Een scheiding is ook voor een kind een moeilijke periode. Het heeft meer dan ooit behoefte aan aandacht, veiligheid en geruststelling; ook van de ouder.

Het is daarom belangrijk om kinderen van ouders in scheiding de kans te bieden hun gedachten en gevoelens te delen. Dit wordt ondersteund door het Internationaal verdrag voor de rechten van het Kind en het nut ervan wordt bevestigd in wetenschappelijk onderzoek.  

Kan het kind dan zomaar kiezen?

Voor de goede orde: het kind een stem geven is niet hetzelfde als het kind laten beslissen!

Loyaliteit van een kind aan beide ouders is heel sterk, zelfs wanneer er sprake is van misbruik, geweld, alcohol/druggebruik. Een kind een keuze laten maken tussen ouders, is dus als kiezen tussen frisdrank of snoep. Het liefste willen ze het allebei. Over kinderen kiezen niet, ook dit blogartikel.

Wat is het dan wel?

Betrokkenheid is cruciaal! Het kind “horen” is niet de juiste term, wij spreken liever van betrokkenheid van het kind faciliteren. Het gevoel dat er geluisterd wordt en dat zijn/haar mening telt.

Hoe kan dit?

Uit onderzoek (Pedro Carroll 2010 – Wallerstein en Bakeslee 2003) is gebleken dat de ouders of andere primaire zorgverleners de eerst aangewezen personen zijn om kinderen te helpen doorheen dit moeilijke proces en naar hen te luisteren.

Ook al ben je als ouder in principe de meest geschikte persoon om je kind doorheen deze periode te leiden, je doet dit best in samenspraak met de andere ouder en enkel als je zelf uit je emotie bent. Dit laatste is niet evident. Ook voor de ouder is een scheiding immers een pijnlijke en emotionele periode. Praat met je kind maar pas als je zelf klaar bent om hun oprechte antwoorden te horen. Stuur ze niet subtiel naar de door jou gewenste antwoorden.  

Een kind kan ook een stem krijgen in de bemiddeling. Door een gesprek met de bemiddelaar (of andere neutrrale derde, bvb een therapeut) die het kind een veilige haven biedt om te reflecteren over wat deze nieuwe situatie voor hem of haar betekent? Heeft het kind nog vragen? Zit het ergens mee? Wat zou het zijn, de ouders vertellen dat...

Wens je toch zelf met je kind te spreken dan volgt volgende week een nieuw artikel met tips. Blijf ons volgen…

Blijvend samen voor de kinderen zorgen

Blijf niet met vragen zitten, improviseer niet, maak een afspraak via telefoon 03 535 30 01, of neem contact.

Bronvermelding foto: JPstock / Shutterstock.com

Ouderschapsbemiddeling
Tags: 
Kinderen, Ouderschap, Ouderschapsplan, Regeling, scheiding, scheiden, echtscheiding
Categorie: 
Bel of mail voor een afspraak om u te begeleiden om tot een oplossing te komen

Getuigenissen