Kan ik na de scheiding nog om persoonlijk onderhoudsgeld vragen?

Uit de vragen die ik krijg van mij onbekende echtgescheiden personen blijkt dat men niet of niet goed op de hoogte is over de impact van bepaalde clausules in scheidingsregelingen. Zo bvb over persoonlijk onderhoudsgeld of alimentatie voor een partner. Lees hier het duidelijke antwoord op de vraag in de titel van dit blogartikel.

Scheiden?, Onderhoudsuitkering, Onderhoudsgeld, Alimentatie

Wat is de kostprijs van een echtscheiding?

Over de kostprijs van een scheiding is er vaak veel te doen. Er heerst dan ook vaak onduidelijkheid en de kostprijs kan flink oplopen. Niet bij bemiddelaar Eric: er wordt gewerkt met een all-in-forfaitair bedrag dat onveranderd blijft . De kostprijs wordt bepaald door wat er moet gebeuren en hoeveel tijd er nodig is om tot resultaat te komen. 

Kostprijs scheiding, Scheiden?, Regeling, Alimentatie, Onderhoudsgeld, Onderhoudsuitkering, EOT, Ons huis

Hoe een “conflictscheiding” = “vechtscheiding” vermijden?

Een vechtscheiding slaat diepe wonden en legt veel druk op de kinderen. Een vechtscheiding herdopen tot een 'conflictscheiding' is niet alleen een ander woord maar geeft enerzijds aan dat vechten niets oplost en anderzijds dat conflicten kunnen worden opgelost. Dus geen pleidooi om conflicten uit te diepen, wel om te herdefiniëren en te kiezen voor een bemiddelde overeenkomst.

Vechtscheiding, EOT, Regeling, Verblijfsregeling, Kinderen, Onderhoudsgeld, Onderhoudsuitkering, Alimentatie

Straffe uitspraken bij scheiding: “Gratis wonen = minder alimentatie”

Betekent gratis wonen automatisch dat er minder onderhoudsgeld wordt betaald voor de kinderen en geen persoonlijk onderhoudsgeld voor de partner? Neen. Belangrijk is dat het voordeel wordt ‘gewogen’ om zo vast te stellen wat de impact van het ‘gratis’ wonen exact inhoudt. De boute bewering in de titel van dit artikel gaat dus niet zomaar op.

Kinderen, Ons huis, Alimentatie, Onderhoudsgeld, Onderhoudsuitkering, Scheiden?

Tips voor een scheiding met onderlinge toestemming

Onderling toestemmen in een scheiding en de regeling, vereist inzicht in wat moet en kan, en hoe één en ander kan/moet worden geregeld. Eisen komen er dus niet aan te pas, wel wensen en verzuchtingen die op elkaar worden afgestemd zodat scheidende partners samen tot hun best mogelijke overeenkomst komen onder begeleiding van een ervaren bemiddelaar. In het artikel een uitleg welke vereisten er zijn om een bemiddeling op te starten, hoe de bemiddeling verloopt, hoe de kostprijs wordt bepaald, en het belang van een goede fiscale regeling wordt onderstreept.

Kostprijs scheiding, Do's and Don'ts, Onderhoudsgeld, Onderhoudsuitkering, Fiscaliteit, Overlegtips

Win-for-life? Hoe bedrag aan onderhoudsgeld voor de partner bepalen?

Mijn blogartikel over het persoonlijk onderhoudsgeld voor de partner heeft geleid tot verscheidene vragen die met deze extra toelichting worden beantwoord. Er zijn immers verscheidene factoren waarmee rekening wordt gehouden met het bepalen of er wel onderhoudsgeld wordt/dient betaald, hoe groot het bedrag dan wel is/moet zijn en hoe lang het persoonlijk onderhoudsgeld wordt/moet betaald. In een bemiddeling komen de partners dit overeen. Met wat er dan rekening wordt gehouden leest u hier.

Alimentatie, Onderhoudsgeld, Onderhoudsuitkering, Groepsverzekering, Pensioen, Fiscaliteit

Moet ik mijn ex onderhoudsgeld betalen? Zo ja, hoeveel?

Het federaal regeerakkoord wekt verwachtingen inzake een meer objectieve en transparante berekening van de onderhoudsuitkeringen, zowel voor de alimentatie voor kinderen als voor de gewezen partner. Hierbij een artikel dat de huidige wetgeving toelicht en meteen ook aangeeft waar het schoentje wringt en wat in de toekomst mag verwacht worden.

Alimentatie, Onderhoudsgeld, Onderhoudsuitkering, Groepsverzekering, Pensioen, Fiscaliteit

Worden de pensioenen voortaan verdeeld tussen scheidende partners?

In het federaal regeerakkoord dat vandaag 9 oktober is gepubliceerd lees ik dat de geplande pensioenhervormingen ook een impact zullen hebben voor koppels die scheiden. Immers, de regering stelt duidelijk dat ze werk zal maken van een pensioensplit van het wettelijk en aanvullend pensioen. En dat zowel voor gehuwde als wettelijk samenwonende koppels. Wat dit concreet kan betekenen lees je in mijn blogartikel.

Pensioen, Groepsverzekering, Onderhoudsuitkering, Huwelijksvermogensrecht

Bij scheiding, wat met de groepsverzekering en de pensioenen?

Het wetsvoorstel inzake de hervorming van het huwelijksvermogensrecht heeft politici nog niet dichter bij elkaar gebracht. Integendeel, er zijn grote verschillen in visie. Bondig: dient de groepsverzekering al of niet beschouwd als een spaarverrichting of een inkomen voor de toekomst? Is er met andere woorden een verdeling van de opgebouwde reserve of niet? Maar ook komt de alimentatieregeling (onderhoudsuitkering voor de partner) in een ander licht te staan: worden de tijdens het huwelijk opgebouwde pensioenrechten samen geteld en verdeeld? Het gaat dus over ja of neen een pensioensplit. Veel onduidelijkheid, veel vragen, praktische uitvoeringsbeslommeringen, maar thans ook grote ongerustheid bij scheidende koppels. Een huidige stand van zaken, met voorlopig nog geen uitzicht op een definitieve regeling.

Pensioen, Groepsverzekering, Onderhoudsuitkering, Huwelijksvermogensrecht

Pagina's

Bel of mail voor een afspraak om u te begeleiden om tot een oplossing te komen