Voor gehuwden wiens huwelijk mank of spaak loopt en die de relatie wensen te beëindigen, zijn er drie vormen van scheiding mogelijk: een feitelijke scheiding, een echtscheiding of een scheiding van tafel en bed. Omdat de verschillen niet altijd duidelijk zijn en één en ander voor misvattingen zorgt, dit blogartikel.

Een feitelijke scheiding is geen echtscheiding

Van zodra je niet meer met je partner samen woont ben je feitelijk gescheiden.
Er dient zelfs niet eens sprake te zijn van een andere domicilie. Van het ogenblik dat een partner elders gaat wonen en dus lijfelijk niet meer aanwezig is onder hetzelfde dak, ontstaat een toestand van feitelijke scheiding. Het volstaat dus dat een partner effectief op een andere plek woont. Weet wel dat men gehuwd blijft, men is enkel feitelijk gescheiden. Lees ook mijn andere blogartikels over dit thema via deze link.

Met een echtscheiding stopt het huwelijk

Met een echtscheiding wordt het huwelijk beëindigd.
Je bent pas wettelijk uit de echt gescheiden als de uitspraak door de rechtbank ook ingeschreven is in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar je bent getrouwd.
Als jullie langer dan 6 maanden feitelijk gescheiden zijn, dient men in principe niet meer voor de rechtbank te verschijnen. Attentie: in januari 2018 is een wetsontwerp goedgekeurd dat stelt dat ook koppels minder dan 6 maanden feitelijk gescheiden niet meer zouden moeten verschijnen; is echter nog geen wet en ook nog niet gepubliceerd in het Staatsblad. Meer info hierover via dit blogartikel.

Wat is een scheiding van tafel en bed?

Deze vorm van scheiding wordt dikwijls gebruikt om aan te geven dat er een feitelijke scheiding is. Het is een gerechtelijke procedure die het huwelijk niet beëindigt, maar die de wederzijdse rechten en plichten van de echtgenoten afzwakt.
Scheiden van tafel en bed is soms een oplossing voor koppels die het onverbrekelijk karakter van een kerkelijk huwelijk willen eerbiedigen, of om principiële of praktische redenen niet uit de echt willen scheiden. Ze scheiden enkel van tafel en bed. Letterlijk dus en het huwelijk wordt niet ontbonden. Wel vervalt onder meer de plicht tot samen wonen en de goederen en schulden worden gescheiden.

Tijdelijk uit elkaar

Koppels gaan soms tijdelijk uit elkaar en kiezen dan voor een soort van afkoelingsperiode, om erna ofwel de draad terug op te nemen of de echtscheidingsprocedure in te zetten. Een nuttig artikel met aandachtspunten over tijdelijk uit elkaar gaan, vind je hier.

Enkele TIPS om op een goede manier feitelijk te scheiden

  • Spreek een regeling af, bij voorkeur met een schriftelijke overeenkomst.
  • Zorg dus voor klare en duidelijke afspraken omtrent wie waar gaat wonen.
  • Bepaal wie in welke mate verder de schulden betaalt van bvb de hypothecaire lening en de autofinanciering.
  • Beschrijf de verblijfsregeling van de kinderen, zowel tijdens de schoolperiodes als de  vakanties.
  • Zorg voor een objectieve berekening  om de kosten van de kinderen te regelen met een onderhoudsbijdrage – alimentatie in de volksmond.
  • Wees ook duidelijk wie de kinderbijslag int, of jullie deze ja dan neen delen of dat het kindergeld op een kindrekening wordt gestort.
  • Spreek af of een partner tijdelijk financieel wordt ondersteund met een persoonlijke onderhoudsbijdrage.
  • Maak afspraken over een verdeling van de goederen (inboedel)
  • Wees duidelijk over de financies: gebruik van zicht- en spaarrekeningen.
  • Denk ook aan de bewoning van de gezinswoning: welke bestemming wordt er aan gegeven, wie betaalt de eigenaars- en bewonerskosten.

Als ervaren erkende bemiddelaars van Neo Bemiddeling stellen we samen met de partners een schriftelijke overeenkomst op. De overeenkomst wordt bij voorkeur door de rechtbank bekrachtigd.
In dit geval vraagt het koppel een vrijwillige verschijning voor de rechter. Dergelijke bekrachtiging van de overeenkomst heeft voordelen en stelt de rechten en plichten van de partners op een wettelijke wijze duidelijk. Het is ook mogelijk de overeenkomst te laten registreren; ook hiermee is er een officieel spoor.
Niet onbelangrijk is schriftelijk te vermelden dat beide partners akkoord zijn dat een partner de woning verlaat in gemeenschappelijk akkoord. Op deze manier worden de preferentiële aanspraken op de gezinswoning  gevrijwaard.

Blijf niet met vragen zitten, maar maak nu een afspraak.
Keuze uit 3 mogelijkheden, nu enkel nog de stap zetten: 

-         via telefoon 03 535 30 01 of

-         via mail info@neobemiddeling.be of

-         via het contactformulier of

Mondelinge afspraken zijn GOED; schriftelijke afspraken zijn BETER

Goed geïnformeerd de best mogelijke regelingen

Bronvermelding foto: JPstock / Shutterstock.com

Echtscheiding
Tags: 
Samenwonen, Feitelijke scheiding, Tijdelijk uiteen, scheiding, echtscheiding, scheiden
Categorie: 
Bel of mail voor een afspraak om te zien wat wij voor u kunnen betekenen