22 jan 2019
Co-ouderschap: maar met wat moet en kan er hoe rekening gehouden worden opdat een degelijke allesomvattende verblijfsregeling  de tand des tijds doorstaat. NEO Bemiddeling helpt en begeleidt ouders bij de opmaak van een verblijfsregeling bij scheiding. Neem contact op. Voor scheidende ouders is het...


01 jan 2019
Regelmatig krijg ik mails met vragen of het bedrag aan onderhoudsgeld voor de kinderen redelijk is, of het genoeg is. Want… en dan volgt een heel verhaal. Recent een vraag van een vader, of 170€ voor een kind van 6 jaar een eerlijk bedrag is of betaalt hij teveel? Alimentatie: geen nattevinger werk...


20 dec 2018
Een krasse bewering, maar zo is het ook. Bemiddelen maakt alleen kans als beide partners bereid zijn om samen tot een vergelijk te komen, op een respectvolle wijze. In een bemiddeling komt elke partner op voor wat hij/zij waardevol en nuttig acht, maar bekomt het gemeenschappelijk belang ook de...


18 dec 2018
Raadgevers bij scheiding? Het kan dat vrienden en familie objectieve commentaar leveren op het verloop van de scheiding. Maar doorgaans zijn de meningen van vrienden en familie ‘gekleurd’, versterken ze het conflict tussen de scheidende partners en leveren ze ‘adviezen’ vanuit hun eigen leven of...


03 dec 2018
“Liefste Sinterklaas, ik hoef dit jaar géén geschenken van jou, en Piet mag ook alle snoep houden. Maar kan je ervoor zorgen dat mijn mama en papa weer vrienden worden en als het kan dat ze opnieuw in ons huis samen wonen?” Sinterklaas is geen magical man. Hij brengt mama en papa niet opnieuw samen...


17 nov 2018
In een meegroei-ouderschapsplan komen scheidende ouders samen tot onderlinge afspraken, basis voor een duurzame naleving in het belang van de kinderen. In de onderstaande niet limitatieve lijst staan een reeks van onderwerpen die we als NEO Bemiddeling gebruiken, om vader en moeder uit te nodigen...


16 nov 2018
Een ouderschapsplan is een essentieel onderdeel van een scheidingsregeling. NEO Bemiddeling begeleidt ouders bij de opstelling ervan. Zo’n plan omvat 4 onderdelen: de gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag, een uitgewerkte verblijfsregeling, een kostenregeling en een meegroei-...


13 nov 2018
Oudervervreemding?! Een horror-getuigenis van een vader n.a.v. het blogartikel “Wat als mijn kind niet meer naar mijn ex wil”. Zet je schrap want de kans is groot dat de rillingen over je rug lopen. Hoe kwaadheid, jaloersheid, haat,… kunnen leiden tot oudervervreemding en het loswrikken van de...


11 nov 2018
Verblijfsregeling of niet, het komt voor dat de verblijfsregeling niet wordt nageleefd. Immers: wil het kind niet naar de andere ouder, of wil de ene ouder niet dat het kind naar de andere ouder gaat? En wat doe je of kan je dan als ouder? Het is niet evident om een kind te dwingen naar de andere...


10 nov 2018
Scheiden en een samenwoning beëindigen; hoe doe je dat en wat komt er allemaal bij zien? Kiezen jullie voor een scheiding op de best mogelijke manier met een regeling en afspraken die jullie samen maken, of gaat elk voor zijn/haar grote gelijk in een vechtscheiding? Maar vooraleer je aan een...


Pagina's

Bel of mail voor een afspraak om u te begeleiden om tot een oplossing te komen