Stel je hebt een invaliditeitsuitkering, je bent getrouwd en je gaat scheiden. Heeft die scheiding dan gevolgen voor de hoogte van uw invaliditeitsuitkering? Ja dat kan zeker! Hoe dan?

Invaliditeitsuitkering? Uw status en de gezinssituatie zijn bepalende factoren

Eén van de elementen in de bepaling van het bedrag aan invaliditeitsuitkering is uw status: ofwel ben je ‘zelfstandige’ ofwel ‘loontrekkende’.
Maar de ‘gezinssituatie’ is ook een belangrijk element.  Na een scheiding, feitelijk of wettelijk, kan/zal de gezinssituatie er anders uitzien.
U bent ofwel alleenstaande met of zonder kinderlast, of u woont samen met of zonder kinderlast.

Informeer uw ziekenfonds

Uw statuut als rechthebbende kan dus wijzigen tov de situatie voor de scheiding. Weet dat het belangrijk is uw ziekenfonds te informeren. Wacht niet tot het ziekenfonds via de kruispuntbank op de hoogte wordt gesteld. Informeer u voorafgaandelijk zodat die informatie ingebracht kan worden tijdens de bemiddeling. Zo kan er al rekening worden gehouden met de nieuwe bedragen aan uitkering én zal de berekening van bedragen aan alimentatie juister zijn.

Het nieuw bedrag aan invaliditeitsuitkering kennen is van belang voor het bepalen van eventuele alimentatie

Het kennen van het nieuwe bedrag aan invaliditeitsuitkering is dus belangrijk voor de berekening van de bijdrage die desgevallend dient betaald als alimentatie voor de kinderen.
De wet op de objectivering van de berekening van onderhoudsbijdragen  -alimentatie-  voorziet dat het globale inkomen (dus alle middelen) van elke ouder de basis vormt voor de berekening van elk zijn aandeel in het dekken van de kosten.
Met andere woorden: de draagkracht van elke ouder wordt bepaald door rekening te houden met ieders globaal inkomen.

Toch zijn er nog ouders die van mening zijn of het zelfs samen eens zijn, dat het verdelingspercentage 50% elk is. Bedenking: de minst verdienende partner draagt dan in verhouding een zwaardere financiële last. En niet vergeten: de fiscus heeft ook een andere visie!

Voor het bepalen van de onderhoudsbijdrage voor de kinderen besteden we als NEO Bemiddelaars uitgebreid aandacht aan de basisinformatie alvorens een bedrag aan alimentatie voor de kinderen te berekenen.

  • Het nauwkeurig bepalen van de respectieve kostenelementen die maandelijks worden gedekt, is één belangrijk element.
  • Een tweede element zijn de buitengewone kosten die apart worden verrekend.
  • Een derde element is het inkomen van beide partners. Het is dus van belang om rekening te houden met het huidig inkomen maar ook hoe dit inkomen in de nabije toekomst er zal uitzien. Voor een invaliditeitsuitkering is dit overduidelijk; het blijft hetzelfde of niet.

Goed geïnformeerd de best mogelijke beslissingen nemen

Meer detailinformatie over invaliditeitsuitkering kan worden gevonden op de officiële website van het RIZIV – Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering.
Maar makkelijker is het om u rechtstreeks te wenden tot uw ziekenfonds waar u in een persoonlijk contact allicht onmiddellijk concrete informatie zal ontvangen specifiek voor uzelf van toepassing. De bekomen info wordt dan tijdens de bemiddeling ter sprake gebracht.

NEO Bemiddeling bemiddelt… tot in de puntjes
We gaan samen voor jullie nieuwe toekomst

Blijf niet met vragen zitten, maar maak dus nu een afspraak.

Keuze uit 3 mogelijkheden, nu enkel nog de stap zetten: 

Bronvermelding foto: JPstock / Shutterstock.com

Echtscheiding
Tags: 
Alimentatie, Onderhoudsgeld, Onderhoudsuitkering, Kinderen, Regeling, echtscheiding, scheiden, scheiding
Categorie: 
Bel of mail voor een afspraak om te zien wat wij voor u kunnen betekenen

Getuigenissen