Home > Tags > Ons huis

3 manieren om het huis een bestemming te geven bij (echt)scheiding?

Koppels die uit elkaar gaan worden meestal geconfronteerd met de vraag wat er met hun woning én hypotheek kan/moet gebeuren. Er zijn drie mogelijkheden: ofwel verkopen, ofwel toebedelen/overnemen ofwel in onverdeeldheid houden. In de bemiddelingsgesprekken worden deze mogelijkheden met elkaar afgewogen; immers het is niet vanzelfsprekend die keuze te maken, niet enkel om financiële redenen maar ook omwille van de emotionele aspecten die een rol spelen.

Ons huis

Mannen houden het huis, maar zijn eenzamer na een scheiding

Mannen hebben het na een echtscheiding makkelijk om hun ex uit te kopen en zelf in de Echtelijke woning te blijven. Anderzijds zijn ze eenzamer dan vrouwen als ze er alleen voor staan. Dat blijkt uit onderzoek van Scheiding in Vlaanderen.

Ons huis

Nieuw energieprestatiecertificaat vanaf 15/1/2013

Partners die nav hun scheiding hun woning verkopen kunnen dit op verschillende manieren doen. In het geval ze zelf het nodige doen ivm de verkoop, dienen ze vanaf vandaag rekening te houden met een nieuw EPC - energieprestatiecertificaat . Vanaf vandaag, 15 januari 2013,  wijzigt immers de vorm en ook de inhoud. Uiteraard doet de deskundige het nodige, maar het is goed om weten dat er een nieuw EPC-document bestaat.

Ons huis

Meeneembaarheid registratierechten: wat als partners scheiden?

De financiële gevolgen van een scheiding... Een echtscheiding is niet alleen emotioneel hard, maar heeft ook een aantal financiële gevolgen, bvb op het vlak van de registratierechten.

In Vlaanderen geldt immers het principe van de meeneembaarheid. Hebt u al eens een woning gekocht en registratierechten of kooprechten betaald, dan kunt u die - mits bepaalde voorwaarden voldaan zijn en tot een bepaald plafond - meenemen en ze opnieuw gebruiken bij een volgende aankoop van een huis of bouwgrond. Maar hoe zit dat als de partners scheiden? Wie mag de registratierechten meenemen?

Registratierechten, Ons huis

Pagina's

Bel of mail voor een afspraak om u te begeleiden om tot een oplossing te komen