Home > Tags > Ons huis

Bij scheiding en toebedeling woning: welke waarde in notariële akte?

Hoe bijkomende aanslag en boetes vermijden? Het lijkt interessant om een lager bedrag toe te kennen aan de woning. Maar waarop dient gelet en vooral wat zijn de mogelijke gevolgen. 

Ons huis, Miserietaks, Do's and Don'ts, Overname woning, verdeeltaks

De verdeeltaks – miserietaks- wordt verlaagd naar 1% !!

YES!! De verdeeltaks of miserietaks wordt verlaagd naar het vroegere niveau, zijnde 1% ipv 2.5%. Echter nog geen datum bekend wanneer dit in voege gaat. In het vandaag gepubliceerde Regeerakkoord van de Vlaamse regering staat woordelijk: “We passen het verdeelrecht aan zodat koppels die uit elkaar gaan hoogstens 1% verdeelrecht betalen”. 

Ons huis, Miserietaks, Registratierechten, verdeeltaks, Overname woning

Miserietaks maakt het koppels in echtscheiding moeilijk

De verdeeltaks die dient betaald bij een toebedeling/overname van de gezinswoning bij scheiding, heeft in 1,5 jaar veel (financieel) leed veroorzaakt. In deze voor-verkiezingstijd nemen sommige politiekers deze taks dan ook dankbaar mee in hun pleidooien. Hopelijk geen dwaas geraas maar een oprechte overtuiging om deze onredelijk hoge registratierechten te herzien en dus te verlagen tot een redelijk peil; minimaal hetgeen het was tot voor 1 augustus 2012; namelijk 1% ipv 2,5%.

Ons huis, Miserietaks, Registratierechten, verdeeltaks

Ons huis: wat betekent ‘venale waarde’ en al die andere termen?

Koppels die in bemiddeling een bestemming geven aan hun woning, hebben verschillende mogelijkheden: verkopen of toebedelen of in onverdeeldheid houden. Maar ingeval van verkoop of toebedeling worden ze vaak geconfronteerd met een reeks van termen waarvan ze niet altijd de betekenis en de draagwijdte kennen. Reden om de mist omtrent die terminologie voor eens en altijd op te klaren.

Ons huis, Miserietaks, Registratierechten, verdeeltaks

Mijn huis gerenoveerd met geld van ons twee. Wat bij scheiding?

Vaak is er onduidelijkheid over hoe wat kan worden geregeld ingeval van de renovatie van een woning die toebehoort aan één van de twee partners. Alhoewel de woning eigendom is van één partner werden renovatiewerken uitgevoerd met gemeenschappelijk spaargeld. Vraag is dan ook welke regeling aangewezen is en hoe dit praktisch in zijn werk gaat. Bijkomend: wat zegt de wet, maar vooral hoe kunnen scheidende partners tot een vergelijk komen waarmee ze allebei kunnen leven.

Overname woning, Ons huis, Huwelijksvermogensrecht

Hoe wordt mijn inbreng in ons huis ge(her)waardeerd?

Het komt voor dat bij verkoop of toebedeling van een woning, er onduidelijkheid is over het deel waarop een partner recht heeft omdat die eigen spaargelden of schenkingen of erfenissen heeft geïnvesteerd bij de aankoop van een gezinswoning of een tweede eigendom. Vraag is dan ook hoe dit praktisch in zijn werk gaat, wat zegt de wet, maar vooral hoe kunnen scheidende partners tot een vergelijk komen waarmee ze allebei kunnen leven.

Ons huis, Overname woning, Huwelijksvermogensrecht

Wat komt er allemaal bij een echtscheiding zien?

Koppels die uit elkaar gaan of echtscheiden weten vaak niet hoe eraan te beginnen. Een goede begeleiding en een 'wegwijzer' zijn daarbij essentieel en van groot belang. Immers bij een scheiding komt veel zien, zowel op materieel, financieel, emotioneel en relationeel vlak. Een correcte en goede informatie op maat is daarbij onontbeerlijk. Op de website kan veel nuttige informatie worden gevonden. Met een afspraak is meteen ook de eerste stap gezet op weg naar een duurzaam akkoord.

Onderhoudsgeld, Pensioen, Groepsverzekering, Ons huis

Registratierechten bij overname woning. Al gehoord van miserietaks?

De verdeeltaks (misierietaks) leidt tot een serieuze extra kost ingeval van overname van de woning door een partner. Wat er allemaal bij komt zien, hoe dit wordt berekend, lees je in dit artikel.

Ons huis, Miserietaks, Registratierechten, verdeeltaks

Tips om waarde van het huis te schatten. Hoe welke prijs bepalen?

Hoeveel is een huis waard? Welke prijs erop plakken? Wie kan de waarde van een huis bepalen? En over welke waarde hebben we het dan: vraagprijs, effectieve waarde, minimum prijs, een ‘eerlijke’ prijs? Vragen die om een duidelijk antwoord vragen.

Ons huis

3 manieren om het huis een bestemming te geven bij (echt)scheiding?

Koppels die uit elkaar gaan worden meestal geconfronteerd met de vraag wat er met hun woning én hypotheek kan/moet gebeuren. Er zijn drie mogelijkheden: ofwel verkopen, ofwel toebedelen/overnemen ofwel in onverdeeldheid houden. In de bemiddelingsgesprekken worden deze mogelijkheden met elkaar afgewogen; immers het is niet vanzelfsprekend die keuze te maken, niet enkel om financiële redenen maar ook omwille van de emotionele aspecten die een rol spelen.

Ons huis

Pagina's

Bel of mail voor een afspraak om u te begeleiden om tot een oplossing te komen