Kinderen hebben 45 procent minder kans op een diploma hoger onderwijs, als de ouders voor de 18de verjaardag van het kind uiteengingen. Dat blijkt uit resultaten van het onderzoeksproject Scheiding in Vlaanderen. De onderzoekers benadrukken de nood aan meer aandacht voor de thuissituatie in het onderwijsbeleid.

Doctoraatsonderzoekers Nele Havermans en Sofie Vanassche onderzochten het verband tussen ouderlijke echtscheiding en de schoolloopbanen van kinderen in Vlaanderen, op basis van de data van het project “Scheiding in Vlaanderen”. Scheiden de ouders voor het kind 18 jaar is, dan heeft het kind 45 procent minder kans om een diploma hoger onderwijs te halen dan wanneer de ouders gehuwd zijn.

Echtscheiding kan dan ook als een potentiële bron van sociale ongelijkheid worden beschouwd, aangezien het behaalde opleidingsniveau van kinderen sterk samenhangt met inkomen, welbevinden en gezondheid in het latere leven, stellen de onderzoekers onder begeleiding van hoogleraar Koen Matthijs.

‘Gescheiden gezinnen hebben vaak minder financiële middelen, en er is ook een verminderd contact met de ouders', legt Havermans uit. ‘Een andere verklaring is dat stress van een echtscheidingssituatie schoolresultaten negatief kan beïnvloeden.'

De effecten van een echtscheiding beïnvloeden de kinderen ook naargelang van het opleidingsniveau van de ouders. Volgens de onderzoekers ondervinden kinderen van lager opgeleide ouders een sterker negatief effect van een echtscheiding op hun schoolloopbaan dan kinderen van hoger opgeleide ouders.

‘De resultaten benadrukken de nood aan meer aandacht voor de thuissituatie van kinderen in het Vlaams onderwijsbeleid', besluiten de onderzoekers.

Echtscheiding
Tags: 
Kinderen, School
Categorie: 
Bel of mail voor een afspraak om te zien wat wij voor u kunnen betekenen

Getuigenissen