Actuele informatie onder de aandacht brengen, nieuwe wetten en regelingen toelichten in verstaanbare taal, elementen uit scheidingsovereenkomsten verduidelijken: zodat

  • ‘bemiddeling’ meer bekend wordt
  • iedereen die met scheiden is betrokken of ermee wordt geconfronteerd op de hoogte is.

Ook kennis en ervaring uitdragen en ter beschikking stellen van anderen: zodat

  • anderen hiervan kunnen gebruik maken
  • bemiddeling wint aan kwaliteit

Over het delen van mijn kennis en ervaring via blog zeggen nogal wat mensen me: “Eric, ge gooit zomaar voor nul euro heel wat te grabbel, waar anderen mee gebaat zijn. En dan nog gratis ook. Bovendien zorgt ge er zelf voor dat je ‘concurrenten’ er mee van profiteren”. So what?

Bekendmaken van bemiddeling

Dit is mijn bewuste keuze. Op mijn bescheiden manier draag ik bij tot het meer bekend worden van ‘bemiddeling’ en verleg ik misschien een steen in de rivier. Bemiddeling wordt een nieuw referentiepunt bij conflicten en onenigheid. Op deze manier draag ik bij tot een betere wereld; een mens moet klein beginnen en eerst voor eigen deur vegen.

Deze visie legt me geen windeieren. Ik heb de klanten die ik verdien, ik krijg vragen voor voordrachten en lesopdrachten. Mensen waarderen en appreciëren dat ze gratis zoveel nuttige en concrete informatie vinden op mijn website. En dat is me veel waard.
De voldoening mensen te helpen, bij te staan, richtingen aan te wijzen, hulpbronnen te bieden; is zoveel belangrijker dan alle wetenschap, kennis, ervaring voor mezelf houden omdat het mezelf alleen maar méér zou opbrengen.

Het is dus mijn bescheiden manier om bij te dragen tot een betere wereld. Grote wegwijzers plaatsen naar bemiddeling, via mijn drukbezochte website. Daar worden alle bemiddelaars beter van, maar zeker ook al die mensen die nog niet weten welke kansen bemiddeling biedt.

Wat bracht 2015? Veel bezoekers en meer dan 400.000 gelezen artikels

Een bondig overzicht van wat 2015 me bracht:

  • In 2015 verschenen 103 nieuwe blogartikels op de website
  • Groeide het aantal gratis abonnees op de nieuwsbrief met 136 nieuwe inschrijvingen tot 876
  • Het aantal bezoekers op jaarbasis is meer dan verdubbeld, tot nu gemiddeld 13.000 bezoekers per maand
  • Ook het aantal geraadpleegde blogartikels is meer dan verdubbeld tot meer dan 400.000
  • De meest gelezen artikels betreffen deze mbt de bestemming van de woning, de verdeeltaks (miserietaks), verblijfsregeling voor de kinderen, de onderhoudsbijdragen voor kinderen en/of partner, partner met autisme.

Auteursrecht

Ook in 2016, bij leven en welzijn, zullen er weer meer dan 100 blogartikels worden gepubliceerd. Artikels die mits mijn toelating en vermelding van de bron ook mogen worden overgenomen door collega-bemiddelaars, magazines, organisaties, hoge scholen en universiteiten.
Via eigen software-detectietools zie ik echter regelmatig dat mijn artikels ‘stiekem’ integraal worden overgenomen op social media en websites. Soms met enkele kleine wijzigingen worden ze dan minimaal ‘herschreven’ om dan zonder mijn bronvermelding te worden gepubliceerd. Het auteursrecht wordt niet gerespecteerd en het is niet leuk als anderen ‘profiteren’ van mijn inzet, tijd en energie.
Ik neem dan zelf contact op met deze malafide personen. Als ze niet bereid zijn om de bron te vermelden, krijgen ze een schrijven van een advocaat en wordt dit bij de rechtbank ingeleid.
Ik ben niet onverdraagzaam maar het is toch niet meer dan logisch dat het auteursrecht wordt gerespecteerd, en minimaal de bron en de auteur worden vermeld.  

Zoek je naar correcte nuttige informatie over scheiden en bemiddelen?
Je vindt het vast op de website van Eric: www.ericdecorte.be

Blijf niet met vragen zitten, maar maak een afspraak. Neem contact: via telefoon 03 535 30 01 of via mail info@neobemiddeling.be

Algemeen
Tags: 
website, scheiden, echtscheiding, bemiddelen bij conflicten
Categorie: 
Bel of mail voor een afspraak om te zien wat wij voor u kunnen betekenen

Getuigenissen