De vraag is complexer dan de titel van dit artikel, immers de vraag luidt: “Ik (A) en mijn nieuwe vriendin (B) willen samen eigenaar (A+B) worden van het huis dat thans nog eigendom is van mezelf (A) en mijn (bijna) ex vrouw (C). Wat is het voordeligst: de verdeeltaks betalen of opteren voor het gewone beschrijf (in zijn voorbeeld 5%) met meeneembaarheid van vroeger betaalde registratierechten?”

In deze vraagstelling zit al een onmogelijkheid van uitvoering in. Immers: de nieuwe partner (B) kan niet genieten van de verdeeltaks, in 2014 nog 2,5% en vanaf 1-1-2015 1%.

Bovendien is het zo dat de nieuwe partner (B) van mijnheer het normale registratierecht van 10% zal moeten betalen, maar dat zij (B) wel kan genieten van de meeneembaarheid van registratierechten.

WAT IS DE VOORDELIGSTE REGELING BIJ SCHEIDING?

De afweging wat het voordeligst is, gaat dus niet op:

  • Verdeeltaks (verlaagd registratierecht) is niet van toepassing op het deel dat de nieuwe vriendin (B) overneemt van de ex van mijnheer (C).
  • Het normale registratierecht dient betaald door de nieuwe vriendin (B) op het deel dat zij overneemt.
  • De nieuwe vriendin (B) mag wel gebruik maken van de mogelijkheid om vroeger betaalde registratierechten van het huis dat zij indertijd gekocht heeft, ‘mee te nemen’ binnen de voorwaarden van de meeneembaarheid (nieuwe aankoop binnen de twee jaar na verkoop vorig huis) en tot een maximum van 6.250€.
  • De nieuwe vriendin (B) kan ook niet genieten van klein beschrijf (5%), zij koopt immers de onverdeelde helft van de woning.

Praktisch verloopt het doorgaans zo. De onverdeelde woning van A en C wordt in onverdeeldheid gehouden en na de echtscheiding verkoopt de ex (C) haar deel aan de nieuwe partner (B).

Maar het kann ook zo: eerst wordt de toebedeling geregeld tussen A en C en daarna verkoopt  de overnemende partner (A) aan zijn nieuwe vriendin (B). B kan eerder betaalde registratierechten meenemen (door verrekening) tot maximum 6.250€.

Over de meeneembaarheid van registratierechten heb ik op deze blog al een artikel geschreven op 12-01-2013. Hierin worden de voorwaarden van meeneembaarheid beschreven om van vermindering/verrekening van registratierechten te  kunnen genieten.

Maak gebruik van een ervaren bemiddelaar. Het voorkomt dat u voor een antwoord op een specifieke vraag eerst nog info moet inwinnen bij een andere deskundige (notaris) en voor dat andere probleem bij een ander expert (accountant, fiscalist)  en voor nog een ander probleem bij nog een andere deskundige. Voor een sluitende optimale regeling bij scheiding, ook fiscaal geoptimaliseerd, kan u  terecht.bij Eric. En voor het geval Eric voor een vraag komt te staan waarop hij niet onmiddellijk een antwoord zou hebben, dan valt hij terug op een ruim netwerk van notarissen, ervaren advocaten en magistraten.

"Regel uw scheiding WIN-WIN" !

Echtscheiding
Tags: 
Ons huis, Miserietaks, verdeeltaks, Registratierechten
Categorie: 
Bel of mail voor een afspraak om te zien wat wij voor u kunnen betekenen

Getuigenissen