Het is niet ongewoon dat je uw partner een ‘rekening’ wil presenteren. Vraag is of dit een goede mindset is. Immers uit mijn ruime ervaring als bemiddelaar met koppels die hun relatie beëindigen, leer ik dat het een minderheid is die samen beslist om te scheiden. Bij de meeste koppels beslist één van de twee partners om de relatie te beëindigen. Niet zelden is een nieuw aangegane relatie oorzaak van de scheiding; deze partner heeft dan al afstand genomen en is bij manier van spreken al mijlenver vooruit op de andere partner, en is ook al bezig met een nieuwe toekomst. De andere partner zit doorgaans met een gevoel van gedumpt worden, afgeschreven, opzij gezet, van geen tel meer, niet goed genoeg (meer) bevonden.

In zo’n gevoelswereld is het niet ongewoon dat de partner die met een scheidingsbeslissing wordt geconfronteerd, kwaad is, gekrenkt, teleurgesteld en dit letterlijk wil ‘afgerekend’ zien in de scheidingsovereenkomst. Men handelt vanuit kwaadheid, verdriet en pijn, en men wil de ander op z’n minst evenveel pijn bezorgen. Die pijn zal men dan doorgaans willen laten voelen in ‘harde euro’s’. Soms zijn de emoties zo heftig en sterk dat zelfs het belang van de kinderen volledig uit het zicht verdwijnt. De ander eronder krijgen is dan de boodschap. Hem/haar laten bloeden en dat liefst met een hardvochtige vechtscheiding. Vraag is of dit een goede manier is om een scheiding af te ronden.

Hoe anders dan?

Beter is om in een bemiddeling te kiezen voor het maken van een overeenkomst die billijk is en rekening houdt met de haalbaarheid van de wensen en verzuchtingen. De gevoelens moeten een plaats krijgen en vooral erkend worden; en dan is veel mogelijk. Het zien van de gemeenschappelijke belangen en samen, ondanks alles, voor de best mogelijke oplossingen kiezen. Dit is zeker beter dan het eigen grote gelijk trachten te bekomen via een rechtsgang. Sommigen gaan er vanuit dat ze bij voorbaat hebben gewonnen, maar ‘recht is niet altijd rechtvaardig’ en ‘hoe is het grote gelijk vertaald in een vonnis’ en wat is er dan op termijn gewonnen?

Er bestaan geen alles zaligmakende tips die alles in een oogwenk oplossen, maar hierna toch enkele richtlijnen om afstand te nemen van een vechtscheiding:

  • Handel niet impulsief, niet ondoordacht
  • Blijf evenwichtig en redelijk
  • Heb oog voor de gevolgen en effecten van beslissingen op lange termijn
  • Vermijd beslissingen die nefast zijn voor jezelf en voor de kinderen. Jullie blijven immers voor altijd ‘ouders’ en jullie zullen elkaar nog regelmatig zien en horen om samen te (moeten) overleggen over de kinderen

Je hebt ook maar één vat energie, alle energie die opgaat in ‘vechten’ kan je niet meer aanwenden voor jezelf en de zorg voor de kinderen.

Meer weten over hoe jullie de scheiding best aanpakken?

Gaan jullie meteen voor een scheiding of kiezen jullie voor een tijdelijke regeling en een tijdelijk apart wonen met duidelijke afspraken (voorlopige maatregelen)? In beide gevallen zorgt de bemiddelaar voor een tiptop regelingsovereenkomst.
Maak een afspraak en maak kennis met jullie begeleider en bemiddelaar. Een informatiegesprek maakt de zaken helder en jullie weten meteen ook wat de all-in-kostprijs is. Lees hier hoeveel het kost.

Echtscheiding
Tags: 
Vechtscheiding, Overlegtips, Ruzie
Categorie: 
Bel of mail voor een afspraak om u te begeleiden om tot een oplossing te komen

Getuigenissen