Ja tijdens een echtscheidingsprocedure en de periode dat de bemiddeling loopt kan een scheidende partner een ander onroerend goed kopen. Maar er zijn enkele belangrijke aandachtspunten en een timing die dient gerespecteerd. Zo niet wordt het koppel bij een echtscheiding geconfronteerd met aanzienlijke extra kosten: opnieuw uit onverdeeldheid treden, te betalen verdeeltaks (in dit geval dan echt een miserietaks), notaris- en aktekosten.  
Het is dus van belang dat ongewenste situaties met een grote financiële impact voor beide partners, worden voorkomen en de scheidingsovereenkomst en de aankoopbelofte voor de andere woning sluitende clausules vermelden.
Als koppel in scheiding goed geïnformeerd worden is dus eens te meer nuttig en nodig; ga niet voort op “ik heb gehoord”, “het schijnt”, “men zegt”
Neo Bemiddeling heeft de antwoorden voor u klaar. Maak een afspraak en jullie worden optimaal geïnformeerd en begeleid.

Mark en Josée (niet de echte namen)  zijn gehuwd, hebben geen huwelijkscontract en vallen dus onder het ‘wettelijk stelsel’. Ze zijn in bemiddeling om hun echtscheiding te regelen. De huidige gezinswoning staat te koop. Mark heeft zijn oog laten vallen op een andere geschikte woning en wenst een 'compromis' (zoals men zegt) te tekenen. Bij het scheidend koppel rijzen de navolgende vragen:

  • Kan Mark  -die nog niet wettelijk is gescheiden-  de 'compromis' voor aankoop van een andere woning tekenen?
  • Moet Josée, de andere nog niet gescheiden partner, mee tekenen? Zijn daar risico’s aan verbonden? Zo ja, welke?
  • Wat is het belang van het tijdstip van inleiding van de echtscheiding? Maw wat als de echtscheiding niet is ingeleid maar er wel al een 'compromis' is getekend?
  • Welke gevolgen voor Mark en Josée als de notariële aankoopakte van de woning (bestemd voor Mark) al is verleden vóór de echtscheiding is ingeleid? 
  • Met welke financiële aspecten dient rekening gehouden als de gezinswoning nog niet is verkocht maar het voorschot (5 of 10%) of zelfs de gehele kost van de andere woning al dient betaald door Mark?
  • Beschikt Mark over eigen middelen? Zijn deze voldoende groot? Wat als Mark niet over voldoende fondsen beschikt (woning is nog niet verkocht!): met welke financiële middelen wordt wat betaald?
  • Is er een impact op de voorwaarden van de nieuwe hypothecaire lening van Mark als er aan hem nog geen décharge werd verleend voor de bestaande hypothecaire lening?
  • Wat is het belang van décharge en wanneer wordt de 'ontlasting' of 'desolidarisatie' door de kredietverstrekker verleend?
  • Hoe zit het met de meeneembaarheid van eerder betaalde registratierechten, als de gezinswoning nog niet is verkocht?

Deze en nog andere niet gestelde vragen krijgen best op tijd een afdoend antwoord.
Het is immers belangrijk voor koppels in scheiding dat ze goed worden geïnformeerd én begeleid. Op die manier worden ‘ongelukken’ voorkomen, weten beide partners waar ze aan toe zijn en kunnen de best mogelijke beslissingen op het juiste moment en in de juiste vorm worden genomen.

Cindy en Eric van Neo Bemiddeling begeleiden koppels optimaal in hun keuzes en beslissingen voor alle thema’s die bij een scheiding komen zien. Voor het onroerend goed kan men met hogervermelde vragen over onroerende goederen ook terecht bij de notaris.

Meer info over verdeeltaks, overname woning, bepaling waarde woning, kunnen gevonden worden via de blogartikels die je kan raadplegen via onder meer de tag ‘ons huis’.

Blijf niet met vragen zitten, maar maak dus nu een afspraak.
Keuze uit 3 mogelijkheden, nu enkel nog de stap zetten: 

-         via telefoon 03 535 30 01 of

-         via mail info@neobemiddeling.be of

-         via het contactformulier

Scheiden doe je hopelijk maar één keer in je leven… doe het dan ook goed!

Kies voor bemiddeling en een ervaren bemiddelaar die jullie optimaal informeert én begeleidt

Bronvermelding foto: JPstock / Shutterstock.com

Echtscheiding
Tags: 
Ons huis, echtscheiding, scheiding, verdeeltaks, Miserietaks, Registratierechten, Regeling, EOT, Overname woning, scheiden
Categorie: 
Bel of mail voor een afspraak om te zien wat wij voor u kunnen betekenen

Getuigenissen