Hoeveel alimentatiegeld is genoeg? Wat is de gemiddelde alimentatie per kind? Regelmatig krijgen we bij NEO dergelijke vragen. Recent mailde een vader hetvolgende: “Is 170 euro voor een kind van 6 jaar een eerlijk bedrag of betaal ik teveel?” In dit blogartikel heel wat antwoorden op vragen die zich stellen.

Wat is alimentatie?

Alimentatie is een veel gebruikt synoniem voor onderhoudsgeld en onderhoudsbijdrage. Het gaat om een financiële bijdrage in de kosten van een partner (onderhoudsgeld of onderhoudsuitkering) of een bijdrage in de kosten van de kinderen (onderhoudsbijdrage). Per eind december 2019 en ook nu nog, bestaat er in België geen eenduidige tool om alimentatie te berekenen. Belangrijk is dan ook dat bij het gebruik van een berekeningstool het resultaat ervan een objectieve weergave is en maximaal rekening houdt met die kosten die koppels in scheiding willen gedekt zien.

Gemiddelde alimentatiegeld berekenen: geen nattevingerwerk!

Op basis van enkele rudimentaire gegevens in een mail is het onbegonnen werk om de vraag van de man te beoordelen. Laat dat alvast duidelijk zijn. Het antwoord was dan ook veel uitgebreider dan een simpele ja of nee want er spelen immers heel wat factoren mee. We merken op dat veel scheidende koppels een bedrag bepalen zonder dit (voldoende) te staven en te onderbouwen. Laat staan dat zelfs een berekening wordt gemaakt waarbij rekening wordt gehouden met bijvoorbeeld de ongelijkmatig verdeelde huisvesting (verblijfsregeling) en het ongelijke bedrag aan globale middelen van de partners.

Vaak wordt zelfs nog gebruik gemaakt van de weinig zeggende wettelijke termen 'opvoeding, levensonderhoud, ontplooiing'. Of worden enkel sommige buitengewone kosten vermeld met als gevolg dat verondersteld wordt dat alle andere kosten gedekt worden door een onderhoudsbijdrage die vaak zelfs niet eens wordt berekend.

Ook vallen sommige scheidende partners nog uit de lucht dat onder bepaalde voorwaarden de betaalde onderhoudsgelden (ook deze van de buitengewone kosten) aftrekbaar zijn van het inkomen dat wordt aangegeven in de personenbelasting. Aftrekbaar enkel als ouders uitdrukkelijk niet opteren voor fiscaal co-ouderschap. Dit laatste is enkel mogelijk bij gelijkmatig verdeelde huisvesting.

Herken je jezelf alvast in één van bovenstaande situaties? Er is alleszins nog heel wat werk aan de winkel om scheidende ouders ervan te overtuigen te kiezen voor een degelijk uitgewerkte kostenregeling. Dit voorkomt latere discussies omtrent geldzaken. Lees dus vooral verder!

Hoeveel alimentatie is normaal? Een voorbeeld uit een recente mail

Woordelijk weergegeven ziet de mail van de vader, waarover ik eerder sprak, er als volgt uit:

“Ik en mijn vriendin waren feitelijk samenwonend en zijn 2,5 jaar geleden uit elkaar gegaan. Wij hebben samen een zoontje dat net 6 jaar geworden is waar ik nu gedurende al die tijd 170 euro per maand voor betaal. Schoolkosten zou ik ieder de helft van betalen bovenop de 170 euro.

Ik ga het kind ook altijd halen en terugbrengen (ook al heeft zij zelf een auto) en hij blijft bij mij van zaterdagmorgen 11uur tot zondagnamiddag 16uur en in de grote vakantie blijft hij een week bij mij omdat het voorlopig niet anders kan. Ik heb een netto inkomen van 2200 euro per maand en zij heeft een voorlopige invaliditeitsuitkering en woont in een woning van het ocmw.

Nu is mijn vraag: is dit een eerlijk bedrag of betaal ik hiervoor teveel, aangezien zij vindt dat ik nog te weinig betaal?”

Hoe wordt alimentatie berekend?

Welke reactie kwam er bij je op toen je de mail hierboven las? Om een idee te geven wat ons antwoord was, geven we de inhoud hierna weer. Het geeft je inzicht in wat er komt kijken bij het berekenen van alimentatie. Het zal dan ook meteen duidelijk zijn dat het onmogelijk is om op basis van de karig verstrekte informatie een sluitend antwoord te kunnen geven aan de vraagsteller. Een overleg met beide partijen, en een ervaren bemiddelaar dringt zich op.

Ons antwoord luidde als volgt:

“Op basis van de door u verstrekte informatie kan ik niet beoordelen of 170 euro volstaat. Immers er zijn tal van factoren die de hoogte van een bedrag aan onderhoudsbijdrage bepalen. 

