Een “kind” schrijft 38 j na de scheiding een brief aan de ouders

“Ik ben jullie. Ik ben half papa, half mama. Er is een helft van mij die jullie afwijzen”. Sterke woorden van een vrouw van 44 die na 38 jaar een open brief schrijft aan haar ouders. Geen standaardbrief. Het is een getuigenis zoals die vrouw de scheiding van haar ouders heeft ervaren en aanvoelt, hoe ze die ervaring in haar huidig leven 'mee - draagt'. Gelukkig zijn er ook andere verhalen, van kinderen die het wel gered hebben. Vaak dank zij de goede zorgen van een vader en een moeder die samen blijven zorgen voor “hun” kinderen, die samen de communicatie open houden, die als ex-partners blijvend ouder zijn gebleven, samen.

Kinderen, Vechtscheiding

Divorce hotel, bedroevend schouwspel met fout beeld van bemiddeling

Het TV-programma Divorce Hotel dat gisteren op Vitaya werd vertoond, was een afknapper van formaat. Opdracht: hoe in 36 u scheiden met een ‘oplossing’. Een schoolvoorbeeld van hoe het niet moet. De vermeende “mediator” is allesbehalve een “bemiddelaar” maar eerder scheidsrechter en profileert zich zelfs als rechter. Kortom kijken is dus tijdverlies. Waarom dan een artikel erover? Om kijkers die bemiddeling niet kennen te waarschuwen dat het beeld dat van ‘bemiddeling’ wordt gegeven helemaal niet strookt met de werkelijkheid.

Scheiden?, Vechtscheiding

Video: Hoe dit kind de (vecht)scheiding ervaart

Hoe kinderen de scheiding van hun ouders ervaren, is zeer verschillend. Gelukkig zijn er veel ouders die zorgzaam met hun kinderen omgaan en er alles aan doen om mogelijke negatieve gevolgen van de scheiding te neutraliseren. Maar soms loopt het ook anders. Hoe pijnlijk anders dit kan zijn wordt schrijnend duidelijk in een Engelstalige videofilm van vzw Child of Divorce. Geen opkikker; wel een oproep om dergelijke ervaringen bij kinderen te voorkomen.

Kinderen, Vechtscheiding

Divorce hotel OF hoe het niet moet

Op RTL4 toont men in een programma Divorce hotel hoe je in 36 u kunt scheiden. Een schoolvoorbeeld van hoe het niet moet. De vermeende “mediator” is allesbehalve een “bemiddelaar” maar eerder scheidsrechter. Kortom kijken nis dus tijdverlies. Waarom dan een artikel erover? Om kijkers die bemiddeling niet kennen te waarschuwen.

Scheiden?, Vechtscheiding

De gevolgen van “leugens” in een relatie

“Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel “. Leugens zijn fnuikend en komen vroeg of laat toch uit. Ook in het relationele leven. Hoe lang kan je de schijn (nog) ophouden, en ten koste van wat en van wie? 

Scheiden?, Vechtscheiding, Relatiebemiddeling, Communicatie, Do's and Don'ts

Niet co-ouderschap wel ruziënde ouders afschaffen

De mening van enkele kinderpsychiaters over co-ouderschap voor jonge kinderen en de oproep om de wet van 2006 inzake verblijfsregeling te wijzigen, roept heel wat op. Ik deel niet de mening van die kinderpsychiaters; mijn bemiddelingspraktijk leert dat ouders echt wel begaan zijn met hun kinderen en het beste ermee voor hebben. Dat het voor de rechtbank anders gaat, zal wel zijn. Reden temeer om ouderschapsovereenkomsten met verblijfsregeling, kostenregeling én ouderschapsplan via bemiddeling op te stellen. Een betere waarborg is er niet.

Kinderen, Verblijfsregeling, Vechtscheiding, Ouderschap, Co-ouderschap

Co-ouderschap nefast voor kind minder dan 6 jaar?!

Enkele kinderpsychiaters vinden dat co-ouderschap niet zou mogen worden toegepast voor kinderen beneden de leeftijd van zes jaar. Bovendien zijn ze van mening dat in het eerste levensjaar één verzorgingsfiguur belangrijk is en dat overnachtingen van een kind bij de andere ouder maar zouden mogen vanaf de leeftijd van 2 jaar. Volgens hen zou zelfs de wet van 2006 die het gelijkmatig verdeeld verblijf ‘promoot’ moeten worden aangepast. Enige kanttekeningen zijn op hun plaats!

Kinderen, Verblijfsregeling, Vechtscheiding, Ouderschap, Co-ouderschap

Echtscheiden is een traumatische gebeurtenis

Scheiden heeft veel te maken met een verlieservaring en dat is pijnlijk. Het brengt ook onzekerheid met zich en veel negatieve stress. Verzekeraars plaatsen echtscheidingen dan ook hoog op de schaal van traumatische gebeurtenissen.

Scheiden?, Vechtscheiding

Scheiden is niet het einde. "Alleen bomen komen elkaar nooit tegen"

Trouwen is emotie, maar scheiden is dat zeker ook. Scheiden is doorgaans een moeilijke en stresserende periode. Vaak zie ik partners weinig positieve dingen zeggen; als ik hen daarop attent maak en vraag om wat goed is geweest niet slecht te maken, is dit dikwijls een keerpunt in de gesprekken. Scheiden is een ingrijpende beslissing die vaak haat en nijd oproept, maar belangrijk is om dit niet de overhand te laten halen. Daarover gaat het artikel, dat begint met een “mop”; alhoewel 'geen dijenkletser'.

Vechtscheiding, Relatiebemiddeling

“Kinderen betrekken in een vechtscheiding is kindermishandeling”

In Koppen XL van 14 januari werd uitvoerig aandacht geschonken aan de gevolgen van vechtscheidingen voor kinderen. Aangrijpende getuigenissen van kinderen en van ouders, die een vechtscheiding meemaakten. Aangevuld met verklarende interviews met psychologen en therapeuten. Weliswaar een uitzending van NL oorsprong maar ook zo realistisch in ons Vlaanderenlandje.  Geen opkikker maar een oproep aan partners om het anders te doen en het bij het uit elkaar gaan niet tot een vechtscheiding laten komen. De gevolgen zijn immers dramatisch.

Vechtscheiding, Kinderen

Pagina's

Bel of mail voor een afspraak om u te begeleiden om tot een oplossing te komen