Ieder gerechtelijk arrondissement krijgt in de toekomst een familierechtbank. Die is bevoegd voor alle geschillen binnen het gezin, behalve de strafrechtelijke. Dat heeft de Senaatscommissie Justitie zopas beslist. Alleen het VB stemde tegen. Eerder keurde de Kamer al dit voorstel van Sonja Becq (CD&V) goed.

Nu worden familiezaken, zoals bv. een echtscheiding, behandeld door soms vijf verschillende rechters. In de toekomst nog maar door één.

Iedere familie krijgt ook één dossier. Minderjarigen zullen ook gehoord moeten worden. De familierechtbank wordt in de toekomst bijvoorbeeld bevoegd voor: de huwelijksstelsels, de echtscheiding, afstammingsgeschillen, de dringende voorlopige maatregelen tussen echtgenoten en wettelijk samenwonenden, het ouderlijk gezag over en de verblijfsregeling van de minderjarige kinderen, het omgangsrecht, geschillen over de uitbetaling van de kinderbijslag, adoptie, vereffening en verdeling van de goederen, internationale parentale ontvoeringen, testamenten enzovoorts.

De Senaat veranderde nog een en ander aan het ontwerp-Becq. De twee belangrijkste veranderingen zijn deze:

*De familierechtbank zal ook gewelddadige partners uit de echtelijke woning kunnen zetten. Nu is de vrederechter daarvoor nog bevoegd.

* De vrederechters worden bevoegd voor geschillen tot 2.500 euro. Momenteel is dat 1.860 euro. In het ontwerp-Becq was dat nog tot 3.00O euro, maar op verzoek van de vrederechters werd de grens verlaagd. Nog maar pas had de voorzitter van het Antwerpse Hof van Beroep Michel Rozie erop aangedrongen om de grens op "minstens 2.800 euro" te leggen om misbruik van beroep tegen te gaan.

Echtscheiding
Tags: 
Familierechtbank
Categorie: 
Bel of mail voor een afspraak om te zien wat wij voor u kunnen betekenen

Getuigenissen