Toeval of niet, zowel in het magazine Netto van De Tijd als in Moneytalk van Trends werd deze week een artikel gepleegd over de verdeeltaks. Goed geschreven teksten die jammer genoeg niet volledig zijn. Immers er wordt enkel gesproken over de 1% verdeeltaks (miserietaks) maar er zijn ook notaris- en aktekosten te betalen; een niet onaanzienlijk bedrag waarover in de artikels niet wordt gerept.
Wat ook niet werd vermeld en toch niet onbelangrijk is: wettelijk samenwonenden moeten ook rekening houden met een bepaalde termijn die dient gerespecteerd. Zoniet is 2.5%van toepassing ipv 1%. Toch ook een belangrijk aandachtspunt.

Dit artikel is niet te verstaan als betweterij maar wel als een nuttige aanvulling zodat lezers goed, maar vooral volledig zijn geïnformeerd.  

De artikels waarover het gaat kan je vinden via navolgende link http://moneytalk.knack.be/geld-en-beurs/belastingen/miserietaks-is-discriminerend/article-normal-590641.html of via Trends van 30 juli 2015 pg 101.
De elektronische versie van Netto is inmiddels van het net gehaald, maar de titel van het artikel luidde: “Uit elkaar gaan vergt meer afspraken dan gaan samenwonen”.

Dus ter verduidelijking en aanvulling.
1- Benevens de verdeeltaks –miserietaks zijn er ook notaris- en aktekosten te betalen.
Hiervoor wordt door de notarissen de schaal J gehanteerd. Indien bvb beide partners gemeenschappelijk en voor de helft eigenaar zijn, wordt de schaal J berekend op de helft van de waarde van de woning. De waarde van de woning wordt ofwel conventioneel bepaald of is doorgaans de venale waarde in vrije verkoop, maw de minimum verkoopprijs die beide partners wensen te bekomen ingeval de woning zou verkocht worden.
Voorbeeld: waarde woning werd bepaald op 340.000€. Verdeeltaks 1% = 3.400€. De notaris en aktekosten worden in dit voorbeeld berekend op 170.000€ = 3.301€.

2- Wettelijk samenwonenden die de relatie beëindigen dienen ook rekening te houden met een bepaalde termijn die dient gerespecteerd.
Zoniet dient 2.5%betaald ipv 1%. In deze refereer ik naar mijn blogartikel van 4 juli 2015 waarin ik de wet toelicht.
Die wet stelt dat (om van de verdeeltaks 1% te kunnen “genieten”) de verdeling of afstand moet gebeuren binnen de termijn van drie jaar, die volgt op de beëindiging van de wettelijke samenwoning conform artikel 1476, § 2 Burgerlijk Wetboek, op voorwaarde dat de personen op de dag van de beëindiging van de wettelijke samenwoning ten minste één jaar ononderbroken met elkaar wettelijk samenwoonden.

Goed en volledig geïnformeerd?
Belangrijk om samen tijdig de juiste beslissingen te nemen!

Blijf niet met vragen zitten, maak een afspraak: neem contact: via telefoon 03 535 30 01 of via mail info@neobemiddeling.be

 

Echtscheiding
Tags: 
verdeeltaks, Miserietaks, Ons huis, Scheiden?
Categorie: 
Bel of mail voor een afspraak om u te begeleiden om tot een oplossing te komen

Getuigenissen