Home > Tags > Kinderen

Gescheiden ouders moeten zich verantwoordelijk gedragen

Naar aanleiding van het bericht van de twaalfjarige jongen die uit het leven stapte, klinkt de roep om bij echtscheidingenmeer rekening te houden met dekinderen. “Als ouders uit elkaargaan en dat leidt tot conflicten, is het belangrijk dat ze zichbewust zijn van de impact daarvanop de kinderen”, zegt kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen. Hij roept de ouders op om steeds het belangvan het kind voorop te stellen.

Kinderen, Vechtscheiding

Open brief van kinderen aan gescheiden ouders

Deze brief is een ‘wake-upcall’ voor alle gescheiden ouders. Weliswaar van Nederlandse kinderen maar het kon evenzogoed een brief zijn van Belgische kinderen. Het is zo universeel hoe kinderen een scheiding aanvoelen.

Kinderen, Communicatie, Ouderschap

Positief ouderschap na scheiding

In Koppen/XL van donderdag 10/1/2013 werd aandacht besteed aan het ouderschap na scheiding.
In de uitzending komen koppels aan het woord die als ex-partners, samen kiezen voor een volwaardig ouderschap. Niet evident om nog over de kinderen te parten als er een vechtscheiding is geweest, daarom dat bemiddeling zoveel meer waarborgen biedt.

Een kijk op ouderschap na scheiding; zeer de moeite waard.

Ouderschap, Kinderen, Nieuw gezin, Vechtscheiding

Met bemiddeling worden gemeenschappelijke belangen zichtbaar

Als partners beslissen om uit elkaar te gaan, heeft elk zijn eigen wensenlijst, van wat hoe geregeld en afgesproken zou moeten worden. Maar hoe een scheiding het best wordt geregeld hangt van veel factoren af. Het is dan ook belangrijk dat de gemeenschappelijke, zeg maar, gezamenlijke belangen, zichtbaar worden. De bemiddelaar helpt hierbij.

Kinderen, Scheiden?, Fiscaliteit

Wijzigen van bestaande ouderschapsovereenkomsten

Het gebeurt dat na verloop van tijd na de echtscheiding, de eerder gemaakte afspraken omtrent de kinderen ofwel niet meer van toepassing zijn, of toch niet zo praktisch blijken te zijn, of gewoon best opnieuw onderhandeld worden.  Het kan ook zijn dat de in vraag gestelde overeenkomst onvoldoende gedetailleerd is. Ook is het mogelijk dat de gezinssituatie bij één of beide partners is gewijzigd waardoor er extra aanpassingen nodig zijn.

Wijzigen verblijfsregeling, Onderhoudsgeld, Kinderen

Tien tips om schade bij kinderen te voorkomen

Welke ouder wil niet dat de kinderen uit een scheiding gelukkig worden en nauwelijks schade ondervinden van de scheiding? Domme vraagstelling. In het boek “De kinderen? … die merken er niets van” van auteur Dominique Prins worden tien tips gegeven voor scheidende of (echt)gescheiden ouders. Hierna bondig de tien tips. In het boek worden deze tips natuurlijk uitgebreider beschreven. Het boek in interview-vorm vertelt over een generatie scheidingskinderen, die inmiddels volwassen is, over de invloed van de scheiding op hun leven.

Overlegtips, Kinderen

Onderhoudsgeld maar wat is een kindrekening

In het kader van een regeling van de kosten en het onderhoud van de kinderen kunnen ouders opteren voor een kindrekening. Maar wat is een kindrekening en hoe wordt dit gebruikt? Een kindrekening is een bankrekening geopend op naam van beide ouders exclusief bedoeld om alle kosten ifv de kinderen te betalen, uitgezonderd de verblijfskosten (bvb. wonen, energie en voeding). Beide ouders hebben volmacht op deze rekening en beheren samen de kindrekening.

Kindrekening, Onderhoudsgeld, Kinderen

Ouderschapsplan: onmisbaar element in een regelingsovereenkomst

Een weloverwogen doordacht ouderschapsplan maakt deel uit van een goede scheidingsregeling. Hierbij wordt aandacht gegeven aan al die zaken die evident en ongeschreven zijn als je als ouders samen met de kinderen onder één dak woont. Echter als dat gemeenschappelijk dak er niet meer is, dan is een goede gestructureerde informatie-uitwisseling een minimum, niet alleen wenselijk dus maar meer dan nuttig en zelfs noodzakelijk. In een ouderschapsplan wordt uitgeschreven wat ouders belangrijk vinden om “hun” kinderen verder een goede opvoeding en begeleiding te geven.

Ouderschap, Ouderschapsplan, Kinderen, Verblijfsregeling

Pagina's

Bel of mail voor een afspraak om u te begeleiden om tot een oplossing te komen