Bij scheiding dient de gezinswoning een bestemming te krijgen. Veel vragen rijzen, o.a. welke bestemmingen zijn mogelijk? Welk tarief is als verdeeltaks (misierietaks) van toepassing?

Maar er is veel meer te weten: Welke waarde aan de woning toekennen? Wat met de hypothecaire lening? Belang van décharge? Hoe wordt het bedrag van een opleg berekend?

Als een woning onverdeeld eigendom is van beide partners, dan dient bij scheiding een regeling gemaakt over de bestemming die aan het onroerend goed wordt gegeven: verkoop, toebedeling of het samen houden. Een vierde mogelijkheid is eerder uitzonderlijk bij scheiding, namelijk een schenking aan de kinderen.

Miserietaks - Verdeeltaks bij toebedeling: 1% of 2.5%?

In een toebedeling neemt één van de partners het huis over en wordt de andere partner een vergoeding betaald in de vorm van een ‘opleg’. Er dient dan ook een verdeeltaks betaald, de goegemeente heeft het over ‘miserietaks’.

Voor gehuwden die scheiden, voor wettelijke samenwoners die de samenwoning beëindigen, geldt een verdeeltaks-tarief van 1%.
Feitelijke samenwoners betalen 2,5%.

Voor het exact bepalen van het bedrag van de opleg dient een berekening gemaakt. Ook dient nagegaan of het overnemen wel een haalbare kaart is. Het gaat dan zowel over het overnemen van de hypothecaire lening, als over mogelijks een bijkomende lening voor de overnemer om de partner (overlater) de opleg te betalen.
Er wordt bij het bepalen van de opleg ook rekening gehouden met de waarde van de woning, hypothecaire lening, meer-inbreng, erfenis of schenking, herwaarderingen. Weet dat benevens de verdeeltaks er ook een aanzienlijke bijkomende kost is van te betalen notaris- en erelonen, dossierkosten en btw. NEO Bemiddeling berekent ook deze extra kost, zodat jullie optimaal geïnformeerd zijn en kennis hebben van alle kosten. Geen verrassingen dus.

Ook is het van belang dat de mede-kredietnemer volledig wordt ontlast maw décharge van de bank verkrijgt. Als dit niet het geval zou zijn dan kan diegene die de woning overlaat, later aangesproken worden voor betaling van de aflossingen omdat hij/zij mede hoofdelijk aansprakelijk blijft. Bijkomend als de overlater die geen décharge heeft bekomen, later zelf een hypothecaire lening aangaat, betreft het een tweede hypothecaire lening. Dit met alle mogelijke onaangename gevolgen.

Attentie wettelijke samenwoners: respecteer de termijnen

De regeling voor wettelijk samenwonenden die de relatie beëindigen voorziet in een termijn van drie jaar, binnen dewelke de verdeling, toebedeling, afstand, moet plaats vinden.
Er is wel vereist dat de wettelijke samenwoning minstens 1 jaar moet geduurd hebben, om van een verlaagd verdeelrecht van 1% te kunnen ‘genieten’.
De kunstgreep van feitelijk samenwonenden die vlug-vlug even wettelijk gaan samenwonen om erna deze terug op te heffen om te genieten van 1% verdeeltaks, maakt geen kans bij Vlabel – Vlaamse Belastingen

Dient er een woonstvergoeding betaald?

Ook als een partner in het huis wil blijven wonen maar het niet overneemt, is het nodig om een duidelijke regeling te maken met klare en duidelijke afspraken over bvb wie betaalt nog wat en in welke verhouding (hypothecaire lening, eigenaarskosten, bewonerskosten, onderhoud en herstelling).

Bijkomend de vraag of er een woonstvergoeding dient betaald. Dit is een vergoeding die de partner die de woning blijft bewonen, zou betalen aan de partner die de woning verlaat. Tijdens de bemiddeling wordt dit uitvoerig toegelicht want dit is geen verplichting. Partners bespreken dit. De finesses van ja of neen een woonstvergoeding, en de omvang ervan, komen dus ook ruim aan bod tijdens de bemiddelingsgesprekken.

Ingeval van het behouden van de woning in onverdeeldheid dient rekening gehouden met de maximum wettelijke termijn van 5 jaar. In bepaalde bewoordingen is het mogelijk te voorzien in een langere termijn en zelfs onbepaalde duur, maar juridisch is dit niet aan te bevelen, maw dit is juridisch ‘drijfzand’.

“Ik blijf in ons huis wonen, zolang ik het wil” 

Als het huis gemeenschappelijke eigendom is, dan beslissen beide partners dus over de bestemming. Dus het huis ‘bezetten’ zonder meer, en eenzijdig beslissen zonder akkoord van de andere eigenaar; kan niet. De woning is immers maar voor een deel (bvb de helft) eigendom en dus kan één partner niet alleen over het gehele eigendom eenzijdig beslissen.
Meer zelfs: ook wettelijk samenwonenden die de relatie beëindigen dienen het samen eens te zijn over de bestemming.

Second opinion

Voor koppels die zelf hun overeenkomst willen opstellen is het goed dat ze hun scheidingsovereenkomst voorleggen voor een ‘second opinion’; dat kost weinig en ze krijgen de zekerheid dat hun afspraken ‘kosjer’ zijn. Bovendien krijgen ze tips waardoor hun overeenkomst (nog) beter wordt en dat allemaal voor een prikje. Zie deze link.

Meer info via de blogartikels van NEO Bemiddeling

We streven al 11 jaar naar het optimaal informeren van koppels die gaan scheiden. De blogartikels geven al een brede inkijk, maar een uitgebreide mondelinge toelichting is ‘goud waard’. Bij NEO Bemiddeling zijn jullie dan ook aan het juiste adres voor een degelijke begeleiding, zodat de best mogelijke beslissingen worden genomen met algehele kennis van zaken.
Het is duidelijk dat mbt de bestemming van een onroerend goed er verscheidene zaken dienen geregeld en mede bepalend zijn. Het gaat dus niet alleen over verdeeltaks - miserietaks, maar over veel meer. Hierna enkele nuttige links maar benevens de inhoud in de blogartikels zijn er meer finesses en details te vertellen, dat kan allemaal niet in een blogartikel:

Blijf niet met vragen zitten, maar maak nu een afspraak voor een begeleiding en regeling van jullie scheiding: "op maat"

Keuze uit 2 mogelijkheden, nu enkel nog de stap zetten: 

  •          via telefoon 03 535 30 01 of
  •          via het contactformulier

Bronvermelding foto: JPstock / Shutterstock.com

Echtscheiding
Tags: 
Miserietaks, verdeeltaks, scheiden, scheiding, echtscheiding, Registratierechten
Categorie: 
Bel of mail voor een afspraak om u te begeleiden om tot een oplossing te komen

Getuigenissen