Home > Tags > Miserietaks

Hoe zit dat met de hypothecaire lening bij scheiding?

Bij scheiding dient de gezamenlijke woonst een bestemming te krijgen. De afspraken inzake hypothecaire lening vormen een essentieel onderdeel van de overeenkomst. Maar er is veel meer te regelen dan de aflossingen van de lening. Lees maar.

Ons huis, echtscheiding, scheiding, verdeeltaks, Miserietaks, Registratierechten, Regeling, EOT, Overname woning, scheiden

Kan ik een woning kopen tijdens een echtscheiding?

Eén van de partners in scheiding wenst al een andere woning aan te kopen. Met wat dient er rekening gehouden om ‘ongelukken’ te voorkomen? Welke vragen dienen beantwoord?

Ons huis, echtscheiding, scheiding, verdeeltaks, Miserietaks, Registratierechten, Regeling, EOT, Overname woning, scheiden

Wat met de hypothecaire lening bij scheiding?

Bij scheiding dient niet alleen de woning een bestemming te krijgen maar moet ook de nodige aandacht gegeven worden aan de hypothecaire lening. Wat met de lening bij verkoop, bij overname van de woning, bij onverdeeldheid? In dit artikel alle antwoorden.

Ons huis, verdeeltaks, Miserietaks, echtscheiding, scheiding, scheiden

1% Verdeeltaks – Miserietaks vanaf 1-1-2016 versoepelde toepassing

Vanaf 1-1-2016 zou de regeling van 1% verdeeltaks, de miserietaks, bij het uit onverdeeldheidtreden worden versoepeld. Het zou dan niet meer nodig zijn om in de EOT overeenkomst al de regeling van de verdeling, afstand, toebedeling, op te nemen. Voor wettelijk samenwonenden zou de termijn binnen dewelke de verdeling, afstand, toebedeling, moet plaats hebben verlengd worden van 1 tot 3 jaar.

verdeeltaks, Miserietaks, Ons huis, Registratierechten

Schatting woning bij echtscheiding: nut schattingsverslag

Bij scheiding krijgt de gemeenschappelijke woning een bestemming. Wordt het een verkoop, een toebedeling of wordt de woning in onverdeeldheid gehouden? Als een waarde dient bepaald zijn er verscheidene mogelijkheden, onder meer een schattingsverslag. Hierover gaat dit artikel en ook over twee doe het zelf online tools.

verdeeltaks, Registratierechten, Miserietaks, Ons huis, scheiden, echtscheiding, Overname woning

Verdeeltaks wettelijk samenwonenden die relatie beëindigen: let op!

Graag breng ik de lezers belangwekkende artikels onder de aandacht gepubliceerd in andere media. In dit geval van Netto/De Tijd en Moneytalk van Trends. Artikels die handelen over de beëindiging van samenwoning en de verdeeltaks, zeg maar de misierietaks. Maar ook vul ik deze artikels aan met toch niet onbelangrijke gegevens; in dit geval de notaris- en aktekosten die benevens de verdeeltaks ook te betalen zijn en de termijn binnen dewelke wettelijk samenwoners het nodige moeten doen om niet 2.5% ipv 1% verdeeltaks te (moeten) betalen.

verdeeltaks, Miserietaks, Ons huis, Scheiden?

Verdeeltaks bij scheiding wettelijk samenwonenden: 1 of 2,5% ?

Niemand weet altijd alles. Ook niet over alle kleine lettertjes en specifieke clausules in de wet. Maar dat het belangrijk is het juiste advies of antwoord te krijgen is duidelijk. In dit artikel een korte zin over de toepassing van het % verdeeltaks van de woning voor wettelijk samenwonenden die hun relatie beëindigen.

verdeeltaks, Miserietaks, Ons huis, Scheiden?

Is tussenkomst van notaris nodig bij scheiding?

Veel koppels die scheiden denken dat ze sowieso altijd bij de notaris langs moeten. Dit is niet zo. Een notaris komt tussen als het koppel onroerende goederen bezit. Maar een scheidingsovereenkomst omvat veel meer dan een regeling voor de woning. Lees maar.

Ons huis, verdeeltaks, Miserietaks, Registratierechten, Huwelijksvermogensrecht, Regeling, Scheiden?

Kan mijn nieuwe partner een deel van het huis van mijn ex overnemen?

Het gebeurt bij een scheiding of echtscheiding dat een nieuwe partner een deel van de woning wil overnemen van de huidige eigenaars, zijnde haar vriend en diens (ex)partner. Vraag is of dit kan en onder welke voorwaarden. Een wat technisch antwoord dat wel een afdoend antwoord geeft op de vraag. Het is inderdaad mogelijk maar de nieuwe partner kan niet genieten van het verlaagde registratierecht (verdeeltaks) en betaalt bovendien 10% registratierechten.

Ons huis, Miserietaks, verdeeltaks, Registratierechten

Het is zover: Miserietaks naar 1% vanaf 1 januari 2015

De kogel is door de kerk! Het ei is gelegd! De verdeeltaks, alias miserietaks wordt verlaagd tot het niveau van 1% met ingang van 1 januari 2015. Maar opgepast: de datum van de onderhandse overeenkomst is bepalend. Lees bijgaand artikel aandachtig zodat er geen misvattingen zijn. 

Ons huis, Miserietaks, Registratierechten, verdeeltaks

Pagina's

Bel of mail voor een afspraak om te zien wat wij voor u kunnen betekenen