Een anti-vechtclausule in een huwelijkscontract of een samenlevingscontract voor het geval dat je gaat scheiden.? Kan dat? In België kan dit niet volgens de huidige wetgeving. In Nederland wordt er wel openlijk over gepraat.

Althans door notarissen die aangesloten zijn bij Netwerk Notarissen. Dit Netwerk is een organisatie met 160 notariskantoren. Op 13 september werd het idee de wereld ingestuurd  met de leuze ‘Voorkomen is beter dan genezen’.

“Bij het verdelen van de inboedel mag er niet mee gegooid worden”

Een wat lachwekkende slogan van een cartoonist, maar ook veelzeggend. Je kan veel afspreken maar men heeft geen glazen bol. Alles kan dus niet worden voorzien. Bijkomend: de naleving van afspraken is cruciaal; 'papier is verduldig'...
Daarom de vraag wat dergelijke anti-vechtclausule inhoudt?

Volgens directeur Lucienne van der Geld van het Netwerk Notarissen is deze speciale clausule bedoeld om langdurige conflicten zo veel mogelijk te voorkomen.
Zo benadrukt Van der Geld: “Bijvoorbeeld door vast te leggen hoelang iemand er maximaal over mag doen om te reageren op documenten. Of zwart op wit vast leggen dat ze geen spullen van elkaar mogen beschadigen. Als stok achter de deur, zijn aan sommige afspraken boetes verbonden die in bedrag ook in de clausule worden vermeld. Ook is er ruimte om specifiek te zijn over kinderen. Het hoeft niet, mensen mogen zelf kiezen of ze het doen".

Verder verklaart van der Geld “dat de clausule toelaat concrete afspraken te maken en de hoofdlijnen van de scheiding vooraf al vast te leggen. Dat zou uiteindelijk leiden tot minder vechtscheidingen. Immers het is beter om afspraken te maken als de relatie nog goed is.”

Wanneer is er sprake van een vechtscheiding?

Om de term ‘vechtscheiding’ duidelijk te stellen. Men kan van een vechtscheiding spreken als partners niet meer gericht zijn op een nette afwikkeling van de echtscheiding. Doel is om elkaar zoveel mogelijk pijn te doen, af te pakken en te ontzeggen, vaak met de kinderen als inzet.

Waarom doen mensen dat? En waarom zijn een groot deel van de scheidingen nog steeds vechtscheidingen?
Het neemt immers veel tijd in beslag, het kost veel geld, de relatie verzuurt nog meer en de kinderen zijn vaak de dupe. Bovendien worden de vechthanen finaal geconfronteerd met een vonnis dat inhoudelijk de partners zelden tevreden stemt. Daar zit je dan met een dure regeling dat niet op maat is.

Maar als een bemiddeling geen kans maakt, of een partner voelt zich danig te kort gedaan of beknot, dan is het aangewezen om zich tot de rechtbank te richten. Een rechtsgang hoeft niet slecht te zijn, maar het is wel een andere manier om tot resultaat te komen. Resultaat dat vooraf niet is gekend en zelden soelaas biedt. Zo anders is het als partners samen werken om hun overeenkomst te maken met begeleiding van een ervaren en onderlegd bemiddelaar, die optimaal informeert zodat de best mogelijke beslissingen worden genomen.

Is de anti-vechtclausule "de" oplossing?

Het is allicht zinvoller dat partners zich ertoe engageren om middels bemiddeling tot een nette regeling te komen. Maar ook dergelijke clausule is niet waterdicht.
Bemiddelen kan immers maar als er vrijwilligheid is, beiden bereid zijn om samen tot een overeenkomst te komen. Een bemiddeling laten mislukken is ook helemaal niet moeilijk. Dat merk ik geregeld met gerechtelijke aanstellingen.

Gratis info over de kracht van bemiddeling en hoe scheiden

Op 16 oktober kunnen koppels zich gratis informeren. NEO Bemiddeling voert deze actie in het kader van Week van de Bemiddeling. Zie dit artikel met meer concrete praktische informatie.

Beslist om te scheiden? Blijf niet met vragen zitten, maar maak dus nu een afspraak.

Keuze uit 3 mogelijkheden, nu enkel nog de stap zetten: 

Bronvermelding foto: JPstock / Shutterstock.com

Echtscheiding
Tags: 
echtscheiding, Vechtscheiding, scheiden, scheiding, Regeling
Categorie: 
Bel of mail voor een afspraak om te zien wat wij voor u kunnen betekenen