Hebben jullie een ouderschapsovereenkomst waarin onder meer beschreven is welke kosten maandelijks dienen gedekt met dit bedrag? Maw:

 • Wat is het bedrag ter compensatie van de verblijfsgebonden kosten: jij hebt het kind in tijd minder dan uw ex, bovendien zijn uw beroepsinkomsten hoger.
 • Welke niet-verblijfsgebonden kosten zijn voorzien om maandelijks te dekken?
 • De twee vermelde soorten kosten (verblijfs- en niet-verblijfsgebonden) zijn bepalend om de grootte van de maandelijks onderhoudsbijdrage te bepalen.
 • Welke kostenelementen werden weerhouden als buitengewone kosten? Enkel schoolkosten? Er zijn nog tal van andere kosten met een buitengewoon karakter: kosten waarvan men niet van tevoren weet of ze er zullen zijn en ook niet wat ze dan zullen kosten.
 • Werd er bij de berekening van de alimentatie (170€) rekening gehouden met het verschil in inkomen? Immers de kosten van het kind worden normaal gezien verdeeld tussen beide ouders volgens draagkracht, maw in verhouding en in evenredigheid met het globale inkomen en dus de globale middelen van elke ouder (wet van 19/3/2010).
 • Welke bestemming krijgt het kindergeld en wordt dit ja dan neen verrekend met de verblijfs- en/of nietverblijfsgebonden kosten van de kinderen?
 • Nog een element dat in aanmerking dient genomen: welke afspraken zijn er over de fiscaliteit? Wie heeft het kind ten laste en wie brengt de betaalde alimentatie jaarlijks in mindering van het inkomen in het personenbelastingsformulier? Immers er is in uw geval geen fiscaal co-ouderschap mogelijk gelet de ongelijkmatig verdeelde huisvesting van het kind.

 

Een onvolledig antwoord dat je al een idee geeft wat er bij de bepaling van een bedrag aan alimentatie komt zien. Je zal begrijpen dat het via mail onmogelijk is een goed antwoord te geven.

Als je meer duidelijkheid wenst is het nodig dat je een afspraak maakt, liefst samen met uw ex. Jullie krijgen dan een meer volledige uitleg dan hetgeen in deze mail staat. Ik geef jullie een helder model van kosten indeling voor het bepalen van een mogelijk bedrag aan alimentatie, geef een omstandige uitleg over de fiscaliteit, maak een objectieve berekening van het bedrag aan alimentatie, en jullie krijgen een gedetailleerde tekst vervat in een schriftelijke overeenkomst."

8 tips voor een goede ouderschapsovereenkomst of ouderschapsplan

 1. Noem nooit zomaar een bedrag
 2. Bepaal samen, eventueel met een ervaren Neo Bemiddelaar, welke kosten maandelijks dienen gedekt te worden door het kindergeld en welke aanvullende financiële bijdrage van elke partner nodig is.
 3. Bepaal samen welke buitengewone kosten zullen worden afgerekend op maandbasis en op basis van welke bewijsstukken en cijfers.
 4. Zoek uit of jullie gebruik gaan maken van een kindrekening of niet.
 5. Bepaal bij wie de kinderen worden gedomicilieerd.
 6. Bespreek het fiscaal voordeel van kinderen ten laste.
 7. Hou rekening met een stijging van de kosten naarmate de kinderen ouder worden
 8. Laat je in de hele kwestie bijstaan door een ervaren bemiddelaar.

 

Een eerlijke en aanvaardbare gemiddelde alimentatie per kind bepaal je in overleg

Meer te weten komen over alimentatiegeld voor de kinderen, bijkomende fiscaliteit, de berekening, enzovoort? Dan ben je bij Neo Bemiddeling aan het juiste adres voor een constructief gesprek. Maak een afspraak en bel naar 03 535 30 01.

Wil je vooraf goed op de hoogte zijn of je gewoonweg sterk informeren? Dat kan, heel uitgebreid zelfs, door te grasduinen op onze website. Ga naar de blog en klik op één van de ‘Tags’ rechts op je scherm. Voor wat alimentatie betreft klik dan op: alimentatie, onderhoudsgeld, fiscaliteit, ouderschapsplan, kindrekening. Enkele titels die je er nog terugvindt:

 

Allemaal informatie op maat: gratis, zomaar te grabbel. Profiteer ervan!

Blijf niet met vragen zitten, maak nu een afspraak

Keuze uit 2 mogelijkheden. Nu enkel nog de stap zetten: 

Bronvermelding foto: JPstock / Shutterstock.com

Ouderschapsbemiddeling
Tags: 
Alimentatie, Onderhoudsgeld, Fiscaliteit, Ouderschapsplan, Regeling, Scheiden?
Categorie: 
Bel of mail voor een afspraak om u te begeleiden om tot een oplossing te komen

Getuigenissen