29 jul 2020
Jan en Mia vragen NEO Bemiddeling of bemiddeling  voor hen de ‘beste’ keuze is, waarom ze voor NEO zouden kiezen en meteen ook de vraag hoe een bemiddelingstraject verloopt. Kiezen we voor bemiddeling of niet? In antwoord op de eerste vraag hebben we Jan en Mia verwezen naar de zelftest die ze...


11 jul 2020
Scheiden via NEO Bemiddeling is samen de weg gaan naar een nieuwe toekomst, los van elkaar maar wel blijvend vader en moeder. Welk plaats hebben hierbij de NEO bemiddelaars en wat draagt de informatieve website van NEO er toe bij? De waarde van deze website is groot voor koppels, of ze nu in de...


06 jul 2020
Een scheiding heeft een grote impact op de financiële situatie van beide partners en de zorg voor de kinderen. Best is om te anticiperen op een mogelijke ‘opdroging’ van de alimentatie door bvb het overlijden van de betaler. Sta je er bij stil dat alimentatie onmisbaar is en bij het wegvallen ervan...


28 jun 2020
“Ik wil op een goede manier scheiden. Kan dat? Hoe doe ik dat?” Een korte eenvoudige vraag van Marianne met een omvangrijker antwoord. “Ons samenzijn is niet meer wat het ooit was en is geweest. Ik ben teleurgesteld en wil zo geen 30 jaar verder aanmodderen. Ik ben te jong om vrede te nemen met wat...


05 jun 2020
Voor veel koppels die gescheiden zijn, is de keuze van de school een moeilijke zaak. Ze trekken immers niet altijd aan hetzelfde leer. De schoolkeuze wordt dan een heikel punt en menige discussie volgt. Maar finaal dient wel beslist. Enige duiding wat je als ouders best voor ogen houdt en wat je...


05 jun 2020
'Het belang van het kind’: een terminologie die breed is en verschillende invullingen en betekenissen kent al naargelang de standpunten en wie er zijn/haar zeg over doet. Het ‘belang van het kind’ is ook een thema voor ouders die volop in een echtscheiding zijn verwikkeld of na de scheiding zich...


03 jun 2020
Regelmatig vragen koppels of een tijdelijk uit elkaar gaan, heilzaam en helpend kan zijn, om de relatie opnieuw op de sporen te zetten, opnieuw zuurstof te geven. Het antwoord op de vraag is genuanceerd en de beslissing dient in koppel goed besproken en afgesproken. Met Rika Ponnet had ik in maart...


29 mei 2020
Koppels die de relatie beëindigen en willen scheiden, zijn vaak het meest verwonderd over thema’s als het samen kunnen houden van de gezinswoning, de groepsverzekering en bepaalde fiscale aspecten van alimentatie. We bespreken deze 3 thema’s. Woning onverdeeld samen behouden Kan dat? Ook na...


17 mei 2020
Een mini-handleiding met 25 nuttige tips om de belastingaangifte in te dienen, ingeval van scheiding. Volledig zijn in de ganse materie van het domein fiscaliteit is niet vanzelfsprekend. Onze NEO-klanten krijgen informatie tot op het laatste detail; daar staat NEO voor. In principe dient eind juni...


10 mei 2020
Wekelijks contacteren koppels NEO Bemiddeling met tal van vragen. Om hieraan tegemoet te komen kunnen sinds kort op de website van NEO Bemiddeling de antwoorden worden geraadpleegd op een reeks van veel gestelde vragen. Hierna alle vragen op een rijtje. De antwoorden via een klik op de vraag of ook...


Pagina's

Bel of mail voor een afspraak om u te begeleiden om tot een oplossing te komen