Home > Tags > Nieuw gezin

Waaraan denken als we een nieuw samengesteld gezin vormen?

Als nieuw samengestelde gezinnen uit elkaar gaan is dat een extra opdoffer. Want je begint niet een relatie met de idee om ze voortijdig te beëindigen. Bij aanvang goede afspraken maken is dan ook niet alleen wenselijk maar eerder noodzakelijk. De praktijk leert echter dat bij het opmaken van de scheidingsovereenkomsten van nieuw samengestelde gezinnen elementen aan bod komen die moeilijk liggen, voornamelijk om reden dat men er vooraf niet bij stil heeft gestaan. Lees maar wat je wel kan doen en waarop dient gelet.

Kinderen, Nieuw gezin, echtscheiding, scheiding, Ons huis, Regeling, Verblijfsregeling, Alimentatie

Wat als mijn kind niet naar mijn ex wil?!

Een verblijfsregeling voor de kinderen moet worden nageleefd. Makkelijk(er) als deze tot stand is gekomen via een bemiddeling dan opgelegd door de rechter. Het is belangrijk dat de band van elke ouder met het kind behouden blijft, en ouders hebben hierbij een actieve en positieve rol te vervullen. Niet altijd evident als het kind niet naar de andere ouder wil. Wat is er dan mogelijk?

Kinderen, Verblijfsregeling, Wijzigen verblijfsregeling, Ouderschap, Co-ouderschap, Nieuw gezin, Regeling

Blijvende betrokkenheid van gescheiden ouders

Wat ouders kunnen doen om de negatieve gevolgen van scheiding voor hun kinderen te verlichten. Dit was de titel waarmee de universiteit van Antwerpen zijn bevindingen publiceerde. De studie vertrok vanuit de volgende vaststelling:

Nieuw gezin, Ouderschap, Ouderschapsplan, Communicatie

Nieuw samengestelde gezinnen: do's and don'ts (deel 2)

Uit het Radioprogramma De Madammen lichten we een interessante uitzending over nieuw samengestelde gezinnen. Het is de weergave zoals het op de radio werd verwoord.

De Madammen van Radio2 verdiepten zich in het onderwerp met Anja Pairoux, plusoudercoach bij Aplus, zij begeleidt plusouders (stiefouders) naar een evenwicht in hun nieuw samengesteld gezin.

Nieuw gezin, Relatiebemiddeling, Ouderschap, Ouderschapsplan, Communicatie, Do's and Don'ts

Nieuw samengestelde gezinnen: do's and don'ts (deel 1)

Uit het Radioprogramma De Madammen lichten we een interessante uitzending over nieuw samengestelde gezinnen. Het is de weergave zoals het op de radio werd verwoord.

Het gegeven was een mail van een luisteraar: "Binnenkort ga ik samenwonen met mijn nieuwe partner. Ik heb een dochter van vijf. Hij heeft al twee kinderen uit een vorige relatie. Ik kijk er naar uit, maar maak me tegelijk toch een beetje zorgen. Hoe gaan onze gezinnen samen passen? Waaraan mag ik mij verwachten?"

Nieuw gezin, Relatiebemiddeling, Ouderschap, Ouderschapsplan, Communicatie, Do's and Don'ts

Tips voor nieuw samengestelde gezinnen

Tip 1: Ruzies en spanningen gaan over de relatie, niet alleen over de inhoud van wat gezegd wordt

 

Ruzies in nieuw samengestelde gezinnen gaan over grote en kleine dingen. Het is belangrijk voor een koppel om overeen te komen en inhoudelijk tot afspraken te komen. Maar dikwijls lukt dat niet omdat de discussies gaan over de fundamenten van de relatie: de verhoudingen onderling. Dit verklaart overigens waarom mensen kunnen ruziën over banale onderwerpen.

 

Tip 2: Intieme relaties raken onze kwetsbaarheid

 

Nieuw gezin

Stief-plus-traject

 

Als biologische ouder wil je niet nog een breuk meemaken. De therapeutische begeleiding die C. Schepers aanbied in de vorm van het STIEF-PLUS-TRAJECT helpt partners in nieuw samengestelde gezinnen op weg naar een gelukkig gezin. Hulp is aangewezen:

- als je ruzie blijft maken met je nieuwe partner en jullie elkaar echt niet begrijpen in wat je nodig hebt
- als jullie wel proberen de moeilijke onderwerpen te bespreken maar dit niet goed afloopt
- als je je kinderen een voorbeeld van een liefdevolle relatie wil meegeven

Nieuw gezin

10 tips voor de biologische ouder in het nieuw samengesteld gezin

10 tips voor de biologische ouder in het nieuw samengesteld gezin

Het is bekend dat stiefouders het niet altijd gemakkelijk hebben. Maar ook bij de biologische ouder(s) in een nieuw samengesteld gezin (NSG) loopt het niet altijd van een leien dakje. Voor de biologische ouders lijkt het bij momenten alsof je tussen kinderen en je nieuwe partner staat. En hoewel je je best doet om het voor iedereen goed te hebben, lukt dat niet altijd. Of je hebt de indruk dat je partner het onmogelijke van je eist en weet niet hoe je moet reageren.

Nieuw gezin

Veel meer samenwonen na echtscheiding

Meteen hertrouwen is zeer uitzonderlijk geworden

BRUSSEL - Een op de drie Vlamingen die gescheiden zijn, woont ongehuwd samen met een nieuwe partner. In vergelijking met 1992 bevinden drie keer meer Vlamingen zich in die situatie.

Van de bijna 500.000 Vlamingen die in 2011 gescheiden en niet hertrouwd waren, woonden er 155.000 ongehuwd samen. In 1992 waren er 190.000 niet-hertrouwde gescheiden personen, van wie zowat een kwart samenwoonde met een nieuwe partner.

Nieuw gezin

Positief ouderschap na scheiding

In Koppen/XL van donderdag 10/1/2013 werd aandacht besteed aan het ouderschap na scheiding.
In de uitzending komen koppels aan het woord die als ex-partners, samen kiezen voor een volwaardig ouderschap. Niet evident om nog over de kinderen te parten als er een vechtscheiding is geweest, daarom dat bemiddeling zoveel meer waarborgen biedt.

Een kijk op ouderschap na scheiding; zeer de moeite waard.

Ouderschap, Kinderen, Nieuw gezin, Vechtscheiding
Bel of mail voor een afspraak om te zien wat wij voor u kunnen betekenen