Een overeenkomst tussen scheidende partners, of ze nu gehuwd zijn of samenwonend, wordt best de rechtbank voorgelegd ter bekrachtiging, m.a.w. voor homologatie (kostprijs 40€ recht bij neerlegging en 165€ rolrecht). Immers door het vonnis bekomt men een ‘uitvoerbare titel’. Een document dat toelaat om bij niet-naleving van hetgeen werd overeengekomen, onmiddellijk actie te ondernemen om de naleving af te dwingen. Als erkend bemiddelaar bij NEO Bemiddeling zijn we gemachtigd om scheidingsovereenkomsten, ouderschapsovereenkomsten en andere overeenkomsten in te leiden bij de rechtbank.

Scheiding: moeten we dan niet naar de notaris?

Via een notaris kan je ook dergelijke scheidingsregeling laten maken, maar dat is geen noodzaak. Een erkend bemiddelaar is dus eveneens gemachtigd om dergelijke overeenkomst op te stellen en door een vonnis heeft het document dezelfde waarde als een notarisakte. Voor een duidelijk beeld wanneer een tussenkomst van een notaris wel noodzakelijk is, verwijs ik jullie naar navolgend artikel.

Afdwingen van de naleving met een uitvoerbare titel

Het spreekt voor zich dat het afdwingen van een naleving van een scheidingsregeling, de laatste stap is en best niet zomaar impulsief gezet wordt. Maar als het nodig is en je kijkt aan tegen hardleerse weigeringen om te doen wat werd afgesproken, dan  is het belangrijk om weten dat je niet meer naar de rechtbank moet.
Je hebt immers met een door de rechtbank bekrachtigde overeenkomst,  een vonnis, een document dat je toelaat om bvb een gerechtsdeurwaarder in te schakelen; zo worden achterstallige betalingen aan onderhoudsgelden gevorderd.
Bezin echter voor je deze beslagprocedure opstart: je blaast er de al niet vlotte relatie met je ex geen nieuw leven mee in (sic). Bovendien resulteert de actie van de gerechtsdeurwaarder  in een beslag op doorgaans het volledige loon van diegene die de alimentatie moet betalen. Maar ook kunnen vervangingsinkomsten zoals werkloosheidsvergoeding, tot zelfs het leefloon in beslag worden genomen. In dit artikel meer daarover.
De kosten van de deurwaarder komen in principe ten laste van de onderhoudsplichtige. Maar van een kei kan je het vel niet afstropen: dus als er niets is om beslag op te doen leggen, dan start je best deze beslagprocedure niet op. Je draait immers zelf op voor de kosten van de deurwaarder. Reken op een kost van ca 800 – 1200 €.
Maar voor het innen van achterstallig onderhoudsgeld voor de kinderen kan je ook terecht bij DAVO. Lees navolgend artikel via mijn blog: ‘wat je moet weten als je ex niet betaalt’.
Ook is de met een vonnis bekrachtigde overeenkomst een nuttig document om de politie te tonen bij herhaaldelijk niet-naleving van de verblijfsregeling.

Ouderschapsovereenkomst bekrachtigd met vonnis

Gehuwde partners die met onderlinge toestemming wensen te scheiden moeten sowieso een verzoekschrift tot echtscheiding richten aan de rechtbank. Als bijlage aan dit verzoekschrift wordt in onze NEO praktijk steevast de scheidingsovereenkomst gevoegd. Voor de kostprijs hoef je het niet te laten: je betaalt bij inleiding 20€ recht, van de Griffie ontvangt elke partner een rekening van 82.50€; in totaal dus 165€.

Feitelijk of wettelijk samenwonende koppels die de relatie beëindigen maken best een schriftelijke ouderschapsovereenkomst / ouderschapsplan.
In dit document beschrijven ze, net als de gehuwden trouwens, de gezamenlijke uitoefening van het ouderschap, wordt de verblijfsregeling tijdens de school- en vakantieperiodes uitgeschreven. Maar er is ook de kostenregeling, met name een gedetailleerde beschrijving over de financiële tussenkomsten die nodig zijn om alle kosten van de kinderen te dekken.
Niet onbelangrijk is het fiscaal aspect dat om de hoek komt zien, immers wie neemt de kinderen ten laste, of is er mogelijkheid voor fiscaal co-ouderschap, en wat als de kinderen bijklussen zijn ze dan nog ten laste. Dit zijn slechts enkele vbn maar er is over de fiscale aspecten en over het berekenen van alimentatie veel meer te zeggen. Dat doen we bij NEO  dan ook uitgebreid, zodat de scheidende partners goed zijn geïnformeerd en met kennis van zaken hun opties bespreken.

Respectvol uit elkaar gaan: ex-partners maar voor altijd: vader en moeder

Elkaar en de kinderen waarborgen bieden

Blijf niet met vragen zitten, maak een afspraak: neem contact: via telefoon 03 535 30 01 of via mail info@neobemiddeling.be

Bronvermelding foto: JPstock / Shutterstock.com

Echtscheiding
Tags: 
Scheiden?, Regeling, Ouderschap, Ouderschapsplan, Alimentatie, Onbetaalde alimentatie, DAVO, Fiscaliteit
Categorie: 
Bel of mail voor een afspraak om te zien wat wij voor u kunnen betekenen

Getuigenissen