Fiscaal co-ouderschap dumpen? Regelmatig krijgen we bij NEO Bemiddeling als 'erkend bemiddelaars' de vraag of het zinvol is om af te stappen van fiscaal co-ouderschap en om dus de overstap te maken naar het 'aftrekken' van de betaalde alimenatie. Zomaar voor de vuist weg antwoorden is niet aan de orde, elk geval is immers anders.

Daarom dat het belangrijk is dat ouders een degelijke uitleg krijgen zodat ze met kennis van zaken al of niet beslissen om die overstap te maken. Dus met het stellen van de vraag: “Overstappen van fiscaal co-ouderschap naar het in mindering brengen van onderhoudsgeld” dient rekening gehouden met tal van zaken. Hierna enkele vragen die een antwoord moeten krijgen “op jullie maat”:

 • Een afweging of een overstap zinvol is of niet? Maw waarom zouden jullie dat wel of niet doen?
 • Vanaf welke leeftijd van de kinderen is het wel te overwegen?
 • Offeren we ‘het gemak’ van het ene systeem op voor financieel meer fiscaal voordeel?
 • Wat brengt dit met zich mee aan wijzigingen in de scheidings- of ouderschapsovereenkomst?
 • Wat moeten we als gescheiden ouders concreet hoe doen?
 • Hoe brengen we de fiscus op de hoogte van de overstap van het ene systeem naar het andere?
 • Is er een bekrachtiging door de rechtbank nodig of niet?
 • Weegt het meerwerk van ‘kosten bewijzen’ en de administratie dat dit met zich mee brengt, op tegenover het behoud van  ‘het gemak van de regeling fiscaal co-ouderschap’?

Dit zijn slechts enkele van de afwegingen die dienen gemaakt zodat met kennis van zaken de best mogelijke beslissing wordt genomen.
En niet vergeten: vaak verkeren beide gescheiden ouders al in een nieuwe gezinstoestand, zijnde partner in een nieuw samengesteld gezin. Hoe moet of kan dat dan worden geregeld en welke impact heeft die overstap tot gevolg?

Globaal fiscaal voordeel verdelen

Eigen aan fiscaal co-ouderschap is dat het globale fiscale voordeel van kinderen ten laste, door de fiscus elk voor de helft wordt verdeeld over de twee ouders.
Voorwaarde is dat er verblijfsco-ouderschap is (gelijkmatig verdeelde huisvesting) en elke ouder in de aangifte in de personenbelasting  het vereiste codenummer invult dat overeenstemt met hun specifieke situatie; zie daarvoor op blz 2 van het aangifteformulier:

 • Vak II - Persoonlijke gegevens en gezinslasten
 • B. Gezinslasten
 • Ofwel  B.2.a) ofwel B.3.a)

“Ik kan dus niets aftrekken ingeval van fiscaal co-ouderschap?”

Inderdaad, in het geval de ouders hebben geopteerd voor fiscaal co-ouderschap is er geen aftrek mogelijk van betaalde alimentatie voor de kinderen. De keuze voor fiscaal co-ouderschap betekent immers dat de ouder, bij wie de kinderen geen deel uitmaken van het gezin, GEEN onderhoudsgelden in mindering kan brengen. Deze ouder geniet in de regeling fiscaal co-ouderschap de helft van het globale fiscale voordeel.

Als gescheiden ouders deze werkwijze willen veranderen en dus afstappen van de regeling fiscaal co-ouderschap, dan is een afspraak bij een expert terzake geen overbodige luxe. Want dan worden de nieuwe afspraken in een nieuwe overeenkomst opgenomen én nadien wordt die nieuwe overeenkomst geregistreerd of bekrachtigd door de rechtbank.

Concrete duidelijke afspraken maken is dus essentieel om de nieuwe fiscale regeling duidelijk te vermelden. Dus ook om o.a. te weten welke kosten in de toekomst voor de fiscus al dan niet dienen bewezen te worden, alvorens deze kosten in mindering kunnen worden gebracht van het inkomen. Het aftoppen van het inkomen met de aftrekbare onderhoudsgelden levert voor deze ouder een fiscaal voordeel op.
De aftrekbaarheid wordt volgens geldende fiscale regels beperkt tot 80%; op dit bedrag wordt dan de marginale aanslagvoet toegepast en bekomt men het bedrag aan fiscaal voordeel.

Loont de overstap?

Welke regeling is het voordeligst? En is dat het enige criterium? Deze afwegingen maken het voorwerp uit van een simulatie en van een uitleg op jullie maat, uiteraard rekening houdend met de geldende fiscale regels en voorschriften. Geen “gefoefel” dus, want dan zijn jullie bij NEO Bemiddeling aan het verkeerde adres.
Eveneens belangrijk is dat ouders de impact kennen van in de loop van het inkomstenjaar switchen van de kinderen ten laste van de ene naar de andere ouder.

Bijkomend is het goed om weten dat in onze bemiddelingspraktijk regelmatig regelingen worden afgesproken waardoor beide ouders, zelfs met een regeling van aftrek onderhoudsbijdragen, toch samen het globale fiscale voordeel verdelen..
Deze alternatieve wijze van het verdelen van het globale fiscale voordeel wegens kinderlast is volkomen legaal; het betreft immers een afspraak tussen vader en moeder waarbij zij samen afspreken om het integrale fiscaal voordeel gelijk onder hen beiden te verdelen. Het spreekt voor zich dat het praktisch uitwerken van deze afspraken en het bepalen van de modaliteiten degelijk dienen te gebeuren zodat er later geen discussies ontstaan.
Louter en alleen vermelden dat het globale voordeel wordt verdeeld, zorgt gegarandeerd voor problemen. Het is dus nodig om in de scheidingsovereenkomst duidelijk te vermelden HOE dit voordeel concreet wordt berekend en WANNEER het wordt verdeeld.

Voor meer gerichte informatie over fiscaliteit en dus 'belastingen bij scheiding', kan men terecht op onze website. Gericht zoeken kan via de zoekwoorden (tags); specifiek voor fiscaliteit via deze link.

Blijf niet met vragen zitten maar maak een afspraak. Gelet de techniciteit van deze materie is het niet mogelijk om via mail de vragen te beantwoorden die bij gescheiden ouders rijzen. Bovendien zijn Cindy en Eric geen ‘ombuds’...

Blijf niet met vragen zitten, maar maak nu een afspraak.
Keuze uit 2 mogelijkheden, nu enkel nog de stap zetten: 

-         via telefoon 03 535 30 01 of

-         via het contactformulier 

Klare duidelijke taal, verstaanbaar en op maat

Ook nà de scheiding nog samen kiezen voor wat ‘best’ is voor beide ouders

Bronvermelding foto: JPstock / Shutterstock.com

Echtscheiding
Tags: 
Fiscaliteit, Kinderen, Alimentatie, Onderhoudsgeld, echtscheiding, scheiden
Categorie: 
Bel of mail voor een afspraak om u te begeleiden om tot een oplossing te komen

Getuigenissen