Als globale score voor de bemiddeling: zeer goed.
ik kan geen enkel negatief punt bedenken.
Het is een moeilijke periode maar vind dat U daar heel goed mee omging!
Alles is vlot gelopen en we hebben op geen enkel ogenblik het gevoel gehad dat alles snel moest afgerond zijn.
Als ik van iemand hoor dat ze gaan scheiden zal ik zeker bemiddeling aanraden, en er meteen bij vertellen dat ik een goede NEO-bemiddelaar kan aanraden.

Echtscheiding