Home > Tags > Fiscaliteit

Alimentatie betalen voor de kinderen, zo ja hoeveel?

Het regelen van het onderhoudsgeld –de alimentatie- hoeft geen onmogelijke opdracht te zijn. Met een goede begeleiding komen scheidende partners samen met de bemiddelaar tot een duidelijk model van kostenopdeling. En dus ook van een bedrag dat daar tegenover staat. Kies voor een bemiddelaar die jullie daadwerkelijk helpt, jullie gidst in het model, berekeningen maakt en ook de fiscale aspecten duidelijk uitlegt. Zo komen scheidende partners samen tot ‘hun’ duurzame overeenkomst. Een grote zorg minder in de stressvolle periode van scheiding.

Kinderen, Fiscaliteit, Studiekosten, Regeling, Alimentatie, Onderhoudsgeld, Scheiden?

Bij scheiding: tips voor het maken van afspraken over de kinderen

Wat omvatten de afspraken in een ouderschapsovereenkomst – ouderschapsplan, als vader en moeder gaan scheiden. Tips en een overzicht dat een goed beeld geeft waaraan in een bemiddeling aandacht wordt gegeven..

Alimentatie, Fiscaliteit, Onderhoudsgeld, Kinderen, Verblijfsregeling, Co-ouderschap, Kindrekening, Scheiden?

Tips voor een scheiding met onderlinge toestemming

Onderling toestemmen in een scheiding en de regeling, vereist inzicht in wat moet en kan, en hoe één en ander kan/moet worden geregeld. Eisen komen er dus niet aan te pas, wel wensen en verzuchtingen die op elkaar worden afgestemd zodat scheidende partners samen tot hun best mogelijke overeenkomst komen onder begeleiding van een ervaren bemiddelaar. In het artikel een uitleg welke vereisten er zijn om een bemiddeling op te starten, hoe de bemiddeling verloopt, hoe de kostprijs wordt bepaald, en het belang van een goede fiscale regeling wordt onderstreept.

Kostprijs scheiding, Do's and Don'ts, Onderhoudsgeld, Onderhoudsuitkering, Fiscaliteit, Overlegtips

Straffe uitspraken bij scheiding: over fiscaliteit onderhoudsgeld

“Jij hebt de kinderen al fiscaal ten laste, bovendien krijg je ook het kindergeld. Wat wil je dan nog meer?” Over fiscaliteit bij onderhoudsgeld is er veel onwetendheid en leven heel wat vooroordelen. In dit artikel een uitspraak die toelichting verdient.

Fiscaliteit, Onderhoudsgeld, Alimentatie, Co-ouderschap

Win-for-life? Hoe bedrag aan onderhoudsgeld voor de partner bepalen?

Mijn blogartikel over het persoonlijk onderhoudsgeld voor de partner heeft geleid tot verscheidene vragen die met deze extra toelichting worden beantwoord. Er zijn immers verscheidene factoren waarmee rekening wordt gehouden met het bepalen of er wel onderhoudsgeld wordt/dient betaald, hoe groot het bedrag dan wel is/moet zijn en hoe lang het persoonlijk onderhoudsgeld wordt/moet betaald. In een bemiddeling komen de partners dit overeen. Met wat er dan rekening wordt gehouden leest u hier.

Alimentatie, Onderhoudsgeld, Onderhoudsuitkering, Groepsverzekering, Pensioen, Fiscaliteit

Moet ik mijn ex onderhoudsgeld betalen? Zo ja, hoeveel?

Het federaal regeerakkoord wekt verwachtingen inzake een meer objectieve en transparante berekening van de onderhoudsuitkeringen, zowel voor de alimentatie voor kinderen als voor de gewezen partner. Hierbij een artikel dat de huidige wetgeving toelicht en meteen ook aangeeft waar het schoentje wringt en wat in de toekomst mag verwacht worden.

Alimentatie, Onderhoudsgeld, Onderhoudsuitkering, Groepsverzekering, Pensioen, Fiscaliteit

Hoe bij scheiding of herziening de kosten van de kinderen regelen?

Het belang van een degelijk uitgewerkte kostenregeling dient nauwelijks onderstreept. En toch wordt er vaak te snel overheen gegaan. Een duidelijke kostenregeling ‘is geld waard’; letterlijk en figuurlijk!

Alimentatie, Fiscaliteit, Kindrekening, Onderhoudsgeld, Ouderschap

Financiële en fiscale gevolgen bij scheiding

Financiële en fiscale aspecten zijn een belangrijk onderdeel van een scheidingsovereenkomst. Het is zaak terecht te kunnen bij iemand die deze vaak complexe materie op een rustige duidelijke en verstaanbare manier uitlegt. Als die uitleg kan worden verstrekt door één en dezelfde persoon dan is dat ontegensprekelijk een bijkomend pluspunt. Kies dus voor een ervaren, juridisch, financieel en fiscaal onderlegde bemiddelaar. 

Fiscaliteit, Onderhoudsgeld, Kostprijs scheiding

Onderhoudsgeld voor de partner beïnvloedt echtscheidingspensioen

Het persoonlijk onderhoudsgeld dat een partner ontvangt kan oorzaak zijn dat de wettelijke bijpassing daalt. Hoe dit mogelijk is wordt in navolgend artikel met een voorbeeld uitgelegd. Maar je zal ook lezen hoe dit voorkomen kan worden. Het is belangrijk dat de bemiddelaar bij machte is om de overeenkomst te optimaliseren binnen de wettelijke krijtlijnen. Kies dus een bemiddelaar die thuis is in de materie en de overeenkomst ook fiscaal optimaliseert.

Pensioen, Onderhoudsuitkering, Fiscaliteit

Pagina's

Bel of mail voor een afspraak om u te begeleiden om tot een oplossing te komen

Getuigenissen