Een koppel wenst te scheiden maar er rust nog een hypotheek op de gezinswoning waarvan ze samen eigenaar zijn. Wat moet en wat kan?

De scheidende partners dienen eerst te beslissen welke bestemming ze aan de gezinswoning geven. Gaan ze de woning verkopen?
Of neemt één van de twee partners de woning over? M.a.w. één partner staat zijn/haar eigendomsaandeel af aan de andere partner. Nog anders geformuleerd: één bedeelt zijn/haar eigendomsaandeel toe aan de andere partner. In de volksmond klinkt dat zo: “Ik heb hem/haar uitgekocht”. Dus driemaal dezelfde betekenis.
Of opteren de partners ervoor om de woning onverdeeld samen in eigendom te houden?

Bestemming woning bepaalt wat er met de hypothecaire lening gebeurt

Dus afhankelijk van de bestemming die aan de woning wordt gegeven, krijgt ook de hypothecaire lening een bestemming:

  • Bij verkoop: het nog uitstaand saldo van de hypothecaire lening, verhoogd met de wederbeleggingsintresten wegens vervroegde terugbetaling aan de kredietverstrekker, dient aan de bank betaald. Dit gebeurt gelijktijdig met het verlijden van de verkoopakte.
  • Bij toebedeling/afstand/overname van de woning: als de bank erin toestemt neemt de overnemer van de woning in principe ook de hypothecaire lening over. De bank past dan wel een bepaalde formule toe die ik als bemiddelaar de koppels uitleg en ook bereken. Belangrijk is dan ook dat de partner die afstand heeft gedaan ook décharge krijgt, m.a.w. ontlast wordt als mede-kredietnemer. Het al of niet beschikbaar zijn van de décharge op het ogenblik van de notariële akte toebedeling vereist specifieke clausules die ik de koppels uitleg zodat ze de voor hen juiste beslissing nemen.
  • Ingeval van in onverdeeldheid blijven: de hypothecaire lening blijft op beider namen gehouden. Uiteraard dienen in dit geval tal van afspraken gemaakt om alles duidelijk in kaart te brengen en latere discussies en onenigheden te voorkomen.

Notaris nodig? Zo ja voor wat?

Uiteraard is er inzake onroerende goederen meer af te spreken en te regelen. Tijdens de informatie- en bemiddelingsgesprekken krijgt het koppel van mij - bemiddelaar - alle nodige informatie.
Als bemiddelaar stel ik de gedetailleerde afspraken op papier. Ik bezorg dit uittreksel uit de scheidingsovereenkomst aan de notaris die de tekst integreert in een notariële akte van ofwel verkoop, toebedeling of onverdeeldheid. Ik zie het ontwerp van notariële akte na op correcte overeenstemming met wat het koppel is overeengekomen en het koppel tekent vervolgens de akte ten kantore van de notaris. De notaris bezorgt mij als bemiddelaar twee geregistreerde exemplaren die ik samen met alle andere nodige documenten als bijlage voeg bij de scheidingsovereenkomst, die ik dan inleid bij de rechtbank. Immers als erkend bemiddelaar ben ik gemachtigd om het echtscheidingsverzoekschrift en de scheidingsovereenkomst in te leiden bij de rechtbank. Een notaris is dus enkel nodig voor wat betreft het onroerend goed.
Er leeft immers een groot misverstand bij koppels die scheiden: ze denken dat ze altijd de scheidingsovereenkomst integraal moeten regelen via een notaris. Niet waar dus, lees verder de verwijzing naar een interessant blogartikel over wanneer een notaris al of niet nodig is.

Meer en nuttige detailinformatie

Via onderstaande links kan je meer gerichte detailinformatie vinden zodat jullie zich optimaal kunnen informeren. In de gesprekken die ik als bemiddelaar voer met de koppels, worden verder alle technische detailkwesties uitgeklaard; immers elke case is anders. Daarom dat maatwerk zo belangrijk is en de nodige tijd wordt besteed. Alles gericht op jullie. Jullie hebben er immers alle belang bij!
Als ervaren bemiddelaar deel ik graag mijn kennis en ervaring via diverse media, zo kunnen koppels zich goed voorbereiden zodat ze zich al een beeld kunnen vormen. Al de rest, en dat is nogal wat,; gebeurt in de spreekkamer van de bemiddelaar.

Wees dus kieskeurig met de keuze van jullie bemiddelaar. Ter info alvast enkele verwijzingen naar blogartikels uit een aanbod van meer dan 350 blogartikels op mijn website www.ericdecorte.be  die jullie verder op weg zetten:

Blijf niet met vragen zitten, maak een afspraak. Neem contact, via telefoon 03 535 30 01 of via mail info@neobemiddeling.be

Enkel met correcte op maat informatie is een goede overeenkomst mogelijk

Jullie hebben alle belang bij een ervaren bemiddelaar: je scheidt (hopelijk) maar één keer in je leven…

 

Echtscheiding
Tags: 
Ons huis, verdeeltaks, Miserietaks, echtscheiding, scheiding, scheiden
Categorie: 
Bel of mail voor een afspraak om u te begeleiden om tot een oplossing te komen

Getuigenissen