We horen het vaak: koppels bij wie de relatie wankelt, hoopten met een nieuw ‘project’ de relatie weer zuurstof te geven. Zo’n project kan ook een kind zijn (!) maar vaak gaat het over de aankoop van een woning, renovatie en verbouwingen. Maar hoe moet dat dan als een scheiding opdoemt?

Renovatie- en verbouwingswerken brengen sowieso al spanningen met zich. Als de relatie dan niet snor zit komen die spanningen er bovenop. De wankele relatie loopt dan extra risico en kan dan ook breken. Maar hoe moet dan:

  • een huis waarop een hypothecaire last rust,
  • een huis dat overhoop staat,
  • waar bouwvakkers in en uit lopen of het koppel samen aan de slag is tijdens de weekends,
  • wat met het geld dat de ene partner met eigen middelen meer heeft geïnvesteerd dan de andere,
  • wat als één partner er de brui aan geeft en de ander letterlijk laat zitten met een onafgewerkt huis én al of niet gemeenschappelijke schulden?

Vaak is het een kluwen en niet alleen financieel. Zelden staat er iets of veel op papier want “Waarom zouden we, we vertrouwen elkaar toch en we zijn zinnens om samen oud te worden…”.

Bij scheiding de financiële knoop ontwarren

Een zakelijke nuchtere analyse van de financiële situatie brengt duidelijkheid maar doet koppels vaak van kleur veranderen. Want het nuchtere is soms ontnuchterd.
Het komt voor dat één van de partners selectief doof is of aan tijdelijk geheugenverlies lijdt: “Hebben jouw ouders geld gegeven? En hoeveel was dat, zegt ge? Kan ik me niet meer herinneren? En als dat al zo zou zijn, dan was dat zeker voor ons beiden bedoeld en niet voor jou alleen.”

Schenkingen?

Als er schenkingen van ouders, familie of derden zijn geweest dan is de vraag of hiervan officiële geldige documenten bestaan. Dat is dan een hulp en bewijs, tenminste als de tekst duidelijk is en niet voor interpretatie vatbaar.
Is er geen officieel document, dan is er nog altijd het geheugen en de eerlijkheid om zich dergelijke schenkingen te herinneren.

Erfenissen?

Waren er erfenissen? Zo ja, waar zijn die gelden naartoe? Een  lange zomervakantie? Een nieuwe auto? Of andere uitgaven voor niet duurzame zaken? Kan ik dan nog die gelden recupereren? Wat als de erfenis werd aangewend om in de gezinswoning te investeren?

Bestemming?

De gezinswoning dient bij scheiding ook een bestemming te krijgen. Ofwel betreft het een verkoop, ofwel neemt één van de twee partners de woning over of beslissen ze om samen de woning onverdeeld samen in eigendom te houden. Ingeval van verkoop of toebedeling maakt NEO Bemiddeling alle nodige berekeningen. En voor toebedelingen ook voor wat betreft de kosten voor verdeeltaks en de notaris- en aktekosten. Als er geopteerd wordt voor het samen houden van de woning, worden de nodige afspraken gemaakt, en dat zijn er nogal wat. Concrete info over deze manieren van bestemming kan u vinden via dit blogartikel. Alle nodige informatie ivm hypothecaire lening, klik hier.

Wat bemiddeling kan betekenen bij scheiding

Vragen en nog eens vragen aan de bemiddelingstafel. Het is al mooi als het koppel bereid is om de scheiding te regelen via bemiddeling, maar er is maar een vergelijk mogelijk als beide partners het ‘samen’ willen regelen.
Geen winnaar of verliezer, geen onrechtmatige verrijking; wel een eerlijke financiële afrekening die respectvol gebeurt. Met zo’n regelingen wordt er later niet nagetrapt en heeft geen van de partners het gevoel ‘in de zak gezet te zijn’.

Alle hoger vermelde voorbeelden van vragen en zoveel andere vragen die zich stellen, krijgen bij NEO Bemiddeling een afdoend antwoord. Een respectvolle regeling ook met aandacht voor de emotionele en relationele aspecten die ongetwijfeld de kop opsteken en in een bemiddeling hun plaats hebben en krijgen.
Er is immers meer te doen dan een regelingsakkoord over het huis. Er zijn zeker ook de sterke gevoelens die het gedrag en de bewoordingen kleuren, er is de achterban die het de partners soms niet makkelijk maakt en vaak ‘aanvuurt’ om dit of dat te eisen.

Maar de ervaring leert, dat als koppels bereid zijn om samen tot een akkoord te komen, met respect voor elkaar, er veel mogelijk is.
Als de bemiddelaar klaarheid brengt in het financiële kluwen, koppels met kennis van zaken informeert en documenteert, hen ook uitlegt wat de wet zegt, de inhoud van een huwelijks- of samenlevingscontract  verklaart; en de bemiddelaar ook echt bemiddelaar mag zijn, dan is een vergelijk dichtbij. Zoveel beter dan een dure lange strijd.

Het alternatief oogt immers niet uitnodigend! Een strijd voor de rechtbank, met enkel de ‘papieren’ bewijzen als basis, met scherpe eisen en een bittere strijd voor het grote ‘gelijk’ (?), is een te voorkomen scenario. En toch zijn er koppels die hiervoor opteren. De vertroebeling en de extra verzuring van de relatie nemen ze er dan maar bij. Hoe het vader en moeder zijn, er dan uitziet is niet moeilijk te raden.

Cindy en Eric van NEO Bemiddeling gespecialiseerd in het 'ontzorgen' van koppels in scheiding

Wij gidsen jullie doorheen het mijnenveld

Blijf dan ook niet met vragen zitten, maar maak nu een afspraak.
Keuze uit 3 mogelijkheden, nu enkel nog de stap zetten: 

-         via telefoon 03 535 30 01 of

-         via mail info@neobemiddeling.be of

-         via het contactformulier 

Eens te meer dit advies: "Wees goed geïnformeerd dan pas kan je de best mogelijke beslissing nemen!"

Bronvermelding foto: JPstock / Shutterstock.com

Echtscheiding
Tags: 
Ons huis, Regeling, echtscheiding, scheiden, scheiding, Vechtscheiding
Categorie: 
Bel of mail voor een afspraak om u te begeleiden om tot een oplossing te komen