Home > Tags > Ons huis

Straffe uitspraken bij scheiding: “Gratis wonen = minder alimentatie”

Betekent gratis wonen automatisch dat er minder onderhoudsgeld wordt betaald voor de kinderen en geen persoonlijk onderhoudsgeld voor de partner? Neen. Belangrijk is dat het voordeel wordt ‘gewogen’ om zo vast te stellen wat de impact van het ‘gratis’ wonen exact inhoudt. De boute bewering in de titel van dit artikel gaat dus niet zomaar op.

Kinderen, Ons huis, Alimentatie, Onderhoudsgeld, Onderhoudsuitkering, Scheiden?

Bij scheiding: wat doen we met de gezamenlijke schulden?

Ga niet licht om met gezamenlijke schulden. Een goede uitleg maakt goede beslissingen mogelijk. Ken ten volle de draagwijdte van de beslissingen. Wees dan ook attent op de formuleringen in de scheidingsovereenkomst. Lees hier waarop je moet letten en wat de gevolgen zijn als afspraken niet worden nageleefd.

Regeling, Scheiden?, Ons huis, Huwelijksvermogensrecht, Do's and Don'ts

Is tussenkomst van notaris nodig bij scheiding?

Veel koppels die scheiden denken dat ze sowieso altijd bij de notaris langs moeten. Dit is niet zo. Een notaris komt tussen als het koppel onroerende goederen bezit. Maar een scheidingsovereenkomst omvat veel meer dan een regeling voor de woning. Lees maar.

Ons huis, verdeeltaks, Miserietaks, Registratierechten, Huwelijksvermogensrecht, Regeling, Scheiden?

Straffe uitspraken bij scheiding die niet juist zijn: over het huis

“Ik blijf in ons huis wonen zolang ik het wil, jij krijgt me daar niet uit”. In een reeks van korte artikels komt telkens één specifieke ‘straffe’ uitspraak aan bod.
Het betreft uitspraken die de ene of andere partner doet en waarmee ik als bemiddelaar dan word geconfronteerd. Ik duid de uitspraak, licht toe wat kan en mag. 

Ons huis, Overname woning, Do's and Don'ts, Huwelijksvermogensrecht

Tips voor wat met onze woning als we scheiden?

Koppels die scheiden staan vaak voor een groot dilemma: wat met de woning? Verscheidene factoren spelen een rol in de afweging die dient gemaakt.

Eric helpt jullie om door het bos de bomen te zien, geeft info, maakt berekeningen zodat jullie de juiste beslissingen nemen. Klare heldere uitleg op maat.

Ons huis, Registratierechten, verdeeltaks, Overname woning, Do's and Don'ts

Wat met de hypothecaire lening bij echtscheiding? Belang van décharge

Met het overnemen van de gemeenschappelijke woning door de andere partner zijn een reeks zaken te regelen en af te spreken. Uw bemiddelaar gidst u daarbij deskundig. Maar specifiek voor wat de hypothecaire lening betreft is er een element dat extra aandacht verdient: de vraag aan de bank om 'décharge' te verlenen aan de partner die de woning heeft afgestaan. Deze partner dient 'ontlast' te worden van de lening, zoniet blijft deze mede aansprakelijk voor de naleving van de samen aangegane kredietverbintenis. Hoe zit dat dan concreet?

Ons huis, Registratierechten, Overname woning, Do's and Don'ts

Kan mijn nieuwe partner een deel van het huis van mijn ex overnemen?

Het gebeurt bij een scheiding of echtscheiding dat een nieuwe partner een deel van de woning wil overnemen van de huidige eigenaars, zijnde haar vriend en diens (ex)partner. Vraag is of dit kan en onder welke voorwaarden. Een wat technisch antwoord dat wel een afdoend antwoord geeft op de vraag. Het is inderdaad mogelijk maar de nieuwe partner kan niet genieten van het verlaagde registratierecht (verdeeltaks) en betaalt bovendien 10% registratierechten.

Ons huis, Miserietaks, verdeeltaks, Registratierechten

Het is zover: Miserietaks naar 1% vanaf 1 januari 2015

De kogel is door de kerk! Het ei is gelegd! De verdeeltaks, alias miserietaks wordt verlaagd tot het niveau van 1% met ingang van 1 januari 2015. Maar opgepast: de datum van de onderhandse overeenkomst is bepalend. Lees bijgaand artikel aandachtig zodat er geen misvattingen zijn. 

Ons huis, Miserietaks, Registratierechten, verdeeltaks

Bij scheiding en toebedeling woning: welke waarde in notariële akte?

Hoe bijkomende aanslag en boetes vermijden? Het lijkt interessant om een lager bedrag toe te kennen aan de woning. Maar waarop dient gelet en vooral wat zijn de mogelijke gevolgen. 

Ons huis, Miserietaks, Do's and Don'ts, Overname woning, verdeeltaks

Pagina's

Bel of mail voor een afspraak om te zien wat wij voor u kunnen betekenen