Als erkend bemiddelaar ben ik gemachtigd om scheidingsovereenkomsten bij de rechtbank in te leiden, ofwel met een overeenkomst ingeval van EOT – Echtscheiding Onderlinge Toestemming ofwel een ouderschapsovereenkomst ingeval van feitelijk of wettelijk samenwonenden met kinderen.

Interessant om weten: de door mij opgestelde scheidingsovereenkomsten behandelen al wat moet en kan. Voor een beeld over wat er dient geregeld kan u hier terecht.
Voor alle duidelijkheid: ook alle info over belastingen, berekenen onderhoudsbijdragen voor de kinderen, vormen van verblijfsregelingen, regelingen omtrent groepsverzekering, omtrent pensioenen, creatieve inboedelverdelingen, erfrechtregelingen, vruchtgebruik, eenmanszaken en vennootschappen, desgevallend persoonlijk onderhoudsgeld voor een partner, enz. Raadpleeg al deze termen via mijn blogartikels en de tags; u vindt er een schat aan nuttige en praktische informatie.

Scheiden en onroerend goed

De scheidingsovereenkomst bevat dus ook de integrale regeling in verband met onroerend goed. Alle afspraken worden volledig uitgewerkt, zowel ingeval van verkoop, toebedeling (overname) of het samen in onverdeeldheid houden van het eigendom. En dit met oog voor detail, immers mijn slogan is: Bemiddelen… tot in de puntjes.

Koppels dienen slechts één maal bij de notaris te komen, en dit om de notariële akte inzake onroerend goed te tekenen. Alles wordt immers door uw bemiddelaar voorbereid. 
Omdat de notarissen vertrouwd zijn met de overeenkomsten die ik maak, nemen ze de teksten integraal over in de notariële akte. Ingeval van toebedeling van een eigendom aan één van de scheidende partners wordt de scheidingsovereenkomst als een bijlage gevoegd bij de notariële akte. In alle andere gevallen bezorgt de notaris mij twee geregistreerde notariële akten en leid ik zelf de overeenkomst in bij de rechtbank.
De enige kost bij de rechtbank is het rolrecht: 165€ bij de familierechtbank ingeval van EOTof ouderschapsovereenkomst bij de familierechtbank-jeugdrechtbank.

Het "beste" voor de kinderen: dat beslissen we samen als vader en moeder

Scheiden met respect

Blijf niet met vragen zitten, improviseer niet, maar neem contact: via telefoon 03 535 30 01 of via mail info@neobemiddeling.be

 

Echtscheiding
Tags: 
Familierechtbank, Handelszaken, Do's and Don'ts
Categorie: 
Bel of mail voor een afspraak om u te begeleiden om tot een oplossing te komen

Getuigenissen