Kindergeld: vanaf het komend schooljaar wijzigt één en ander voor de schooltoeslag en de studietoelage. Welke impact dit heeft voor het kindergeld en bestaande ouderschapsovereenkomsten kan je hier lezen.

Met de schooltoeslag (voorheen ‘schooltoelage’) en studietoelage ondersteunt de Vlaamse overheid gezinnen financieel en verlicht zo de studiekosten.

Schooltoeslag: Geen aanvraag meer nodig

Ouders van kinderen in het kleuter-, lager en secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs voor verpleegkunde (HBO5) hoeven zich geen zorgen meer te maken over de papierwinkel. De schooltoeslag zal automatisch worden betaald: het is dus niet meer nodig een aanvraag in te dienen.

Studietoelage: Toch nog aanvraag nodig

Voor de studietoelagen voor het hoger onderwijs blijft alles ongewijzigd. De aanvragen voor het schooljaar 2019-2020 kunnen vanaf 1 augustus ingediend worden bij de dienst studietoelagen van de Vlaamse overheid. Wie in het verleden een studietoelage kreeg, zal een voor-ingevuld formulier ontvangen. De gegevens dienen enkel bevestigd.

Betaling schooltoeslag via kinderbijslag

Voor de hiervoor vermelde kinderen wordt de schooltoeslag geïntegreerd in het Groeipakket, de vernieuwde kinderbijslag.
Gezinnen met alleen kinderen jonger dan 18 mogen de uitbetaling van de schooltoeslag in de loop van september of oktober verwachten.

Betaling studietoelage niet via kinderbijslag

Voor kinderen in het hoger onderwijs wordt de studietoelage eind oktober, in november of december betaald. Pittig detail: de hogeschool student heeft het laatste woord (sic) over het rekeningnummer waarop de schooltoelage zal worden betaald. Eerder uitzonderlijk komt de studietoelage de student rechtstreeks toe, omdat doorgaans vader en moeder alle onderwijskosten betalen.

Gevolgen voor ouderschapsovereenkomsten en verrekening van buitengewone kosten

Voor hogeschool studenten: in vrijwel alle ouderschapsovereenkomsten is voorzien dat de ontvangen studietoelagen en/of studiebeurzen worden verrekend (dus in mindering gebracht) met de buitengewone kosten verbonden aan onderwijs. Dus geen impact, want alles blijft bij het oude.

Voor de kinderen in het kleuter-, lager en secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs voor verpleegkunde (HBO5): de betaling van de schooltoeslag wordt mee betaald met de kinderbijslag (groeipakket).
Door de integratie van de schooltoelagen in de kinderbijslag ontstaat er voor gescheiden ouders een andere financiële situatie, die mogelijks noopt tot extra en nieuwe afspraken. Immers in een bemiddelde ouderschapsovereenkomst spreken de scheidende ouders af welke bestemming het kindergeld krijgt. Is dat voor één van beide ouders, wordt het gedeeld, of wordt het kindergeld gestort op een kindrekening. Reden dat voortaan extra aandacht dient besteed aan de schooltoeslag omdat dit samen met het kindergeld wordt betaald.

Als de communicatie tussen beide ouders goed verloopt, zullen er geen nadelige gevolgen zijn en zal de schooltoeslag de bestemming krijgen die de beide ouders wensen; bvb in min van de kosten voor onderwijs.
Echter als de communicatie stroef of onbestaande is, dan zijn er mogelijks moeilijkheden te verwachten als het kindergeld wordt betaald aan één van de ouders én de ouders de ‘oude’ schooltoelage voorbestemden om kosten voor onderwijs te betalen. Immers de schooltoeslag wordt niet meer apart betaald: het bedrag is in het samengesteld bedrag aan kinderbijslag vervat en dus niet zomaar nog af te lezen op het bankuittreksel. Ook het bedrag zelf is niet zomaar door de ouders op voorhand gekend, omdat dit afhankelijk is van een aantal factoren.

Aanpassen van bestaande ouderschapsovereenkomsten?

Het kan dus in sommige gevallen aangewezen zijn om eerder beschreven ouderschapsovereenkomsten te herzien, als de gescheiden ouders dit nodig zouden vinden. Een schriftelijke verduidelijking van de bestemming en het gebruik van de schooltoeslag kan wenselijk zijn en discussies voorkomen.
Gescheiden ouders die dit zouden wensen, kunnen voor een minimale kost bij NEO Bemiddeling een aanpassing van de ouderschapsovereenkomst voorzien.

Maak een afspraak

Maak een afspraak en ontvang samen heldere duidelijke informatie. Dit laat jullie toe om met kennis van zaken te beslissen hoe jullie de ouderschapsovereenkomst willen aanpassen.

Keuze uit 3 mogelijkheden, nu enkel nog de stap zetten: 

-         via telefoon 03 535 30 01 of

-         via mail info@neobemiddeling.be of

-         via het contactformulier 

Meer info?

Meer info kan je vinden via een artikel in Netto en via de officiële website van de studietoelagen.

Goed geïnformeerd, samen de best mogelijke beslissingen nemen.

Bronvermelding foto: JPstock / Shutterstock.com

Ouderschapsbemiddeling
Tags: 
Kindrekening, kindergeld, Kinderen, Ouderschapsplan, gescheiden, scheiden
Categorie: 
Bel of mail voor een afspraak om te zien wat wij voor u kunnen betekenen

Getuigenissen