij scheiding, vindt je hier.

Blijf niet met vragen zitten, maar maak nu een afspraak.
Keuze uit 3 mogelijkheden, nu enkel nog de stap zetten: 

-         via telefoon 03 535 30 01 of

-         via mail info@neobemiddeling.be of

-         via het contactformulier 

Bronvermelding foto: JPstock / Shutterstock.com

Echtscheiding
Tags: 
echtscheiding, scheiding, scheiden, Handelszaken, Onderneming, Regeling
Bel of mail voor een afspraak om u te begeleiden om tot een oplossing te komen

Getuigenissen