Schatting van de woning bij een echtscheiding of beëindiging van een samenwoning is nodig. Wordt het een verkoop, of een toebedeling of wordt de woning in onverdeeldheid gehouden. In het geval van een verkoop of overname van de woning door één van de twee partners, dient een waarde bepaald. Maar welke waarde?

Men kan beroep doen op immo-kantoren, op een notaris of een (beëdigd) landmeter-expert. Of men bepaalt samen conventioneel de waarde. Maar wat is de meest aangewezen weg om de waarde van een woning te laten schatten? Hierover bestaan verschillende meningen. In dit artikel een toelichting over het doen uitvoeren van schattingen en de cross-check die je zelf kan maken.

Een gefundeerde indicatie van de waarde van de woning

Is een degelijk uitgevoerde schatting de enige correcte waarde? Het is zeker een gefundeerde indicatie van de waarde. Waarde die uitgedrukt wordt in twee bedragen: venale waarde in vrije verkoop (zeg maar de minimale verkoopprijs in normale marktomstandigheden) en de venale waarde in gedwongen verkoop. De waarde wordt bepaald onder mee rekening houdend met de staat van de woning, ligging, onderhoud, gebruikte materialen, leeftijd, inrichting, en met vergelijking van prijzen van vergelijkbare woningen.
Maar waar een schatting geen rekening mee houdt zijn enkele persoonlijke en soms emotionele factoren, bvb: woning helemaal zelf gebouwd door een partner, binding met familie en het sociale netwerk, dient de woning snel verkocht of nemen ze de tijd om te verkopen, enz.

Doe het zelf met online tools

Nuttig om weten: er zijn online tools die een schatting aangeven op basis van gegevens die je zelf input over de woning. Subjectieve aspecten zijn dus van invloed. Maar de veelheid aan criteria helpen om een toch zo objectief mogelijke schattingswaarde te bepalen.
Zo is er immoprice.be en i-checker.
Het concept van http://www.immoprice.be/ laat iedereen toe om een snelle en objectieve schatting van de markt- of huurwaarde van een pand te bekomen. Het gaat hier om een eerste mening over de waarde van een pand en niet om een volledig rapport met bezoek van een vastgoedexpert. Kostprijs 24.95€. Aanvullend kan een bezoek van een vastgoedexpert worden ingeroepen om de waarde van het pand te schatten.
Via http://www.ichecker.be/ berekent men de waarde van elk huis of appartement en worden ook vergelijkingspunten mee opgenomen. Ook de impact van het energieprestatiecertificaat (EPC) komt aan bod. 

Beëdigd landmeter-expert

Mijn klanten bied ik de service aan van een beëdigd landmeter-expert, die tegen een sterk verlaagde  prijs van 300€, btw inbegrepen, een gedetailleerd verslag aflevert. 
Raadpleeg ook de website www.neobemiddeling.be en je krijgt via de tag ‘ons huis’ meteen al heel wat praktische nuttige informatie te lezen over alle aspecten ivm de bestemming van het onroerend goed, de verdeeltaks - miserietaks, waardering meer-inbreng, hypothecaire lening, décharge, tussenkomst notaris, renovatiewerken, enz.   

Blijf niet met vragen zitten, maak een afspraak: neem contact: via telefoon 03 535 30 01 of via mail info@neobemiddeling.be

Eerlijke verdeling van het vermogen

Heldere duidelijke uitleg op maat

 

Echtscheiding
Tags: 
verdeeltaks, Registratierechten, Miserietaks, Ons huis, scheiden, echtscheiding, Overname woning
Categorie: 
Bel of mail voor een afspraak om te zien wat wij voor u kunnen betekenen

Getuigenissen