Geen winnaar of verliezer meer maar een 'bemiddelde oplossing'. Dat is het opzet. Vandaag 22 december wordt het wetsontwerp over bemiddeling in tweede lezing door de ministerraad goedgekeurd. Begin volgend jaar zal het behandeld worden in het parlement, om wellicht tegen Pasen ook effectief wet te zijn.

Wat is de essentie van deze nieuwe Bemiddelingswet?

Doel is dat de nieuwe wet ertoe moet leiden dat minder geschillen voor de rechtbank worden uitgevochten. Minster Geens wil de mensen ertoe aanzetten om op zoek te gaan naar een oplossing voor hun geschil onder begeleiding van een neutrale bemiddelaar. "Dat is niet alleen goed voor de ontlasting van de rechtbanken maar ook voor de betrokken burger. De beslechting van een geschil door een rechtbank moet als vangnet dienen wanneer alle andere (minnelijke) oplossingstrajecten niet mogelijk zijn", zegt Geens.

Een duidelijke tekst over dit wetsontwerp kan u vinden in dit artikel van De Tijd.

Velen voelen zich geroepen om te 'bemiddelen'. Velen doen dit in bijberoep. Bij NEO Bemiddeling kan u terecht bij voltijdse erkende bemiddelaars, met 8 jaar ervaring.
Bijkomend en niet zonder belang: NEO biedt jullie alle oplossingen onder één dak. Geen nodeloze doorverwijzingen maar een deskundige uitleg op jullie maat.

Cindy en Eric van NEO Bemiddeling gespecialiseerd in het 'ontzorgen' van koppels in scheiding

Wij gidsen jullie doorheen het mijnenveld

Blijf dan ook niet met vragen zitten, maar maak nu een afspraak.
Keuze uit 3 mogelijkheden, nu enkel nog de stap zetten: 

-         via telefoon 03 535 30 01 of

-         via mail info@neobemiddeling.be of

-         via het contactformulier 

"Wees goed geïnformeerd dan pas kan je de best mogelijke beslissing nemen!"

Bronvermelding foto: JPstock / Shutterstock.com

 

Echtscheiding
Tags: 
scheiden, scheiding, echtscheiding, Vechtscheiding, Regeling
Categorie: 
Bel of mail voor een afspraak om u te begeleiden om tot een oplossing te komen