Welk bedrag aan alimentatie – onderhoudsbijdrage voor de kinderen betalen? Welke kosten worden maandelijks gedekt en welke buitengewone kosten apart afgerekend?

Hopelijk hebben jullie niet zomaar één van de op websites aangeboden tools gebruikt. Weet dat een goede uitleg, volledig en eenduidig, belangrijke factoren zijn om tot een gedegen resultaat te komen.
Misschien heb je een voorstel met bedrag ontvangen van je partner; maar is dit voorstel duidelijk, voldoende gedetailleerd, onderbouwd en conform wat wettelijk is voorzien?
Niet enkel bij twijfel maar ook voor de duidelijkheid is het nuttig om grondig werk te maken van een objectieve berekening waarbij rekening wordt gehouden met jullie specifieke situatie.

Alimentatie berekenen: met wat rekening houden?

Immers elk gezin is anders georganiseerd, de kinderen hebben andere noden en behoeften, de financiële mogelijkheden van vader en moeder verschillen: hoe wordt dan één en ander berekend?
En wat doen we met de domicilie van de kinderen, wat met de het fiscaal voordeel van de kinderen, gaan we werken met een kindrekening, welke bestemming krijgt het kindergeld. Kortom allemaal vragen die een antwoord moeten krijgen, pas dan kunnen jullie spreken van een goede regeling.

Wat kan NEO Bemiddeling voor jullie betekenen?

Jullie worden bijgestaan, geholpen en begeleid door Cindy of Eric van NEO Bemiddeling. Als jullie eenmaal van a tot z door dit belangrijke werk zijn gegaan is het resultaat een degelijke overeenkomst. Dat biedt een waarborg voor een correcte naleving en dus een duurzaam akkoord. Dit brengt rust en zekerheid voor beide partijen én de kinderen.

NEO Bemiddeling bespreekt met jullie de mogelijkheden, ofwel vertrekkend van een blanco blad of van wat jullie als vader en moeder al voor ogen hebben. Jullie kunnen dit dan aftoetsen en rekening houden met wat NEO jullie aanreikt.

Meer nuttige informatie over alimentatie is te vinden in het aanbod van NEO-blogartikels via deze link 

Nog meer info over andere thema’s die verband houden met onderhoudsgeld, via de tags in de rubriek blog, zie deze link

Blijf niet met vragen zitten, maar maak dus nu een afspraak.

Keuze uit 3 mogelijkheden, nu enkel nog de stap zetten: 

Bronvermelding foto: JPstock / Shutterstock.com

Ouderschapsbemiddeling
Tags: 
echtscheiding, scheiden, scheiding, Alimentatie, Onderhoudsgeld, Kindrekening, Fiscaliteit, Kinderen, kindergeld
Categorie: 
Bel of mail voor een afspraak om te zien wat wij voor u kunnen betekenen

Getuigenissen