Hoe omgaan met de nieuwe partner van je ex? Niet eenvoudig, want die nieuwe partner van je ex heeft wel te maken met je kinderen. Geen tweede vader of tweede  moeder, maar wel iemand waarmee je best rekening houdt. Ik hoor het regelmatig hoe moeilijk het is om los te laten, om te accepteren dat de nieuwe partner ook “zorgt” voor jouw eigen kind als de (echte) vader of moeder niet aanwezig is. Hoe moet dat dan? Het kind is dan toch veel beter af als het bij de echte ouder is?!
Een brief die ik eerder in de NEO Nieuwsbrief opnam, maar zo de moeite waard is om deze opnieuw onder de aandacht te brengen van zoveel nieuw samengestelde gezinnen. Zeker nu recent via een krantenartikel plusouders negatief in 't nieuws komen (zie deze link)
Het is immers niet allemaal kommer en kwel, dat bewijst niet alleen deze brief maar ook de positieve gesprekken aan de bemiddelingstafel. Hiermee wil dus niet gezegd zijn dat er géén kommer en kwel is, jammer genoeg is dat er wel. Maar er is ook iets aan te doen… als de bereidheid tot samenspraak en overleg aanwezig is. Bemiddeling is dan de aangewezen weg. Maak een afspraak met Cindy.

Ontmoetingsmomenten tussen ex en nieuwe partner: ouder 'versus' plusouder

Loslaten dus, vertrouwen dat het goed gaat, mee leren leven, slikken en doorslikken. Maar het kan ook anders. Het komt voor dat bij NEO aan de bemiddelingstafel 4 tot 6 personen zitten; de twee ex-partners en de respectieve nieuwe partners, al of niet met hun partner. Soms ontmoeten ze elkaar voor ’t eerst in levende lijve. Zelden een gezellig keuvelmoment, maar soms is het dat wel.

Doel van het gesprek is dan vaak het op elkaar afstemmen van de verblijfsregeling van de kinderen. Immers, niet zelden zijn er drie (soms vier) verblijfsregelingen op elkaar af te stemmen. De ex-partners hebben een verblijfsregeling, maar ook de twee nieuwe partners hebben er één… En dat wordt dan maximaal op elkaar afgestemd waarbij getracht wordt om samen tot een vergelijk te komen. Maar als er dan een vergelijk is gaan de twee nieuwe partners het op hun (ex-)thuisfront uitleggen. U ziet: niet simpel maar de koppels die van mening verschillen, plots met elkaars leven worden geconfronteerd, gaan toch deze gesprekken aan omdat ze het belang van de kinderen voor ogen hebben

De gesprekken zijn niet alleen praktisch oplossend gericht, maar het zijn ook echte ‘ontmoetingsmomenten’, nadere kennismakingen waarbij open gepraat wordt over hoe met de kinderen omgaan en welke basisafspraken nodig zijn om de kinderen maximaal te begeleiden in de twee verschillende huizen waar ze beurtelings ‘moeten’ verblijven.

De brief: ander beeld van de stiefmoeder - plusmoeder van mijn kind & "samen-bemoederen"

Een inleiding op een brief van een moeder die eerst met scherpe afwijzende blikken keek naar de nieuwe partner van haar man. Maar gaandeweg tot de vaststelling kwam dat het “een schat van een vrouw was, die goed zorgde voor haar kind”. Meer dan een opluchting, eerder een bevrijding, en ze schrijft in een open brief woorden van lof, dank en bewondering aan de ‘stiefmoeder van haar dochter’. Originele tekst weliswaar in het Engels maar zeer de moeite waard om lezen via de link http://womenwithworth.wordpress.com/2014/11/30/a-open-letter-to-my-daughters-stepmom/

Candice Ashley had het beeld voor ogen van de nieuwe vrouw van haar ex: een verschrikkelijk mens. Ze hoopte dat ze onaantrekkelijk zou zijn en dat haar dochter haar niet leuk zou vinden. Candice had het heel moeilijk met het feit dat iemand anders haar dochter zou opvoeden als zij er niet was. In haar brief schrijft ze hoe fout ze was geweest. "Tot ik jou ontmoette. Ik was meteen jaloers, want je moest lelijk zijn, weet je nog? Maar je was net heel mooi. Ik zag aan je gezicht dat die ontmoeting voor jou net zo moeilijk was als voor mij. Ik was van plan je te haten, waarom verpest je mijn plan?" 

"Je hebt onze dochter vanaf dag 1 aanvaard, je houdt onvoorwaardelijk van haar en haar vader. Je geeft ons meisje het gevoel dat ze geliefd en aanvaard is. Haar relatie met haar vader is belangrijker dan die van jullie als man en vrouw en daar is veel moed voor nodig. Ik ben dankbaar dat je er voor haar bent wanneer ik afwezig ben. Ook als onze dochter bij haar vader is, heeft ze een mama nodig en je doet dat schitterend", aldus de gescheiden biologische moeder. 

"Je hebt altijd mijn positie als moeder gerespecteerd. Je raadpleegt mij altijd of je wel de juiste beslissing neemt. Ik weet dat onze situatie zeldzaam is. Je bent een cadeau. Onze dochter zal een betere vrouw worden dankzij jou. Dank je dat je volwassen en respectvol genoeg bent om samen met mij een kind op te voeden. Ik beloof om nooit jouw rol in haar leven te minimaliseren of je het gevoel te geven dat je haar moeder niet bent. Ik beloof je haar op te voeden om dankbaar te zijn met twee sterke, dappere vrouwen in haar leven die moed hebben om haar samen te bemoederen. Ik hoop dat onze dochter nooit in dezelfde situatie verzeild raakt, maar ik beloof wel een voorbeeld te zijn voor wat co-ouderschap zou moeten zijn." 

Candice sluit de brief aan de stiefmoeder van haar kind op een mooie wijze af: "Je bent een zeldzame en mooie schat."

Blijf niet met vragen zitten, maak een afspraak: neem contact: via telefoon 03 535 30 01 of via mail info@neobemiddeling.be

Samen praten met het belang van de kinderen voor ogen

 

Ouderschapsbemiddeling
Tags: 
Kinderen, Verblijfsregeling, Wijzigen verblijfsregeling, Overlegtips, echtscheiding, scheiden, Vechtscheiding
Categorie: 
Bel of mail voor een afspraak om te zien wat wij voor u kunnen betekenen

Getuigenissen