De partner van Marleen overlijdt tijdens de scheidingsprocedure. Totaal ontredderd belt ze NEO Bemiddeling: “Wat moet ik nu doen? Ben ik nu gescheiden of niet? Wat met de alimentatie voor de kinderen?”

Het zal je maar overkomen, volop in een scheidingsprocedure overlijdt je partner. Er zijn al tal van vragen onbeantwoord over de scheiding zelf, en dan nog een sterfgeval erbovenop. Veel is in dit geval “te” veel voor Marleen. Zij weet immers van geen hout pijlen maken, ze bulkt van de vragen en maakt een afspraak met NEO Bemiddeling.

Haar vraag is aanleiding voor dit blogartikel dat gezien de complexiteit zich beperkt tot de meest algemene zaken. Een overzicht.

Overlijden tijdens scheidingsprocedure:
Stel Marleen is gehuwd en er is nog geen verzoekschrift tot echtscheiding ingediend

Er is juridisch geen sprake van scheiding als er nog geen verzoekschrift is ingediend.
Zelfs al zou er al een scheidingsregeling getekend zijn bij de bemiddelaar; dan nog is er juridisch gezien geen echtscheiding.

Maar wat als één van de partners al niet meer onder hetzelfde dak woont?

Dan nog is er geen sprake van een wettelijke scheiding, enkel van een feitelijke scheiding en dit heeft geen invloed na het overlijden van één van beide partners.

Wat als bij de notaris al een notariële akte van toebedeling van de woonst aan één van de partners zou getekend zijn; heeft dit dan al kracht van uitvoering?

Neen. Immers de notariële akte van toebedeling bepaalt dat de toebedeling maar plaats heeft als voldaan is aan de opschortende voorwaarde dat de echtscheiding doorgang heeft gevonden. Vermits er geen verzoekschrift werd ingediend, kan er ook nog geen sprake zijn van een echtscheiding en dus ook niet van een finale toebedeling. Het normale erfrecht is nog van toepassing: de langstlevende partner is nog steeds de echtgenoot/echtgenote en erft rekening houdend met al of niet het bestaan van een testament.

Overlijden tijdens scheidingsprocedure:
Stel Marleen is gehuwd, er is al een verzoekschrift ingediend maar de echtscheiding is nog niet geregistreerd in het DABS of in de gemeente waar het huwelijk plaats vond

Zelfs al loopt er een officiële echtscheidingsprocedure bij de rechtbank, maar zolang het vonnis niet is ingeschreven in het register van de burgerlijke stand of in het cenytraal databestand (DABS), zijn de echtgenoten nog gehuwd en is er dus geen sprake van een echtscheiding.
Maw ook in dit geval is het normale erfrecht van toepassing. Alle bedingen in de ingediende EOT-scheidingsregeling zijn dan niet van toepassing. Dus ook mogelijke afspraken over te betalen oplegsom ingeval van toebedeling van de gezinswoning krijgen geen uitvoering.

Overlijden tijdens scheidingsprocedure:
Stel Marleen is gehuwd en het echtscheidingsvonnis is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand

In principe is er dan integrale uitvoering en naleving van wat in de EOT overeenkomst werd gestipuleerd. Dat geldt zo voor de regeling van de onroerende en onroerende goederen.

Maar wat met de ouderschapsovereenkomst?

Marc haar man is overleden, dus als overblijvende biologische ouder heeft Marleen de volledige zorg voor de kinderen. 100% van het verblijf van de kinderen bij haar.

Maar wat met de afgesproken onderhoudsbijdrage die Marc zou betalen?

Omwille van het nuchtere feit dat Marc er niet meer is, is er ook geen sprake meer van alimentatie.
Echter attentie: de mogelijkheid bestaat dat het koppel zou bepaald hebben dat ingeval van vooroverlijden van één van beide partners de regel geldt dat alimentatie zou/kan geput worden uit de nalatenschap van de kinderen. De kans dat dit zo werd bepaald is echter gering.

NEO Bemiddeling maakt koppels in scheiding attent op de mogelijkheid te voorzien in een (levens)verzekering zodat bij vooroverlijden van een partner, een verzekeringsmaatschappij tussenkomt conform de bedingen die zij hebben afgesproken en waarvoor (soms zwaar) wordt betaald.

Overlijden tijdens scheidingsprocedure:
Stel Marleen en Marc zijn niet gehuwd maar feitelijk of wettelijk samenwonend

De bemiddeling bij NEO Bemiddeling voorziet twee overeenkomsten: een ouderschapsovereenkomst en een overeenkomst mbt materiële zaken.
Ouderschapsovereenkomst: uitvoering idem dito als zouden Marc en Marleen gehuwd zijn geweest.
Materiële overeenkomst: ingeval van een regeling toebedeling van de woning aan Marleen vervat in een getekende en geregistreerde notariële akte: uitvoering conform alle bepalingen terzake.

NEO Bemiddeling: bemiddelen… tot in de puntjes

Maak een afspraak voor het regelen van jullie scheiding of het maken/herzien van de ouderschapsovereenkomst: dat kan middels een afspraak, ofwel via telefoon 03 535 30 01, of via contact

We zijn gevestigd in Kapellen, maar hebben ook locaties in Aalst en Nieuwpoort.

Bronvermelding foto: JPstock / Shutterstock.com

Echtscheiding
Tags: 
scheiden, scheiding, echtscheiding, Regeling
Categorie: 
Bel of mail voor een afspraak om u te begeleiden om tot een oplossing te komen

Getuigenissen