Sinds kort liggen op de bemiddelingstafel enkele buttons; zie de foto. Buttons die koppels helpen om zich te herkennen in de opschriften. Niet om als bemiddelaar  deze gevoelens op te wekken. Wel liggen de buttons op tafel als teken van erkenning naar de koppels toe. Immers ook als de gevoelens niet worden benoemd; ze zijn er wel. Laat de button-opschriften een hulp zijn want het is normaal dat scheidende partners en ouders vaak overmand door gevoelens aan de bemiddelingstafel zitten.

Aan de bemiddelingstafel is er immers ook aandacht voor emoties en gevoelens. Scheidende partners zitten niet als ‘ijskonijnen’ aan de bemiddelingstafel om hun (echt)scheiding te regelen. Vaak is minstens één partner overmand door gevoelens. Zelden zijn beide partners het roerend eens dat scheiden de beste oplossing is, want bijna altijd is er één partner die de scheiding wil; de andere partner kan dan niet anders dan meestappen in die keuze. De kans op relatieherstelbemiddeling is er, als beiden dit willen. Maar werken aan relatieherstel vergt energie en vooral bereidheid om er alsnog samen voor te gaan, elkaar ook geen valse hoop gevend.

Het drieletterwoord OEK is dan ook veelbetekenend: Open Eerlijk en Kwetsbaar zijn. Zonder deze drie maakt een relatieherstel geen of weinig kans.

Hopelijk scheiden jullie maar één keer… doe het dan ook goed!

Het is niet “niks”: scheiden! Ook niet “niks”: alles regelen en afspreken in een stressvolle spannende periode, het is zorgend en vaak onrustig kijkend hoe de (onbekende) toekomst er uit zal zien. Wat het voor elke partner betekent, hoe de kinderen de scheiding van ma en pa zullen ‘verteren’, hoe de centen en het ander bezit worden verdeeld, antwoorden op vragen als ‘waarop heb ik recht’,  zoekend naar ‘jullie’ antwoorden of het strikt toepassen van wat ‘de wet’ dicteert?  

Er komt veel kijken bij een scheiding. Een degelijke warme begeleiding met een ervaren bemiddelaar is dan ook belangrijk. Ik zeg het vaak: hopelijk scheiden jullie maar één keer… doe het dan ook goed!
Zorg dat je over alle correcte informatie beschikt, wees op de hoogte van de mogelijkheden en de varianten van mogelijke oplossingen, weet waarvoor je kiest, begrijp ook tenvolle waarvoor je kiest. Maw laat jullie goed informeren en adviseren, en vooral ‘laat je niet opjutten’ door de achterban

Een verkeerd beeld van bemiddeling en verwachting bemiddelaar niet ingelost

Sporadisch komt het voor dat er een misvatting is over wat bemiddeling is. Het komt voor dat een partner geen vrede neemt met de voorbeelden van hoe een thema wordt benaderd of kan worden opgelost. Soms willen koppels een concreet voorstel van de bemiddelaar horen en zien…  Maar “het” ideale voorstel tot oplossing komt niet van de bemiddelaar, de bemiddelaar begeleidt het koppel naar “hun” oplossing.
En ik doe dit onder meer met het veelvuldig geven van voorbeelden, en dat is iets anders dan als bemiddelaar “het voorstel” doen waarop het koppel zit te wachten.
Hoeveel kans denk je dat een uniek voorstel van een bemiddelaar maakt om door beiden als “de” oplossing te worden gezien? Beter is het om begeleid te worden in de vele mogelijkheden die er zijn: wat zijn ze, hoe kan het, stilstaan bij de gevolgen van de keuze, en dan bewust kiezen. Zeker beter dan verwachten dat de bemiddelaar “de” oplossing verwoordt.

Concrete info over wat bemiddeling is, hoe het verloopt, de rol van de bemiddelaar als gids, alle info over wat moet geregeld worden, info over kostprijs en tarief. Je vindt het allemaal via deze link: http://www.ericdecorte.be/echtscheiding

Wees geen struisvogel…

In een scheidingsproces en tijdens de bemiddelingsgesprekken is het dan ook niet vreemd dat gevoelens soms ‘over-stromen’. Maar gevoelens zouden niet de bovenhand mogen halen, gevoelens mogen niet de ratio en de redelijkheid verdringen.
Maar doen alsof gevoelens er niet zijn is de kop in ’t zand steken? Partners zijn geen struisvogels. De gevoelens van de andere partner negeren of niet willen erkennen, leidt dikwijls tot het zetten van de hakken in het zand.
Erkenning geven en ontvangen: het is vaak de sleutel tot begrip.
In een bemiddeling zitten partners uit vrije wil aan tafel, bereid voor een open gesprek en beiden strevend naar een billijke eerlijke aanvaardbare overeenkomst met het gemeenschappelijk belang voor ogen.
Eisen verpakt in verlangens en wensen zijn in een bemiddeling dan ook uit den boze, onwrikbare ideeën nekken de kansen op succes.

Blijf niet met vragen zitten, maar maak nu een afspraak.
Keuze uit 3 mogelijkheden, nu enkel nog de stap zetten: 

-         via telefoon 03 535 30 01 of

-         via mail info@neobemiddeling.be of

-         via het contactformulier 

Weet voor WAT je kiest: bemiddeling of een vechtscenario

Weet voor WIE je kiest: een ervaren bemiddelaar die met jullie mee-denkt, op wie jullie kunnen vertrouwen, betrouwen en bouwen

Bronvermelding foto: Eric De Corte

Echtscheiding
Tags: 
scheiden, echtscheiding, scheiding, Overlegtips, Regeling
Categorie: 
Bel of mail voor een afspraak om te zien wat wij voor u kunnen betekenen

Getuigenissen