Verzekeringen verdienen aandacht bij een echtscheiding of het beëindigen van een samenwoning. Er zijn allicht diverse verzekeringspolissen lopende. Hoe moet dat met de  woningverzekering (gebouw  en inboedel), familiale verzekering, rechtsbijstandsverzekering, autoverzekering, hospitalisatieverzekering, pensioenspaarverzekering, levensverzekering, schuldsaldo-verzekering, groepsverzekering,…
In dit blogartikel wordt je er wegwijs in gemaakt.

Wij “ontzorgen” u van al die kopzorgen!

Administratief dient immers één en ander geregeld:

- Maar wat?
- En Hoe?
- En bij wie moet ik zijn? Om wat te vragen?
- En moet ik die verzekering wel behouden?
- En welke nieuwe polissen aangaan?
- En wat met de begunstigde?
Deze en andere vragen steken de kop op.
Als ervaren bemiddelaar zorgen wij voor een duidelijke uitleg zodat scheidende koppels –die al genoeg aan hun hoofd hebben- “ontzorgd” worden.

Voor welke verzekeringen zeker iets doen?

Een opsomming van verzekeringspolissen die zeker moeten worden aangepast en mogelijks nopen tot het aangaan van nieuwe polissen.

Woningverzekering (gebouw en inboedel)

Wie het huis overneemt met de toebedeling draagt verder de kost van de woningverzekering. Maar indien de woning in onverdeeldheid blijft dienen partners zich uit te spreken over het al of niet verdelen van de verzekeringspremie; het betreft immers een eigenaarskost. De partner die een andere woning betrekt dient uiteraard in eigen naam een nieuwe woningverzekering aan te gaan.

Familiale verzekering

Het is meer dan aangewezen dat elke partner een eigen familiale verzekering aangaat, voor de kost moet je het niet laten, ongeveer 100€/jaar.

Rechtsbijstandverzekering

Slaat niet meer op het gehele gezin vermits er twee nieuwe gezinnen zijn ontstaan. Dus wie houdt de bestaande en wie gaat een nieuwe polis aan?

Autoverzekering

Na toebedeling van de voertuigen dient men er ook voor te zorgen dat de autoverzekering op naam staat van de eigenaar van het voertuig.

Hospitalisatieverzekering

Soms is dit een extra legaal voordeel bij één van de partners, of wordt ervoor betaald op gezinsniveau. Maar er ontstaan nu twee gezinnen. Het is dan ook belangrijk te weten vanaf wanneer de andere partner niet meer door de polis wordt gedekt. In dit verband dient men oog te hebben voor een mogelijke nieuwe wachttijd van bvb 6 maanden alvorens gedekt te zijn. Neem dus tijdig contact met de verzekeringsmaatschappij zodat u niet onverwacht voor problemen komt te staan. Ziekenhuisrekeningen kunnen immers flink wat kosten. Er zijn echter ook andere oplossingen om de wachttijd gedekt te zien; bemiddelaar Eric informeert u hierover.

Pensioenspaarverzekering

Pas de begunstigde aan. Indien de naam van de partner vermeld blijft als begunstigde dan zal deze ook de vergoeding ontvangen nà de scheiding. Zelden wil de verzekeringnemer dit.

Levensverzekering

Deze hebben een verzekeringnemer en een begunstigde. De verzekeringnemer is de persoon op wiens hoofd het contract is afgesloten . Bij scheiding kan deze persoon alle rechten uitoefenen maar dient deze ook alle verplichtingen na te komen die met het contract zijn verbonden. In het geval van wettelijk stelsel of een huwelijkscontract ‘gemeenschap van goederen’  worden de premies (betaald tijdens de periode van het huwelijk),  beschouwd als zijnde betaald met gemeenschappelijk geld. Bij scheiding kan dus de andere partner een compensatie vragen in de vorm van de helft van de betaalde premies.

Schuldsaldo-verzekering

Indien er een openstaande hypothecaire schuld is, dan is er doorgaans ook nog een schuldsaldo-verzekering. Die verzekering kan verscheidene vormen hebben en al naargelang de bestemming van de gezinswoning zijn er specifieke regelingen. Het is niet mogelijk om alle gevallen in dit blogartikel op te lijsten en te bespreken; bemiddelaar Eric informeert u hierover.

Groepsverzekering

Voor dit onderwerp verwijs ik naar een apart blogartikel dat eerder is verschenen op deze website: Deelt je ex mee in de groepsverzekering – welke bemiddelde oplossing is mogelijk

Zorgverzekering

Voor sommige verzekeringen dient niets te gebeuren. Dit is het geval voor de zorgverzekering omdat deze administratief gekoppeld is aan de persoon zelf. Andere verzekeringen volgen echter het risico.

In een bemiddeling kunnen partners om diverse redenen afwijken van wat gangbaar is; al naargelang wat het scheidend koppel opportuun acht en rekening houdend met het al of niet bestaan van huwelijks- of samenlevingscontracten.  
Bemiddelaar Eric gidst jullie doorheen dit ‘mijnenveld’.

Blijf niet met vragen zitten, maar maak nu een afspraak.
Keuze uit 3 mogelijkheden, nu enkel nog de stap zetten: 

-         via telefoon 03 535 30 01 of

-         via mail info@neobemiddeling.be of

-         via het contactformulier 

Eens te meer dit advies: "Wees goed geïnformeerd dan pas kan je de best mogelijke beslissing nemen!"

Bronvermelding foto: JPstock / Shutterstock.com

 

Echtscheiding
Tags: 
echtscheiding, scheiding, scheiden, Verzekeringen, Groepsverzekering, EOT
Categorie: 
Bel of mail voor een afspraak om u te begeleiden om tot een oplossing te komen