Home > Tags > Ons huis

Wat met de hypothecaire lening bij echtscheiding? Belang van décharge

Met het overnemen van de gemeenschappelijke woning door de andere partner zijn een reeks zaken te regelen en af te spreken. Uw bemiddelaar gidst u daarbij deskundig. Maar specifiek voor wat de hypothecaire lening betreft is er een element dat extra aandacht verdient: de vraag aan de bank om 'décharge' te verlenen aan de partner die de woning heeft afgestaan. Deze partner dient 'ontlast' te worden van de lening, zoniet blijft deze mede aansprakelijk voor de naleving van de samen aangegane kredietverbintenis. Hoe zit dat dan concreet?

Ons huis, Registratierechten, Overname woning, Do's and Don'ts

Kan mijn nieuwe partner een deel van het huis van mijn ex overnemen?

Het gebeurt bij een scheiding of echtscheiding dat een nieuwe partner een deel van de woning wil overnemen van de huidige eigenaars, zijnde haar vriend en diens (ex)partner. Vraag is of dit kan en onder welke voorwaarden. Een wat technisch antwoord dat wel een afdoend antwoord geeft op de vraag. Het is inderdaad mogelijk maar de nieuwe partner kan niet genieten van het verlaagde registratierecht (verdeeltaks) en betaalt bovendien 10% registratierechten.

Ons huis, Miserietaks, verdeeltaks, Registratierechten

Het is zover: Miserietaks naar 1% vanaf 1 januari 2015

De kogel is door de kerk! Het ei is gelegd! De verdeeltaks, alias miserietaks wordt verlaagd tot het niveau van 1% met ingang van 1 januari 2015. Maar opgepast: de datum van de onderhandse overeenkomst is bepalend. Lees bijgaand artikel aandachtig zodat er geen misvattingen zijn. 

Ons huis, Miserietaks, Registratierechten, verdeeltaks

Bij scheiding en toebedeling woning: welke waarde in notariële akte?

Hoe bijkomende aanslag en boetes vermijden? Het lijkt interessant om een lager bedrag toe te kennen aan de woning. Maar waarop dient gelet en vooral wat zijn de mogelijke gevolgen. 

Ons huis, Miserietaks, Do's and Don'ts, Overname woning, verdeeltaks

De verdeeltaks – miserietaks- wordt verlaagd naar 1% !!

YES!! De verdeeltaks of miserietaks wordt verlaagd naar het vroegere niveau, zijnde 1% ipv 2.5%. Echter nog geen datum bekend wanneer dit in voege gaat. In het vandaag gepubliceerde Regeerakkoord van de Vlaamse regering staat woordelijk: “We passen het verdeelrecht aan zodat koppels die uit elkaar gaan hoogstens 1% verdeelrecht betalen”. 

Ons huis, Miserietaks, Registratierechten, verdeeltaks, Overname woning

Miserietaks maakt het koppels in echtscheiding moeilijk

De verdeeltaks die dient betaald bij een toebedeling/overname van de gezinswoning bij scheiding, heeft in 1,5 jaar veel (financieel) leed veroorzaakt. In deze voor-verkiezingstijd nemen sommige politiekers deze taks dan ook dankbaar mee in hun pleidooien. Hopelijk geen dwaas geraas maar een oprechte overtuiging om deze onredelijk hoge registratierechten te herzien en dus te verlagen tot een redelijk peil; minimaal hetgeen het was tot voor 1 augustus 2012; namelijk 1% ipv 2,5%.

Ons huis, Miserietaks, Registratierechten, verdeeltaks

Ons huis: wat betekent ‘venale waarde’ en al die andere termen?

Koppels die in bemiddeling een bestemming geven aan hun woning, hebben verschillende mogelijkheden: verkopen of toebedelen of in onverdeeldheid houden. Maar ingeval van verkoop of toebedeling worden ze vaak geconfronteerd met een reeks van termen waarvan ze niet altijd de betekenis en de draagwijdte kennen. Reden om de mist omtrent die terminologie voor eens en altijd op te klaren.

Ons huis, Miserietaks, Registratierechten, verdeeltaks

Mijn huis gerenoveerd met geld van ons twee. Wat bij scheiding?

Vaak is er onduidelijkheid over hoe wat kan worden geregeld ingeval van de renovatie van een woning die toebehoort aan één van de twee partners. Alhoewel de woning eigendom is van één partner werden renovatiewerken uitgevoerd met gemeenschappelijk spaargeld. Vraag is dan ook welke regeling aangewezen is en hoe dit praktisch in zijn werk gaat. Bijkomend: wat zegt de wet, maar vooral hoe kunnen scheidende partners tot een vergelijk komen waarmee ze allebei kunnen leven.

Overname woning, Ons huis, Huwelijksvermogensrecht

Hoe wordt mijn inbreng in ons huis ge(her)waardeerd?

Het komt voor dat bij verkoop of toebedeling van een woning, er onduidelijkheid is over het deel waarop een partner recht heeft omdat die eigen spaargelden of schenkingen of erfenissen heeft geïnvesteerd bij de aankoop van een gezinswoning of een tweede eigendom. Vraag is dan ook hoe dit praktisch in zijn werk gaat, wat zegt de wet, maar vooral hoe kunnen scheidende partners tot een vergelijk komen waarmee ze allebei kunnen leven.

Ons huis, Overname woning, Huwelijksvermogensrecht

Pagina's

Bel of mail voor een afspraak om te zien wat wij voor u kunnen betekenen