Ouderverstoting? Niet respecteren van verblijfsregeling is gewelddaad

Ouderverstoting dient voortaan in een ander licht gezien. Het Ministerie van Justitie heeft immers alle parketmagistraten een nieuwe visie kenbaar gemaakt over het niet meegeven van een kind aan de andere ouder conform de met vonnis bekrachtigde verblijfsregeling. Het misdrijf wordt gelijkgesteld met partnergeweld en zal dus met dezelfde ernst worden behandeld als een gewelddaad. Wat dit betekent lees je in dit artikel.

Kinderen, Ouderschap, Verblijfsregeling, echtscheiding, Vechtscheiding, scheiden, ouderverstoting

Vechtscheiding of bemiddeling? Denk aan de kinderen!

Vechtscheidingen zijn een kwelling, zowel voor de scheidende partners als voor de kinderen op wie de strijd tussen vader en moeder afstraalt. Jammer genoeg is ‘bemiddeling’ als volwaardig alternatief nog onvoldoende gekend. Tot wat leidt een vechtscheiding en wat is de kracht van bemiddeling, daarover gaat dit blogartikel.

scheiden, echtscheiding, Vechtscheiding, Communicatie, Do's and Don'ts, Overlegtips, Ouderschapsplan

Zijn vrienden slechte raadgevers bij scheiding?

Het kan dat vrienden en familie objectieve commentaar leveren op het verloop van de scheiding. Maar doorgaans zijn de meningen van vrienden en familie ‘gekleurd’ en versterken ze het conflict tussen de scheidende partners. Als koppel in scheiding is het moeilijk om selectief te denken en je niet te laten leiden door wat anderen je influisteren. De invloed van de ‘achterban’ dus, daarover gaat dit artikel.

scheiden, echtscheiding, Vechtscheiding, Overlegtips

“Ik kreeg als kind te maken met ouderverstoting”

Mijn bedoeling is informeren en mogelijkheden aanreiken voor het maken van goede scheidingsovereenkomsten. Koppels die scheiden helpen om hen maximaal wegen te wijzen zodat ze samen tot hun oplossingen komen. Het verhaal over ouderstoting in dit (luister-)artikel is dus niet bedoeld als een horrorverhaal of als een vingerwijzing te verstaan; wel als een warme oproep om zorgzaam om te gaan met kinderen; hetgeen veel scheidende ouders gelukkig ook doen.

Kinderen, Ouderschap, Verblijfsregeling, echtscheiding, Vechtscheiding, scheiden, ouderverstoting

Hoe een “conflictscheiding” = “vechtscheiding” vermijden?

Een vechtscheiding slaat diepe wonden en legt veel druk op de kinderen. Een vechtscheiding herdopen tot een 'conflictscheiding' is niet alleen een ander woord maar geeft enerzijds aan dat vechten niets oplost en anderzijds dat conflicten kunnen worden opgelost. Dus geen pleidooi om conflicten uit te diepen, wel om te herdefiniëren en te kiezen voor een bemiddelde overeenkomst.

Vechtscheiding, EOT, Regeling, Verblijfsregeling, Kinderen, Onderhoudsgeld, Onderhoudsuitkering, Alimentatie

Kinderen op de spreekstoel spreken over scheiding en de gevolgen

Kinderen en jongeren kunnen hun zeg doen via het web: wat ze denken en voelen, hoe ze de scheiding van de ouders ervaren. Op deze manier kunnen ze elkaar steunen want men kan 'op de spreekstoel' vragen stellen. 

Kinderen, Scheiden?, Vechtscheiding

Wat met de onderneming bij echtscheiding?

Een echtscheiding kan de doodsteek betekenen voor de onderneming, als beide partners er niet in slagen om samen tot een eerbaar vergelijk te komen. Via bemiddeling zijn er creatieve oplossingen mogelijk die geen schijn van kans maken in een vechtscheiding. Maar bemiddeling is bij ondernemers nog onvoldoende of niet bekend, waardoor snel beslist wordt tot een rechtsgang. Zelden een goede zaak omdat er dan sprake is van strijd en gelijk hebben. Maar met gelijk hebben, koop je niets. En als je al gelijk zou krijgen, hoe ziet dat er dan uit in het opgelegd vonnis? Daarom: kies beiden voor bemiddeling; maak samen jullie akkoord. 

Handelszaken, Vechtscheiding, Huwelijksvermogensrecht, Onderneming, Regeling, Scheiden?

Straffe uitspraken bij scheiding: erfenis en schenking van ons beiden!

In de reeks artikels ‘straffe uitspraken bij scheiding’ hoort zeker de misvatting dat erfenissen en schenkingen als vanzelfsprekend aan beide partners toekomen. Niet dus! Hoe en wanneer dan wel, of zeker niet? Dat lees je in het navolgend artikel.

Vechtscheiding, Erven

Het kan echt: scheiden zonder te vechten

Als jullie beslist hebben om te scheiden: wat willen jullie dan? Toch wel een goed akkoord zodat de verstandhouding goed blijft, en vooral in het belang van de kinderen. Met een bemiddelde scheidingsovereenkomst kan je dit bereiken. Dus kies bewust. Lees hier wat bemiddeling kan betekenen voor jullie!

Scheiden?, Kinderen, Vechtscheiding

Hoe scheiden? Geen strijd maar samen werken aan een goed resultaat

Een artikel over de ongewenste gevolgen van 100% het laken naar zich willen toehalen, ten koste van een overeenkomst die binnen handbereik ligt. Een alternatieve weg naar een duurzame en kwaliteitsvolle overeenkomst: elkaar wederzijds waarderen in wat ze voor elkaar zijn geweest.

Scheiden?, Regeling, Do's and Don'ts, Overlegtips, Vechtscheiding

Pagina's

Bel of mail voor een afspraak om u te begeleiden om tot een oplossing te komen