Kamerlid Sonja Becq dient kortelings  een amendement in om ouders die scheiden te verplichten een ouderschapsplan te doen maken. Uiteraard gaat het over koppels die niet op de hoogte zijn van de waarde van dergelijk plan. Maar Becq heeft het enkel over gehuwden en wettelijke samenwoners die de relatie beëindigen. Verwonderlijk want feitelijke samenwoners komen niet aan bod; maar zij kunnen ook samen kinderen hebben. In één adem worden feitelijke samenwoners geklasseerd onder een niet duurzame samenlevingsvorm. Dat is jammer en onterecht. Immers in onze bemiddelingspraktijk komt het heel regelmatig voor dat ook feitelijke samenwoners, na de nodige toelichtingen, bewust opteren voor een ouderschapsovereenkomst mét een ouderschapsplan.

Meteen is de toon gezet want het amendement heeft duidelijk tot doel om ouders die niet uit zichzelf een ouderschapsovereenkomst opmaken, hiertoe te verplichten. Het spreekt voor zich dat dergelijke verplichting opleggen heel wat met zich brengt.

Wat met het ouderschapsplan ingeval van een echtscheiding?

Voor gehuwden die scheiden via bemiddeling is het relatief eenvoudig: onderlinge afspraken worden vervat in een ouderschapsplan dat deel uitmaakt van een ouderschapsovereenkomst; althans dat is het geval bij Neo Bemiddeling.
Een ouderschapsovereenkomst omvat verder de gezamenlijke uitoefening van het gezag, een uitgewerkte verblijfsregeling en een kostenregeling. In NL en verscheidene Scandinavische landen is echter  al een ouderschapsplan verplicht. Plan waarin ouders onder meer concrete afspraken maken over oudercontacten, zorgtaken verdelen,  uitwisseling van informatie.
Gehuwden die scheiden en dit doen via onze bemiddelingstussenkomst krijgen een 4 blz standaard-plan mee, met de vraag om dit op hun maat te maken. Ze worden daarin uiteraard door ons begeleid.
Maar ouders die verwikkeld zijn in een vechtscheiding moeten ook ‘warm’ gemaakt voor de waarde en betekenis van een ouderschapsplan. Het is niet omdat ouders zullen verplicht worden zo’n plan te maken dat het ook nageleefd en gerespecteerd wordt!
Becq zegt terecht: “Bemiddeling is het codewoord. Via bemiddeling kunnen alle nodige afspraken worden gemaakt. Hoe beter op voorhand de afspraken tussen ouders worden vastgelegd, hoe meer garanties er zijn om latere conflicten te vermijden.”

Wat met het ouderschapsplan ingeval van beëindiging van wettelijke samenwoning?

Voor wettelijke samenwoners die de samenwoning willen beëindigen zijn er thans twee mogelijkheden: ofwel gaan ze samen naar de ambtenaar van de burgerlijke stand ofwel is er een eenzijdige beëindiging middels een betekening door de deurwaarder.
Vraag is hoe praktisch zal worden toegezien dat de wettelijke samenwoning pas kan worden opgeheven als er ook een ouderschapsplan is gemaakt.

Groei-ouderschapsplan

In onze bemiddelingspraktijk bevatten ouderschapsovereenkomsten sowieso dergelijk plan, dat dus deel uitmaakt van een groter geheel en ook wordt ingeleid bij de rechtbank en dus bekrachtigd en gehomologeerd.  Het is een groei-ouderschapsplan, want het kan in de loop van de jaren wijzigen. Immers niets blijft altijd hetzelfde en ook de kinderen evolueren en ontwikkelen, en de situaties van de ouders blijft ook niet hetzelfde. 
Maar hoe moet dat dan met koppels die niet bij de bemiddelaar langs gaan. Kunnen ze pas de wettelijke samenwoning beëindigen als de rechter een ouderschapsovereenkomst heeft gehomologeerd?

Wat met een ouderschapsplan voor feitelijke samenwoners?

Ook dit soort relaties en deze vorm van samenwonen komen vaak tot scheiding.
Hoe kunnen die koppels verplicht worden als ze die intentie niet zouden hebben? Er zijn nogal wat koppels die jarenlang feitelijk samenwonen in de beste verstandhouding maar bewust niet kiezen voor een wettelijke samenwoning of om te huwen. In het amendement vallen feitelijke samenwoners tussen de mazen van het ouderschapsplan-vangnet…

Wachten op goedkeuring amendement en… de praktijk. Het is dus nog even koffiedik kijken, of het amendement kans maakt op aanvaarding en goedkeuring en hoe de praktijk er zal uitzien. Hopelijk houdt men rekening met de praktijk van de dag.

Het zou niet slecht zijn als politiekers zich bevragen bij de personen die dagelijks met de twee voeten er middenin staan.

Alle info over ouderschapsovereenkomsten en ouderschapsplan vind je hier.Een duidelijk overzicht van wat er dient geregeld en wat het verschil is tussen een ouderschapsovereenkomst en een ouderschapsplan

Ouderschapsplan: meer dan een moreel engagement van vader en moeder

Informeer jullie goed en maak een afspraak

Blijf niet met vragen zitten, maar maak dus nu een afspraak.
Keuze uit 3 mogelijkheden, nu enkel nog de stap zetten: 

-         via telefoon 03 535 30 01 of

-         via mail info@neobemiddeling.be of

-         via het contactformulier

Bronvermelding foto: JPstock / Shutterstock.com

Echtscheiding
Tags: 
Kinderen, Ouderschap, Co-ouderschap, scheiding, echtscheiding, Ouderschapsplan, Verblijfsregeling, scheiden
Categorie: 
Bel of mail voor een afspraak om te zien wat wij voor u kunnen betekenen

Getuigenissen