Home > Tags > School

Schoolkeuze na scheiding: “Ik wil niet kiezen tegen mama of voor papa”

Schoolkeuze nà scheiding: verschillende belangen verzoenen en rekening houden met de verzuchtingen van het kind. Maximaal vader en moeder zijn en samen het ouderschap opnemen. 

Schoolkeuze, School, Kinderen, Scheiden?, Verblijfsregeling, Wijzigen verblijfsregeling, Co-ouderschap

Na echtscheiding: mijn kind ingeschreven in een andere school. En nu?

Wat kan ik doen als mijn kind door mijn ex is ingeschreven in een school: ik wist van niets of ik ben het er niet mee eens.

Een artikel dat weergeeft wat je ‘kan’ doen, ook uw zin bvb, maar veel meer is dit artikel een oproep aan ouders om samen tot een beslissing te komen en het belang van het kind voor ogen te houden.

Kinderen, School, Schoolkeuze

Het “belang van het kind” ivm schoolkeuze na scheiding

Over het belang van het kind is veel te doen. Vaak heeft elke ouder zijn eigen invulling waardoor het belang van het kind in de verdrukking komt.

Over dit belang en wat het beste is, een artikel dat de term en de inhoud verfijnt en het echte belang verwoordt.  

Kinderen, School, Schoolkeuze

Wat doen als ouders het niet eens zijn over de schoolkeuze

Wat met het belang van het kind bij onenigheid over schoolkeuze?

Het komt in mijn praktijk voor dat scheidende/gescheiden ouders het niet eens zijn over de schoolkeuze.  Het is dan ook goed dat ouders beroep doen op een derde onafhankelijk persoon (een ouderschapsbemiddelaar) om hun keuze en hun beslissing te ‘bemiddelen’; beter dan een procedure aan te spannen voor de Jeugdrechtbank; waarbij de rechter beslist. In een bemiddeling komen partijen samen tot een vergelijk.

Kinderen, School, Schoolkeuze

Tips voor leerkrachten: Hoe omgaan met (echt)scheiding op school

 

Angelique van der Pluijm en Margit Grevelt presenteerden op de NOT 2013 trots hun boek: School en echtscheiding, alledaagse begeleiding binnen een schoolbreed beleid. In het artikel hierna wil Angelique graag uitleggen waarom zij dit boek hebben geschreven. Ook stellen zij twee exemplaren van hun boek beschikbaar op jufsanne.com. Wil jij weten hoe je zo’n exemplaar kunt bemachtigen? Lees dan vooral verder.

Omgaan met echtscheiding op school

Kinderen, School

Gescheiden ouders? 45 % minder kans op hoger diploma

Kinderen hebben 45 procent minder kans op een diploma hoger onderwijs, als de ouders voor de 18de verjaardag van het kind uiteengingen. Dat blijkt uit resultaten van het onderzoeksproject Scheiding in Vlaanderen. De onderzoekers benadrukken de nood aan meer aandacht voor de thuissituatie in het onderwijsbeleid.

Kinderen, School
Bel of mail voor een afspraak om u te begeleiden om tot een oplossing te komen