N.a.v. het artikel “Bemiddeling echtscheiding voorkwam voortijdig einde van de onderneming” dd. 11/11/2014 werden me 11 mails gezonden door bedrijfsleiders. Opmerkelijk is dat alle mails  droeve verhalen betreffen omdat de scheiding leidde tot de ‘vernietiging’ van het bedrijf.  De ondertoon in de mails is bitter. “Het had zo anders gekund als we samen maar tot overeenstemming hadden kunnen komen in een bemiddeling, er waren immers mogelijkheden. Maar zo nodig moest de laatste eurocent op tafel komen, of dat nu tot de ondergang van het bedrijf leidde of niet, het deed er niet toe. En de advocaat van mijn partner heeft hierin een smerige rol gespeeld”, vertelt een ondernemer in een mail.

Een andere ondernemer vertelt dat de uitkoopvergoeding die moest betaald worden aan de echtgenoot, een strop om de hals was. Immers de onderneming werd gewaardeerd zonder rekening te houden met de eerder sombere toekomstverwachtingen voor het bedrijf, de extra investeringen die nodig waren om de productie op peil te houden en meer kostenefficiënt te produceren. “Zo werd ik veroordeeld tot een veel te hoge vergoeding. Ik ben het nooit te boven gekomen en heb enkele jaren later de activiteiten noodgedwongen moeten stop zetten. En dat was de tweede strop rond mijn hals.”

Twee verhalen die ik uit de reacties selecteerde en die zonder meer pleiten voor een bemiddelde oplossing i.p.v. een vechtscheiding op het scherp van de snede.

Kies voor bemiddeling: waarborg voor een eerbare evenwichtige overeenkomst

Daarom ondrnemersvrouwen en ondernemersmannen: kies voor bemiddeling, raadpleeg een ervaren bemiddelaar die in een netwerk nauw samen werkt met andere deskundigen, zodat er gewerkt wordt aan een oplossing die eerbaar is, evenwichtig, en de continuïteit van de onderneming niet in het gedrang brengt.

Bel me 03 535 30 01 , mail me info@neobemiddeling.be, maak een afspraak en kom samen tot overeenstemming. Verscheidene ondernemers gingen jullie al voor.

Het is niet omdat de relatie stopt dat ook de onderneming op de fles moet

 

Echtscheiding
Tags: 
Handelszaken, Onderneming, ondernemingsbemiddeling, Scheiden?, bemiddelen bij conflicten
Bel of mail voor een afspraak om u te begeleiden om tot een oplossing te komen

Getuigenissen