Karin en Marc hebben beslist hun relatie te beëindigen en zitten met een prangende vraag.

“We hebben samen een huis in eigendom. Er is ook nog een hypothecaire lening. Is het nodig om eerst het huis te verkopen en dan pas te scheiden, of kunnen we het huis te koop stellen tijdens het scheidingstraject en welke afspraken moeten we dan maken?”

In welke volgorde, wat is mogelijk maar ook waarop letten?

Beide opties kunnen: huis te koop stellen en na officiële verkoop het scheidingstraject in gang zetten. Of andersom: het scheidingstraject aanvatten en terzelfdertijd de woning te koop stellen.
Veruit in de meeste gevallen beslissen koppels om te gaan scheiden en de woning tijdens de scheidingsprocedure in gang te zetten. Men weet immers nooit van tevoren hoe lang het zal duren vooraleer de woning effectief is verkocht.

Wat bij verkoop van de woning?

Bij verkoop van de woning dient het koppel het eens te worden over een aantal zaken. Veel vragen, hierna de belangrijkste maar niet de enige vragen op een rijtje:

 • Wat is de marktwaarde van de woning? Welke vraagprijs hanteren?
 • Wat is de minimum verkoopprijs, maw beneden welke prijs wordt er niet verkocht? (venale waarde)
 • Wie kan ons helpen om een realistische minimum prijs te helpen bepalen?
 • Wie blijft in de woning wonen totdat ze is verkocht?
 • Dient deze bewoner een woonstvergoeding te betalen aan de andere partner die bvb een andere woning zal huren?
 • Welke afspraken over de hypothecaire aflossingen? Wie betaalt wat in welke verhouding?
 • Wat met de eigenaarskosten die dienen betaald tijdens de periode dat de notariële verkoopakte nog niet is verleden?
 • Wordt de verkoop toevertrouwt aan een makelaar of doen we het zelf?
 • Hoe wordt de netto-opbrengst berekend?
 • Hoe wordt de eventuele meer-inbreng door één partner verrekend?
 • Wat met de kosten van renovatie die door één partner zijn betaald met schenking door de ouders of middels een erfenis?
 • Als er een huwelijkscontract zou zijn; wat zegt dit ivm bvb inbreng van de woning?

Welke andere mogeljkheden dan verkoop?

Cindy en Eric van NEO Bemiddeling gidsen de partners door dit beslissingsproces. Maar NEO Bemiddeling bekijkt ook samen met de koppels welke andere bestemmingen dan verkoop mogelijk zijn. Benevens verkoop is het immers ook mogelijk dat één partner de woning ‘overneemt’. In de volksmond luidt het dan: “ik heb hem/haar uitgekocht”.
Maar het is ook mogelijk de woning aan de kinderen te schenken. Een beslissing die goed dient afgewogen omdat belangrijke gevolgen hieraan zijn gekoppeld.
Tenslotte is het ook mogelijk om de woning samen onverdeeld in eigendom te houden.

De woning samen behouden: kan dat?

Regelmatig komt het voor dat koppels beslissen om hun woning te verkopen omdat geen van beiden het (nu) kan overnemen. De leningslast is te hoog en ook dient de andere partner nog een opleg betaald.
Koppels komen met de beslissing om de woning te verkopen omdat ze niet weten dat het ook mogelijk is om de woning onverdeeld te behouden. Deze optie en beslissing dient echter goed afgewogen.

Benevens het feit dat deze oplossing enige ademruimte geeft, wordt er ook ‘tijd gekocht’. Als overnemen nu niet kan, dan later misschien wel.
Maar ook als voor deze optie wordt geopteerd is het nodig om duidelijke afspraken te maken die in de scheidingsregelingsovereenkomst worden opgenomen.  Hierna de belangrijkste vragen:

 • Is de bewoning een voordeel in natura?
 • Is het omdat de kinderen anders ontheemd worden?
 • Is het huren van een woning duurder dan de maandelijkse hypothecaire aflossingslast?
 • Als een partner de woning later dan toch overneemt, welk % registratie-verdeelrecht (misierietaks) is dan van toepassing?
 • Wat met de eigenaarskosten: wie betaalt wat in welke verhouding?
 • Voor welke periode wordt deze onverdeeldheid aangegaan?

Ik neem de woning over maar hoeveel moet ik de partner betalen als opleg?

Verscheidene afspraken die ook gelden bij verkoop van de woning, komen ook in vraag bij deze optie. De belangrijkste zaken op een rijtje:

 • Welke waarde aan de woning toekennen?
 • Wie kan ons helpen om een realistische minimum prijs te helpen bepalen?
 • Met welke elementen rekening houden om de waarde van de opleg te berekenen?
  Opleg: dit is het bedrag dat de ene partner aan de andere partner – mede-eigenaar, betaalt als vergoeding voor de overname.
 • Hoe wordt de eventuele meer-inbreng door één partner verrekend? is er sprake van herwaartdering of niet?
 • Wat met de kosten van renovatie die door één partner zijn betaald met schenking door de ouders of middels een erfenis?
 • Waarop letten als er sprake is van vruchtgebruik?
 • Welke financiële regeling als de woning met gemeenschappelijk geld werd gebouwd op grond die eigendom was van één partner?
 • Wat met de hypothecaire lening: wordt die overgenomen? Wordt ze vroegtijdig afgelost en wordt een nieuwe lening aangegaan?
 • Wat is het belang dat de medekredietnemer officieel wordt ‘ontlast, décharge verkrijgt”?
 • Welke afspraken maken zolang de woning niet officieel eigendom is van één partner?
 • Wat als een partner mee de hypothecaire aflossingen heeft betaald maar geen mede-eigenaar was van de woning?
 • Welk % registratieverdeeltaks (misierietaks) is van toepassing?
 • Welke bedrag aan notaris- en andere kosten dient betaald?
 • Als er een huwelijkscontract zou zijn; wat zegt dit ivm bvb inbreng van de woning? (huwelijksvermogensrecht)

NEO Bemiddeling gidst de koppels doorheen deze doolhof. Cindy en Eric geven een duidelijke uitleg, op maat, en helpen de partners om samen tot een vergelijk te komen in de regelingsovereenkomst.

Meer info?

Op de website van NEO Bemiddeling vinden jullie tal van nuttige tips en extra informatie. Raadpleeg de zoekfunctie om gericht te zoeken of klik op één of andere tag via de blog.

Blijf niet met vragen zitten, maak nu een afspraak

Keuze uit 2 mogelijkheden. Nu enkel nog de stap zetten:

Bronvermelding foto: JPstock / Shutterstock.com

NEO Bemiddeling zorgt voor een gestructureerde aanpak

Klare heldere uitleg op maat

Echtscheiding
Tags: 
Ons huis, scheiden, scheiding, Huwelijksvermogensrecht, Miserietaks, Overname woning
Categorie: 
Bel of mail voor een afspraak om u te begeleiden om tot een oplossing te komen

Getuigenissen