Pensioensplit staat voor de zoveelste keer op de politieke agenda. Echter geen enkele zekerheid dat die split er ook komt. Politiekers hebben oneindig veel tijd nodig om te beslissen.

Dat de pensioensplit ook nog niet voor morgen is, is zonneklaar. Zegt de huidige Minister van Pensioenen (K. Lalieux): “De pensioensplit zal deel uitmaken van de globale pensioenhervorming”. En daar staat ook deze regering nergens mee. Het voorstel dat de minister vooraf niet eens had afgetoetst met de andere politieke partijen, werd in september 2021 naar de prullenmand verwezen.

In België maakte het idee van een pensioensplit al opgang sinds 2013. Een Kamercommissie was toen aan de slag om de pensioensplit te realiseren.  Het thema stierf echter een vroege dood of toch bijna. Maar wat in de vorige regering niet werd gerealiseerd, werd heropgevist in 2014.
Zo lazen we op blz 27 onder punt 2.7 van het Federaal Regeerakkoord 2014 dat er een grote wijziging in de ‘verdeling’ van de pensioenen komt voor koppels die gaan scheiden. Enkele regeringen later is er tot op vandaag maart 2022 nog steeds niets beslist . Maar de regering stelde zichin 2014 wel tot doel om binnen de regeerperiode beslissingen te nemen om de pensioensplit van het wettelijk en aanvullend pensioen door te voeren voor gehuwde én wettelijk samenwonende koppels. En ook deze regering zou een pensioenhervorming realiseren waarin ook de pensioensplit een element zou zijn.

Maar wat is nu precies een pensioensplit?

Vaak zet of zette één van de twee partners professioneel een stap achteruit om zorg te dragen voor de kinderen en/of het dagdagelijks huishouden. Door het opnemen van die zorgtaken, gaat één van de twee partners (of beiden) minder werken of zelfs niet meer werken. En dan praten we niet eens over het feit dat diezelfde partner bvb zijn/haar carrière opzij zette. Gevolg is dat er minder pensioenrechten worden opgebouwd.                     
Als de andere partner wel meer pensioenrechten opbouwde, dan is er op het einde van de rit wel een groot verschil in financiële mogelijkheden. Vraag is dan ook of en op welke praktische wijze dit verschil ja dan neen zal/moet worden weggewerkt?   
De aandacht wordt dus gelegd op de alimentatieplicht, en de wijze hoe dit dient te worden berekend. De idee is om de economisch zwakste partner bij te staan. Maar wat betekent dit  specifiek voor wat pensioenen betreft?   

Nog veel vragen bij de praktische uitwerking

Stel dat de pensioenrechten van beide partners zouden worden opgeteld en uiteindelijk gelijk verdeeld over beide partners volgens thans nog niet omschreven criteria (bvb voor de periode van het huwelijk): wat zou dit dan praktisch in euro’s betekenen voor de partners?
Zal een pensioensplit ook van toerpassing zijn voor koppels met een huwelijkscontract scheiding van goederen?
Zal een pensioensplit ook gelden voor wettelijk samenwonende partners?  Voor deze laatsten bestaat er thans geen gezinspensioen. Maar met de komst van de pensioensplit zouden de pensioenen van de partners toch samen worden gezien?
En gaat het echtscheidingspensioen dan op de schop?

Dus na al die jaren, nog steeds stof voor studie, analyse én discussie. Als bemiddelaars van NEO Bemiddeling kijken we reikhalzend uit met wat de regering tevoorschijn gaat komen. Pas dan kan de impact van de beslissing worden getoetst. We volgen het thema op de voet en berichten hierover via deze weg.
Lees ook andere artikels over pensioen bij scheiding en het artikel: “Pensioen! Denk er aan als je gaat scheiden”.

NEO Bemiddeling zorgt er voor dat partners in scheiding goed worden geïnformeerd. Informatie vormt immers de basis voor goede beslissingen. En goede beslissingen zorgen voor rust en zekerheid, ook na de scheiding. Weten waaraan en waaraf, en de zekerheid dat de dingen billijk en eerlijk zijn verdeeld, is veel waard.

Welke oplossingen NU voor mijn pensioen bij echtscheiding?

Blijf niet met vragen zitten, maar maak dus nu een afspraak.

Keuze uit 2 mogelijkheden, nu enkel nog de stap zetten: 

  •          via telefoon 03 535 30 01 of
  •          via het contactformulier

Bronvermelding foto: JPstock / Shutterstock.com

 

Echtscheiding
Tags: 
Pensioen, scheiding, echtscheiding, Groepsverzekering, Alimentatie, Onderhoudsuitkering
Categorie: 
Bel of mail voor een afspraak om te zien wat wij voor u kunnen betekenen

Getuigenissen